FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      WYCIECZKI DALEKIE      Włochy - Opactwo Certosa di Pavia.
 

Opactwo Certoza di Pavia.Włochy - Opactwo Certosa di Pavia.

                      Wycieczka z dnia 8 maja 2018 r.
Po przedpołudniowym zwiedzeniu Cremony jedziemy do Opactwa Certosa di Pavia. Poniżej lokalizacja opactwa na mapce względem Mediolanu i Cremony.
     
 
Certosa di Pavia to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Pawia. Miejscowość zamieszkuje ok. 3.300 mieszkańców, jest położone  8 km na północ od miejscowości Pavia. Znane jest z dużego zespołu klasztornego w którym obecnie przebywają cystersi.
 
Najłatwiej jest się tu dostać z Mediolanu oddalonego o ok. 34 km w kierunku południowym. Sam zespół klasztorny Certosa di Pavia zwany również Chartehouse of Pavia leży na uboczu miejscowości w kierunku wschodnim w odległości ok. 1,3 km od centrum.  Można też dojechać pociągiem - stacja znajduje się ok. 1,3 km  od opactwa.   Poniżej mapka orientacyjna.
 
 
 
Przed zespołem klasztornym istnieje duży płatny parking, z którego aleją, po ok. 500 metrach dochodzi się do bramy wejściowej. Jeszcze przed bramą, po prawej stronie znajduje się budynek restauracji "Chalet della Certosa".
 
Zespół klasztorny Certosa di Pavia - widok od strony parkingu. 
 
 
Dojście do zespołu klasztornego Certosa di Pavia. 
 
 
Brama wprowadzająca do zespołu klasztornego.
Początki zespołu klasztornego sięgają XIV wieku, kiedy to rodzina Viscontich posiadająca w Pavi swoją rodową rezydencję postanowiła ufundować budowę klasztoru.
Malowidła nad bramą wejściową do zespołu klasztornego Certosa di Pavia. 
Budowę klasztoru dla potrzeb zakonu kartuzów rozpoczęto 17 sierpnia 1396 roku z inicjatywy ówczesnego władcy Mediolanu - Gian Galeazzo Viscontiego.
W pierwszej kolejności powstały budynki otaczające dzisiejszy dziedziniec kościelny między innymi brama wprowadzająca, pomieszczenia gdzie zakonnicy spali oraz tzw.pałac Ducal Pallace który wykorzystywał fundator (dzisiejsze muzeum). 
 
 
 
Dla lepszej orientacji załączam planik opactwa Certosa di Pavia i najbliższej okolicy co pozwoli zorientować się w lokalizacji poszczególnych obiektów.
 
 
Budowa kompleksu klasztornego w tym miejscu nie była przypadkowa gdyż było to miejsce strategiczne w połowie drogi ze stolicy państwa Mediolanu a miejscowością Pavia będącą drugim co do ważności miastem. Nie bez znaczenia był fakt, że książę Visconti wychowywał się w Pavi oraz w tym mieście posiadał siedzibę jego dwór.
 
Jeden z portali wejściowych na dziedziniec kościelny.Wchodzimy przez podwójny portyk na dziedziniec kościelny z którego możemy podziwiać w całej okazałości zabudowę opactwa.
 
 
Wejście na teren klasztoru i muzeum jest bezpłatne. Klasztor jest udostępniony codziennie za wyjątkiem poniedziałków i świąt państwowych tj.
od listopada do lutego  od 900 do 1100 i od 1430 do 1630;    w marcu od 900 do 1130 i od 1430 do 1700;        kwiecień od 900 do 1130 i od 1430 do 1730;
od maja do sierpnia od 900 do 1130 i od 1430 do 1800;        wrzesień od 900 do 1130 i od 1430 do 1730;        październik 900 do 1130 i od 1430 do 1700;
 
Portal wejściowy widziany od strony dziedzińca kościelnego.Przy wejściu obowiązuje odpowiedni skromny strój i całkowity zakaz fotografowania i filmowania. Przymykają oczy na robienie zdjęć na zewnątrz kościoła.
 
Dziedziniec kościelny opactwa Certosa di Pavia. 
 
Po minięciu bramy wejściowej ukazuje się dziedziniec kościelny. Po lewej stronie zabudowania pomocnicze, centralnie wspaniała fasada kościoła, po prawej stronie tzw. Ducal Palace w którym obecnie mieści się muzeum.
 
Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Czynne od czwartku do soboty od godz. 1430 do 1700;  w niedziele od 930 do 1200 i od 1415 do 1700;  
 
Na dwóch kondygnacjach oglądać można: na parterze ponad 200 odlewów gipsowych wykonanych przez Pietro i Edoardo Pietrrottiego, zaś na I piętrze galerię obrazów i rzeźb, wśród których wyróżnia się wspaniały górski ołtarz.


Główna fasada kościoła Cedrosa di Pavia.
 
Ta potężna budowla miała być mauzoleum władców Mediolanu i została zaprojektowana przez architekta Bernardo da Venazia jako świątynia trzynawowa na planie krzyża łacińskiego. Kamień węgielny ułożono w 1396 roku i przez następne 100 lat kontynuowano budowę. W tamtych czasach był to jeden z najszybciej ukończonych kościołów o takiej wielkości. Kościół był wznoszony jako ostatni budynek w opactwie, a na przestrzeni budowy zachodziły zmiany planów pod wpływem silnego wpływu szerzącego się w tamtym okresie Renesansu.
 
Fragment fasady.W roku 1497 kościół został konsekrowany. Fasada kościoła była kończona w latach następnych i stanowi przykład pomiędzy gotykiem a renesansem tzw. architektura lombardzka - stworzona przez architektów  lombardzkich.
 
Fragment dolnego pasa zdobień fasady.
 
 
Fragment scen z dolnego pasa fasady. 
 
Projekt początkowy fasady był dziełem Guiniforte Solariego i przewidywał budowlę o wiele skromniejszą.  W późniejszej fazie jej budowy brali udział inni artyści i powstała mieszanina stylów - dolna część jest bardziej renesansowa, zaś górna bardziej gotycka.
 
Fragment portalu głównego kościoła Certosa di Pavia. 
 
Portal główny powstał w 1501 roku i jest efektem współpracy Amadeo i jego ucznia Benedetto Briosco  i charakteryzuje się podwójnymi kolumnami oraz płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z historii Certosy.
 
 Fragment zdobien portalu głównego.       Fragment zdobień dolnego pasa fasady.
 
Pokazane sceny z fasady głównej pokazują jak była ona ściśle związana z rodem Viscontich, a w późniejszym czasie z rodem Sforzów - w scenach odnaleźć można nie tylko sceny religijne ale również postacie cywilne oraz sceny z życia miasta. Połączone są w nich elementy świeckie i religijne w bardzo wyraźny sposób.
 
Fasada powyżej portalu została wykonana przez Cristoforo Lombardo i jego uczniów - Angelo Mariniego i Antonio Della Porta zwanego Tamagnino po bitwie pod Pavią w 1525 roku. Wykonali oni posągi św. Brunona, Galeazzo Viscontiego oraz archaniołów Michała i Rafała  oraz czterech ewangelistów.
 
Fragment fasady nad portalem głównym.
 
Zwieńczenie fasady zostało ukończone przy współpracy Ceistoforo Solariego zwanego Garbatym.
 
Górna część fasady.
 
 
W pierwszym okresie zespołem klasztornym zarządzał zakon kartuzów, którzy byli zobowiązani przez fundatora do przeznaczania części dochodów z posiadłości na kontynuację rozbudowy opactwa. Z tego zobowiązania mnisi wywiązywali się przez prawie 400 lat czego dowodem mogą być dzieła sztuki zebrane w różnych okresach.
 
Po skonfiskowaniu w roku 1782 mienia wszystkich klasztorów kontemplacyjnych przez cesarza Józefa II Habsburga mnisi kartuscy zostali usunięci z klasztoru. Od roku 1784 opactwo dostało się w ręce cystersów, a roku 1789 - karmelitów. W roku 1843 ponownie powrócili kartuzi i mieszkali w klasztorze do roku 1880. Od roku 1968 w klasztorze przebywają cystersi.
 
 
Jedna z kaplic w kościele Certosa di Pavia.Kościół zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego i składa się z trzech naw oraz absydy i transeptu.
 
Wnętrze kościoła Certosa di Pavia.
 
Świątynię pokrywa sklepienie krzyżowo-żebrowe wzorowane na sklepieniu katedry mediolańskiej, choć tam jest ono bardziej strzeliste. Przestrzenie między żebrami pokryte są malowidłami zawierającymi motywy geometryczne oraz niebo gwiaździste. Interesujące są zakończenia transeptów uformowane z kaplic na planie kwadratu, zamkniętych z trzech stron półkolistymi absydami.
 
Sklepienie w kościele Certosa di Pavia.
 
 
Wnętrze kościoła Certosa di Pavia. 
 
We wnętrzu kościoła możemy oglądać wiele arcydzieł znanych artystów, między innymi Ambrogio da Fossano zwanego Bergognone reprezentującego szkołę lombardzką włoskiego Renesansu. Jego dziełem jest Nastawa ołtarza św. Ambrożego z 1490 roku, Nastawa ołtarza św.Siro z 1941 roku, Ukrzyżowanie z 1490 roku. W prezbiterium znajdują się piękne drewniane stalle.
 
Ołtarz główny w kościele Certosa di Pavia. 
 
W prawej części transeptu znajduje się grób fundatora Certosy - Gian Galeazzo Viscontiego. Budowa nagrobka została rozpoczęta w latach 1494-1497. Budowniczymi byli Giovanni Cristoforo Romano i Benedetto Briosco. Dokończenie budowy przypada dopiero na rok 1562.
 
Jeden z ołtarzy bocznych.        Nagrobek Sforzy i jego żony Beatrice.
 
W lewej części transeptu znajduje się nagrobek Ludovico Sforzy  zwanego il Moro oraz jego żony Beatrice d`Erste . Jest to jedno z arcydzieł autorstwa Cristoforo Solariego. W lewej absydzie znajdujemy fresk Bergognone przedstawiający Ukoronowanie Matki Bożej, po bokach której przedstawieni są Francesco Sforza i Ludovico il Moro.  
 
Rycina z internetu - widok z małego krużganga.Z kościoła, poprzez portal z rzeźbami autorstwa braci Cristoforo i Tommaso Mantegazza oraz G. A. Amadeo wchodzi się do tzw. małego krużganka w którym toczyło się życie mnichów. Stąd można było dostać się do kościoła, biblioteki, refektarza. 
 
Z małego krużganku widok na bok i transept kościoła. Ozdoby z terakoty i delikatne, marmurowe pilastry zostały wykonane przez Rinaldo de Stauris w latach 1463 - 1478.  
 
 Rycina z internetu - mały krużganek (1891r).
Giuseppe Barberis - Gustaff Strafforello, La patria, geografia Włoch / Prowincja Novara, Pawia, Unione Tipografico-Editrice, Turyn, 1891.
 
My nie mieliśmy okazji wejścia na teren małego krużganka, więc pokazałem dwie ryciny znalezione w internecie.
 
Wpuszczono zaś na tzw. duży krużganek którego zdobienia są autorstwa tych samych artystów co małym ww krużganku. Jak nazwa wskazuje jest on duży i ma wymiary 125 metrów długości oraz 100 metrów szerokości.
 
Otoczony jest zdobionymi arkadami z których znajdują się wejścia do 24 cel (domków) dla mnichów. Każda z nich składa się z trzech pomieszczeń i ogródka.
 
Duży krużganek - elementy zdobienia arkad.Obok wejścia do każdej celi, oznaczonej jedną z liter alfabetu, umieszczony jest niewielki otwór, przez który mnich otrzymywał codzienny posiłek w dni powszednie, kiedy to wszystkich obowiązywała zasada samotności.
 
Duży krużganek - arkady.
 
Na posiłki wspólnotowe zakonnicy zbierali się tylko w dni świąteczne w refektarzu. Bogato zdobione kolumny arkad ze statuami świętych, proroków i aniołów są wykonane na przemian z białego i różowego marmuru.
 
Duży krużganek w opactwie Certosa di Pavia. 
 
 
Duży krużganek w opactwie Certosa di Pavia. 
 
 
Duży krużganek w opactwie Certosa di Pavia. 
 
 
Budynek bramny opactwa Certosa di Pavia.
 
Kończymy tą krótką wizytę w opactwie Certosa di Pavia podczas której można było zobaczyć koncentrację pięknych fresków, obrazów we wnętrzu kościoła oraz misterną dekorację fasady na zewnątrz.
 
Kto jest zasobny  w gotówkę wizytę może zakończyć w XV wiecznym młynie oddalonym od bramy wejściowej opactwa o ok. 250 metrów. Wychodząc skręcamy na lewo. Obecnie urządzana tam jest restauracja "Al Mulino" serwująca potrawy kuchni lombardzkiej - odwiedzana przez sławne osoby ze świata kultury, finansów i rozrywki.
 
Żeby nie było na mnie,  dla informacji podaję kilka cen.
       - przekąski antipasty: 20 - 25 euro;    pierwsze dania: 20 euro;   dania z ryb: 32 -35 euro;   dania z mięs: 30 euro;  desery: 8 - 15 euro;  
 
                                                                                                  Odwiedzającym życzę smacznego.
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA 
 
 
 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Certosa_di_Pavia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Certosa_di_Pavia_(klasztor)
http://www.vecchiapaviaalmulino.it/