FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      BAŁKANY      Rumunia. Konstanca - spacer ulicami greckiego i rzymskiego antycznego miasta Tomis.
c
 
Kasyno - symbol Constancy.RUMUNIA. Konstanca - spacer ulicami greckiego i rzymskiego miasta Tomis.

                                                   Wycieczka z dnia 26 maja 2018 r.     

Po trzech dniach odpoczynku w Warnie przyszła pora wracać do Polski. W planie tego dnia pozostało odwiedzenie przylądka Kaliakra oraz dojazd do Konstancy i zwiedzenie antycznej części tego miasta - Tomis.
 
Port handlowy Konstanca.
 
Konstanca (rum.Constanța) jest największym  portem handlowym Rumunii leżącym nad Morzem Czarnym w odległości ok. 50 km od granicy z Bułgarią. 
Port handlowy Konstanca jest połączony kanałem Morze Czarne - Dunaj, co skutkuje że jest głównym portem tranzytowym dla krajów naddunajskich.
 
Pomnik Lupa Capitolina w Konstancy.Krótka historia miasta - w pierwszej połowie VI wieku p.n.e. w miejscu dzisiejszej Konstancy istniała osada Tomoi, założona przez greckich kolonistów. W I wieku p.n.e. miasto zostało włączone do Imperium Rzymskiego.
 

Wjeżdżając do Konstancy wita nas pomnik mitycznej wilczycy karmiącej bliźniaków Romulusa i Remusa – wydawać by się mogło skąd znana z legendy o założeniu Rzymu wilczyca, uważana za symbol Rzymu wzięła się w rumuńskiej Konstancy.

Otóż, oryginał rzeźby wilczycy karmiącej niemowlęta odlany z brązu zwany „Lupa Capitolina” znajduje się od 1471 roku w Muzeum Nuovo na Wzgórzu Kapitolińskim w Rzymie.

Naród rumuński szczyci się pochodzeniem łacińskim i w dowód uznania otrzymał od państwa włoskiego cztery kopie tej rzeźby które stoją w Bukareszcie, Cluj-Napoce, Timisoarze i Targu-Mures.

Natomiast wiele innych miast rumuńskich nie chciało być gorszymi, więc wykonywało takie kopie we własnym zakresie. I tak oto rzeźby wilczycy możemy zobaczyć m.innymi w Constancy, Brasov, Turda, Alba lulia, Ludus, Sacele, Galati Blaj, Tarnaveni i wielu innych.

 
 
W IV w. n.e. powstała dzielnica Constantiana, na cześć siostry cesarza Konstantyna Wielkiego, od której w czasach bizantyjskich wzięło nazwę całe miasto.
Ze względu na częste ataki, w latach 270–333 wzniesiono nowe obwarowania obronne.
 
W XIV w. miasto zostało przejęte przez Turków i straciło na znaczeniu. Dopiero w XIX wieku, kiedy to na polecenie sułtana wybudowano większy port miasto szybko się rozbudowało i ponownie zyskało na znaczeniu. Od roku 1878 Konstanca wraz całą północną Dobrudżą została włączona do Rumunii. Dzisiaj jest dużym miastem przemysłowym zamieszkałym przez ok. 300 tys. mieszkańców, oraz znanym i cenionym ośrodkiem turystycznym ze słynnym kurortem morskim Mamaja szczycącym się piaszczystą plażą o długości ok. 8 km.
 
Obszar Tomis.W tej fotorelacji pokażę krótki spacer w obszarze greckiego i rzymskiego antycznego miasta Tomis, będącej najstarszą częścią Konstancy. Obszar Tomis zaznaczony na planie Konstancy kolorem czerwonawym.
 
Chociaż wiadomo ze źródeł pisanych oraz odkryć archeologicznych jaki obszar na przestrzeni wieków zajmowało miasto antyczne, kiedy je rozbudowywano, jak przebiegały mury obronne to do dnia dzisiejszego nie ma możliwości prowadzenia dużych prac archeologicznych z uwagi na wybudowaniu w tym miejscu nowożytnych budowli.
 
Z tych przeprowadzonych badań  ustalono jak przebiegały wybudowane w II wieku naszej ery mury obronne, jakiej były grubości, z czego były zbudowane, oraz gdzie były zlokalizowane cztery bramy.
 
Wykopaliska potwierdziły, że instalacje portowe antycznego miasta pochodzą z IV wieku, zaś jego cztery bazyliki są datowane na IV i V wiek.
 
Jedna z tych bazylik miała trzy nawy, oddzielone marmurowymi kolumnami i ogromną kryptę podzieloną na siedem połączonych pomieszczeń ułożonych w kształt krzyża. Przy W tej wspaniałej bazylice znaleziono skrzynię złożoną z 23 posągów i płaskorzeźb - bez wątpienia pozostałość po wojnie religijnej, która rozgorzała w całym Imperium w IV wieku.
 
Natomiast bardzo dobrze zachowany i udostępniony dla turystów jest tzw. budynek mozaiki znajdujący się w pobliżu Muzeum Historii i Archeologii Narodowej. Został odkryty w 1959 roku podczas  prac budowlanych podjętych na Placu Owidiusza.
 
Zanim ruszymy na spacer po najstarszej części Konstancy, tradycyjnie załączam planik miasta z naniesionymi obiektami które postaram się  zaprezentować.
 

 
Zaczynamy od Placu Owidiusza (rum. Piata Ovidiu) - na planie oznaczony nr 1. Jest to największy plac w obrębie antycznego miasta, przy którym znajdują się  istotne obiekty turystyczne: Narodowe Muzeum Historii i Archeologii, Budynek z mozaiką, Pomnik Owidiusza oraz w pobliżu Wielki Meczet.
 
Plac Owidiusza. Po prawej fragment Narodowe Muzeum Historii i Archeologii, na wprost Wielki Meczet, na środku placu Pomnik Owidiusza.
 
Na placu znajdują się ławki, a w dochodzących do Placu Owidiusza uliczkach ulokowały się liczne restauracje i kawiarenki - co też nie jest bez znaczenia dla turystów.
 
 Baza gastronomiczna w uliczkach dochodzących do Placu Owidiusza.          Baza gastronomiczna w uliczkach dochodzących do Placu Owidiusza.
 
Baza gastronomiczna w uliczkach dochodzących do Placu Owidiusza.Kawiarenki i restauracje są na pewno kuszące, ale prawdziwy turysta jedzie setki kilometrów by coś zobaczyć. Takim obiektem który koniecznie należy odwiedzić w antycznej części Konstancy jest tzw. "Budynek z mozaiką" - na planie oznaczony nr 2.
 
We
 
Budynek znajduje się za Gmachem Narodowego Muzeum Historii i Archeologii i jest to budowla współczesna służąca jako zabezpieczenie stanowiska archeologicznego z cenną mozaiką..
 
Zdjęcie z internetu - stanowisko archeologiczne z roku 1959.To w tym miejscu w roku 1959, podczas szeroko zakrojonych prac archeologicznych odkryto ogromny kompleks budynków komercyjnych zaprojektowany na trzech poziomach, będący równocześnie wzmocnieniem istniejącej wysokiej na 20 metrów skarpy.
 
Jaki był zakres tych prac niech świadczy zdjęcie archiwalne (po lewej) które znalazłem w internecie.
 
Odkryte stanowisko archeologiczne - skarpa wygląd 2018 rok.
 
Na zdjęciu górnym lewym widoczna skarpa od strony dzisiejszego Bulwaru Term Rzymskich (rum. Bulevardul Termele Romane), zaś na zdjęciu górnym prawym fragment skarpy stan obecny. Dzisiejszy Bulwar Term Rzymskich otrzymał nazwę upamiętniającą odkryte w czasie wykopalisk fragmenty budynku term rzymskich. Obecnie stanowisko archeologiczne - na planie oznaczone nr 3.
 
Znajduje się tu kompleks łaźni zwany Lentiarion - napis zachowany w górnej części wejścia prowadzącego do małego pokoju pod schodami. Odkryto między innymi duże pomieszczenie 30 x10 metrów oraz wiele mniejszych łazienek. Większość kryje się pod dzisiejszymi budynkami mieszkalnymi. Termy są datowane na III wiek n.e.
 
Stanowisko archeologiczne - Termy Rzymskie w Konstancy. 
 
W czasie prac wykopaliskowych na skarpie rozpoczętych w 1959 roku odkryto  11 pomieszczeń  przeznaczonych na magazyny, a w niektórych z nich znajdowały się dziesiątki amfor, kotwic - wszystko to z IV do VI wieku. W czasach największej świetności kompleks był największym takim obiektem w Imperium Rzymskim i służył jako łącznik pomiędzy portem a starożytnym miastem Tomis.
 
Budynek z mozaiką.Po upadku twierdzy Tomis w VI wieku wszystko to popadło w ruinę. My wchodzimy do wnętrza budynku z mozaiką - na planie oznaczony nr 2.

Ekspozycja wykopanych amfor rzymskich z IV wieku.
 
Górny taras, z widokiem na morze posiadał posadzkę z mozaiki otoczoną z trzech stron ścianami wyłożonymi polichromowanym marmurem - to w tym miejscu w czasach rzymskich spotykali się kupcy i urzędnicy. Obecny budynek zabezpiecza ok. 2000 m2 dawnej podłogo z mozaiki, z tym że w dobrym stanie jest ok. 850 m2.
 
Budynek z mozaiką rzymską w Konstancy. 
 
Podłoga w pokoju jest wyjątkowym pięknem i składa się z dwóch odrębnych części: otaczającej ramy i obejmującej samą siebie przestrzeń i roślinną i geometryczną mozaikę.
 
 Fragment mozaiki rzymskiej z IV wieku.        Fragment mozaiki rzymskiej z IV wieku.
 
Mozaika zbudowana z kamyków w różnych kolorach: białym, czerwonym, czarnym, zielonym, żółtym -  sprawia wrażenie jaskrawego dywanu, ozdobionego motywami geometrycznymi i roślinnymi.
 
Mozaika rzymska z IV wieku - stanowisko archeologiczne w Konstancy. 
 
W budynku z mozaiką znajduje się mała ekspozycja prezentująca wydobyte ze skarpy przedmioty: kotwice, sztabki, obciążniki, farby i żywice, amfory, posągi, kolekcje lamp ziemnych, marmurowe, polichromiczne filary mozaikowe.
 
Ekspozycja z wykopalisk w budynku z mozaiką rzymską. 
 
Jeżeli ktoś ma dużo czasu i bardzo lubi zwiedzać muzea więcej eksponatów może zobaczyć w Narodowym Muzeum Historii i Archeologii (rum.Muzeul Național de Istorie și Arheologie) - na planie oznaczone nr 4.
 
Gmach Narodowego Muzeum Historii i Archeologii w Konstancy na Placu Owidiusza. 
 
Budynek ma swoją długą historię - wybudowany w roku 1896 w pierwszym okresie pełnił funkcję Pałacu Komunalnego (Ratusza). W roku 1954 mieściła się w nim Poczta i dopiero w 1976 roku otwarto w nim Muzeum Sztuki Ludowej.
 
Gmach Narodowego Muzeum Historii i Archeologii w Konstancy na Placu Owidiusza.Natomiast Narodowe Muzeum Historii i Archeologii w Konstancy zaczęło swoją działalność w tym budynku 25 grudnia 1977 roku.
 
Wejście główne do Narodowego Muzeum Historii i Archeologii w Konstancy.
 
Muzeum zbudowane w stylu neoromańskim neoromańskim, z dużą ilością ornamentów jest dzisiaj główną dominantą Placu Owidiusza i centralnym miejscem dawnego antycznego miasta Tomis. W Muzeum Historii znajduje się ogromna kolekcja artefaktów z historii Rumunii i Dobruży.
 
Fragment ekspozycji Narodowego Muzeum Historii i Archeologii w Konstancy.
Do najważniejszych eksponatów muzeum należą figurki neolityczne "Myśliciel" i "Kobieta siedząca", arcydzieła sztuki neolitycznej odkryte w grobie na cmentarzu Cernavoda (Dobroudża Rumunia) oraz "Glykon ", bogini węża rodziny i domu z Tomis, ( II wiek).
 
Fragment ekspozycji Narodowego Muzeum Historii i Archeologii w Konstancy. 
 
Muzeum Historii i Archeologii pod względem wielkości i wartości zgromadzonych eksponatów jest drugim po Muzeum w Bukareszcie obiektem tego typu w Rumunii.
 
Zgromadzono w nim eksponaty z tego terenu od czasów prehistorycznych do chwili obecnej. W swoich 22 salach prezentuje eksponaty chronologicznie tj. od czasów starożytnych, średniowiecznych i współczesnych. 
 
Możemy podziwiać eksponaty związaną z historią Konstancy, marynarką wojenną, handlową, monety, broń, liczne przedmioty ze stanowisk archeologicznych.
 
Powierzchnia wystawiennicza zajmuje trzy poziomy: parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Na parterze są dwie sale skarbów; pierwsze piętro obejmuje w porządku chronologicznym starą i średniowieczną historię Dobrudżi (rum.Dobrogei); drugie piętro kontynuuje nowoczesną historię i organizowane są także wystawy tematyczne.
 
Uwagi praktyczne:
1. Muzeum otwarte w sezonie prze cały tydzień tj. od 1 maja do 30 września w godz. 900 do 2000.   Sprzedaż biletów do godz. 1900.
2. Muzeum otwarte poza sezonem od środy do niedzieli tj. od 1 października do 30 kwietnia w godz. 900 do 1700.  Sprzedaż biletów do godz. 1600.
3. Wstęp płatny - Narodowe Muzeum Historii i Archeologii: bilet normalny - 20 lei, bilet ulgowy emeryci i studenci - 5 lei
4. Wstęp do odwiedzonego wcześniej Budynku z rzymską mozaiką płatny - bilet normalny - 10 lei, bilet ulgowy emeryci i studenci 2,5 lei
5. Przy zakupie biletu łączonego do Muzeum i Domu z mozaiką rzymską: bilet normalny 25 lei, bilet ulgowy emeryci i studenci 6,5 lei.
 
Przed budynkiem Narodowego Muzeum Historii i Archeologi, stoi Pomnik Owidiusza (rum. Statuia lui Ovidiu) właściwie Publiusz Owidiusz Nazo - na planie oznaczony nr 5.  Pomnik stoi na dawnym Placu Niepodległości, dziś nazwanym Placem Owidiusza. Owidiusz w Konstancy napisał między innymi „Żale” i „Listy znad Morza Czarnego”.
 
Pomnik Owidiusza na Placu Owidiusza.
W 8 roku n.e. Cezar August zesłał Owidiusza do Tomis (dzisiejsza Konstanca) nie podając powodów takiej kary - przypuszcza się że  był to skandaliczny charakter dzieł poety (szczególnie Sztuki kochania), powiązanie ze skandalem obyczajowym wokół wnuczki Augusta Julii (wygnanej w tym samym co Owidiusz roku), czy też uczestnictwo w spisku przeciwko Augustowi.
 
Plac Owidiusza - na pierwszym planie Pomnik Owidiusza. 
 
Jako obywatel Tomis wypełniał ciążące na nim obowiązki, między innymi dwukrotnie brał udział w obronie miasta przed napadami barbarzyńców, zostając żołnierzem w wieku ponad 50 lat - za swoje zasługi ma dzisiaj pomnik w Konstancy. Poniżej obraz Wiliama Turnera "Owidiusz wygnany z Rzymu" z 1838r.
 
Obraz Wiliama Turnera - Owidiusz wygnany z Rzymu (1838 r.)
 
Ani Cezar August, również jego następca Tyberiusz nie złagodzili kary.  Umarł na wygnaniu najprawdopodobniej w roku 17 lub na początku roku 18 n.e. Miał wówczas 59 lat, z których osiem spędził na wygnaniu w Tomis.
 
Ciekawostka: Dawni władcy nie zrehabilitowali Owidiusza, natomiast w roku 2017 Rada miejska Rzymu jednogłośnie uchwaliła wniosek, w którym cofnięto decyzję cezara Augusta o wygnaniu. Decyzję podjęto w związku z obchodami dwutysięcznej rocznicy jego śmierci. Tak więc po 20 wiekach Owidiusz nie jest już banitą.
 
Z Placu Owidiusza wkraczamy w ulicę Archidiecezji (rum. strada Arhiiepiscopiei), gdzie po lewej stronie wyrasta przed nami piękna budowla tzw. Wielki Meczet w Konstancy (rum.Marea Moschee din Constanţa) - na planie oznaczony nr 6.
 
Wielki Meczet w Konstancy.Pierwotnie znany jako meczet Carol I (rum. Moscheea Carol I), zaś przez społeczność muzułmańską Konstancy określany jako meczet królewski (rum. Geamia Regelui).
 
Wielki Meczet w Konstancy - minaret, punk widokowy..
 
Wielki Meczet został wybudowany w miejscu dawnego meczetu Mahmuda II nazywanego tak na cześć osmańskiego sułtana. Obecny meczet został zamówiony przez rumuńskiego króla Karola I, a jego budowę rozpoczęto 24 czerwca 1910 roku. Projekt został sfinansowany przez rząd rumuński i przedsiębiorcę Iona Neculcea, a budowę ukończono w 1912 r. Meczet został oficjalnie zainaugurowany przez króla Karola I  w dniu 31 maja 1913 r.
 
  Wielki Meczet w Konstancy.        Wielki Meczet w Konstancy.
 
Meczet jest udostępniony do zwiedzania w sezonie od godz. 800 do 2000, natomiast po sezonie w godz. od 800 do 1700. Wstęp płatny: dorośli - 4 lei, dzieci i studenci 2 lei. W tej symbolicznej opłacie jest możliwość wejścia na punkt widokowy minaretu.
 
Wielki Minaret w Konstancy - portal wejściowy.
Meczet został zbudowany w stylu neo-egipskim i neo-bizantyjskim z elementami architektury neo-romańskiej. Jego projektant, George Constantinescu wzorował się meczetem Konya w Anatolii (Turcja). Zbudowany jest z kamienia i cegły a kopuła i minaret ze zbrojonego betonu który po raz pierwszy był użyty w Rumunii przy budowie tego typu obiektu. Kopuła z żelbetu ma wysokość 25 metrów i średnicę 8 metrów.
 
Dziedziniec przed wejściem do Wielkiego Meczetu w Konstancy.
 
Do meczetu wprowadza wewnętrzny dziedziniec z dwoma portykami, gdzie wierzący mogą schronić się. Po prawej stronie dziedzińca znajdują się stanowiska z kranami pozwalające obmyć nogi przed rozpoczęciem modlitwy.
 
Żelbetowa kopuła Wielkiego Meczetu w Konstancy z zewnątrz.
 
 
Widok kopuły Wielkiego Meczetu w Konstancy od wewnątrz. 
 
Całe wnętrze Wielkiego Meczetu jest skromne, bez żadnych ozdób, posągów ani wizerunków - zgodne z tradycjami islamu. Na uwagę zasługuje 200-letni orientalny dywan wykonany w słynnym centrum rzemiosła Hereke w Turcji. Dywan ma długość 16 metrów, szerokość 9 metrów i waży 490 kg.
 
Wnętrze Wielkiego Meczetu w Konstancy.
 
Warto zadać sobie trud i wejść na minaret który ma wysokość 47 metrów, pokonując 140 spiralnych schodów wychodzi się na wąski balkon widokowy, z którego roztacza się wspaniały widok we wszystkie strony. Z tego miejsca doskonale prezentuje się  Plac Owidiusza na którym dopiero byliśmy.
 
Widok z minaretu Wielkiego Meczetu w kierunku Placu Owidiusza.
 
 
Widok z minaretu Wielkiego Meczetu w kierunku portu i plaży..
 
 
Widok z minaretu Wielkiego Meczetu w kierunku portu handlowego. 
 
Patrząc w kierunku południowym możemy ujrzeć następne obiekty które są na drodze naszego spaceru tj. na wprost potężna sylweta gmachu Arcybiskupstwa, za nią błyszczące kopuły Katedry prawosławnej świętych Piotra i Pawła. Na prawo wieża Katolickiej Katedry, natomiast po lewej kopuły Kościoła św. Michała (zdjęcie dolne).
 
Widok z minaretu Meczetu Wielkiego w kierunku południowym.
 
Następnym obiektem na trasie spaceru po najstarszej części Konstancy części jest Kościół rzymsko-katolicki św. Antoniego w randze Katedry (rum. Biserica romano-catolică Sf. Antonie) - na planie oznaczony nr 7.
... przed nami Kościół rzumsko-katolicki św. Antoniego w Konstancy.Został zbudowany w historycznej dzielnicy Konstancy w latach 1935 - 1936 na miejscu dawnych kaplic rzymskokatolickich.
 
Fragment portalu wejściowego do kościoła św.Antoniego. 
 
Architektem kościoła jest rzymski architekt Szymon, który wzorował się na kościołach w północnych Włoszech.
 
Zbudowany w stylu romańskim, cały z czerwonej cegły - dochodząc do niego wydaje się mały, ale w rzeczywistości razem z dzwonnicą i sześcioboczną kopułą jest budowlą bardzo masywną co podkreślają jego proste linie zewnętrzne i wewnętrzne.
Romański charakter podkreśla podkreślają małe okna i ogromna ozdobna rozeta w fasadzie zachodniej (wejściowej).
 
 Dzwonnica i wklęsła kopuła kościoła św. Antoniego w Konstancy.       Ozdobna rozeta w kościele św.Antoniego w Konstancy.
 
W czasie swojej historii świątynia miała różne okresy między innymi podczas II wojny światowej zabrali ją żołnierze rosyjscy, używając wieży jako punkt obserwacyjny a samą świątynię zamienili w magazyn amunicji. W czasach komunistycznych zabroniono wykonywania posługi dla wiernych - dobrze że nie kazano ją zburzyć.  
 
Ołtarz główny w kościele św.Antoniego w Konstancy.
 
 
Fragment wnętrza kościoła św. Antoniego w Konstancy. 
 
Dzisiaj jest czynnym kościołem obchodzącym święto swojego patrona Antoniego  (zwane "lilijskim świętem") 13 czerwca  kiedy to wykonuje się wiele zwyczajów jak: poświęcenie lilii, błogosławieństwo dzieci i chorych, dotknięcie relikwii świętych, zaś kulminacją jest procesja niosąca figurę św.Antoniego po ulicach wokół kościoła.
My biliśmy w maju i też natrafiliśmy na ciekawy zwyczaj tu praktykowany - za bardzo nie wiem czego on dotyczy. Wyglądało to jakby obchodzona była pierwsza rocznica chrztu, może rocznica urodzenia dziecka a może po prostu był to opóźniony chrzest dziecka. Co by nie było, było to bardzo malownicze - wychodzący z kościoła dorośli odświętnie ubrani i maluch bardzo ciekawy mojego obiektywu.
 
       
 
Konstanca była niezwykle wielonarodowościowym miastem, zamieszkałym przez Rumunów, Żydów, Niemców, Tatarów, Bułgarów, Ormian - nie dziwi więc fakt, że w odległości kilkudziesięciu metrów odwiedziliśmy meczet, kościół katolicki. W odległości zaledwie 100 metrów stoi piękna cerkiew prawosławna.
 
Katedra Św.Piotra i Pawła w Konstancy.Jest to Katedra Świętych Piotra i Pawła w Konstancy (rum. Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanţa) - na planie oznaczona nr 8. Została wybudowana w latach 1883 - 1885, ale jej poświęcenie pod patronami świętych Piotra i Pawła nastąpiło dopiero w 1895 roku.
 
Widok z minaretu Wielkiego Meczetu w kierunku Katedry Prawosławnej św.Piotra i Pawła.
 
 
Katedra Prawosławna Św.Piotra i Pawła w Konstancy.
 
Katedra zbudowana w stylu neo-bizantyjskim z prasowanych cegieł z betonowymi symetrycznymi pasami wg projektu architekta Ion Mincu. Ten architekt jest uważany za twórcę w unikalnym stylu, inspirowanym przez rumuńską tradycją XVIII i XVIII wieku.
 
           Katedra Św.Piotra i Pawła - zdobienie przedsionka.             Katedra Św.Piotra i Pawła - zdobienie przedsionka.
 
W odróżnieniu od wcześniej odwiedzonego meczetu i kościoła katolickiego ta cerkiew prawosławna jest bogato zdobiona freskami, rzeźbami i posiada piękny ikonostas.
 
Ikonostas w Katedrze Prawosławnej Piotra i Pawła w Konstancy. 
 
Freski w Katedrze są dziełem malarzy  Gheorghe Popescu i Niculiny Dony z Bukaresztu i były namalowane w latach 1959 - 1965. Zaś wszystkie zdobienia świeczniki, żyrandole, kandelabry z mosiądzu wykonał  Andre Dore House z Paryża.
 
    Katedra Prawosławna w Konstancy - wnętrze.             Katedra Prawosławna w Konstancy - wnętrze.         Katedra Prawosławna w Konstancy - wnętrze.   
 
Tuż przy Katedrze Św.Piotra i Pawła, od strony południowej w Parku Katedralnym znajduje się stanowisko archeologiczne - na planie oznaczone nr 9. Stanowisko pokazuje ruiny starożytnego miasta Tomis.
 
 Stanowisko archeologiczne przy Katedrze Prawosławnej w Konstancy.        Stanowisko archeologiczne przy Katedrze Prawosławnej w Konstancy.
 
Stanowisko archeologiczne przy Katedrze Prawosławnej w Konstancy. 
 
Po przeciwnej stronie ulicy budynek Muzeum "Ion Jalea" (rum.Muzeul de Sculotura "Ion Jalea") - na planie oznaczone nr 10. Ion Jalea (1887 - 1983) był rumuńskim rzeźbiarzem wykonał serię prac, które można podziwiać w przestrzeni publicznej w różnych miastach kraju. 
 
Muzeum Jana Jalei w Konstancy. Na międzynarodowych wystawach w Paryżu i Barcelonie otrzymał nagrodę Grand Prix. W 1955 roku stał się członkiem Akademii Rumuńskiej, a od 1956 roku pełnił funkcję prezesa Związku Artystów z Rumunii. Ciekawostką może być fakt, że pomimo stracenia jednej ręki w czasie I wojny światowej rzeźbiarz kontynuował prace rzeźbiarskie. Wiele tych prac można obejrzeć odwiedzając muzeum. Na zdjęciu dolnym rzeźba "Odpoczynek łucznika".

Rumuński rzeźbiarz Ion Jalea (1887 - 1983) wykonał serię prac, które można podziwiać w przestrzeni publicznej w różnych miastach kraju.

Citeste mai mult: /adevarul.ro/cultura/arte/va-mai-amintiti-deion-jalea-1_50acf1df7c42d5a6638c5592/index.html
Rumuński rzeźbiarz Ion Jalea (1887 - 1983) wykonał serię prac, które można podziwiać w przestrzeni publicznej w różnych miastach kraju.

Citeste mai mult: /adevarul.ro/cultura/arte/va-mai-amintiti-deion-jalea-1_50acf1df7c42d5a6638c5592/index.html
Rumuński rzeźbiarz Ion Jalea (1887 - 1983) wykonał serię prac, które można podziwiać w przestrzeni publicznej w różnych miastach kraju.

Citeste mai mult: /adevarul.ro/cultura/arte/va-mai-amintiti-deion-jalea-1_50acf1df7c42d5a6638c5592/index.ht
Muzeum Jana Jalei w Konstancy.
 
Od Muzeum przechodzimy na drugą stronę Bulwaru Królowej Elżbiety i schodami schodzimy na nabrzeże. Przy schodach możemy zobaczyć jedno z dzieł wykonanych przez rzeźbiarza Ion Jalea tj. Pomnik królowej Elżbiety (rum. Statuia Reginei Elisabeta) - na planie oznaczony nr 11.
 
Pomnik Królowej Rumunii Elżbiety w Konstancy.Pomnik został odsłonięty w dniu 15 sierpnia 1937 roku tj. dokładnie w 20 rocznicę utracenia przez rzeźbiarza lewej ręki w bitwie pod Marasesti.
 
Harfiarka - jeden z elementów pomnika Królowej Elżbiety.

Ciekawostka związana z pomnikiem: na pomniku widnieje napis "Carmen Sylva" jest to pseudonim królowej Rumunii Elżbiety pod jakim tworzyła powieści, ballady, poezje.
Z racji odwiedzania chorych, tworzenia sierocińców i ośrodków pomocy dla najbiedniejszych przylgnął do niej również przydomek "Królowa Mama" (rum. "Mamma Regina".
 
Idąc nabrzeżem dochodzimy do budynku symbolu tego miasta tj. Kasyna w  Konstancy (rum. Cazinoul din Consțanta) - na planie oznaczone nr 12.
 
Kasyno w Konstancy.
 
 
Kasyno komunalne w Konstancy.Historia zbudowania kasyna w Konstancy na brzegu morza zaczęła się w 1880 roku, zaraz po zakończeniu okupacji tureckiej.
 
Powstał wtedy pierwszy drewniany budynek w okolicy latarni genueńskiej (przy dzisiejszym budynku Marynarki Wojennej) z urządzoną salą taneczną i dwiema salami do gier. Budynek miał taras od strony morza na którym organizowane były codzienne wieczorki taneczne.
 
Budynek ten został zniszczony przez burzę w 1891 roku. Radcy miasta postanowili zbudować nowy, ale już w miejscu dzisiejszego kasyna.
 
W roku 1893 wybudowano drewniany budynek z salami do gier, salą balową i tarasem.
 
W internecie znalazłem archiwalną pocztówkę wydaną przez Rumuńskie wydawnictwo bibliotekarskie D. Nicolaescu z roku 1903 ukazującą Kasyno Komunalne i teren w jego pobliżu. Po lewej widać fasadę południową Cerkwi Prawosławnej św.Piotra i Pawła.
 
Obecny budynek kasyna został wybudowany w roku 1909, a jego otwarcie nastąpiło 15 sierpnia 1910 w obecności księcia Ferdynanda. Budynek projektował architekt Petre Antonescu w stylu tradycyjnej sztuki rumuńskiej. Jednak po wykonaniu fundamentów plany zostały zmienione przez architekta francuskiego Daniela Renarda który rumuński styl zastąpił stylem secesyjnym.
 
Kasyno w Konstancy.
 
 
Kasyno w Konstancy.
 
Po uruchomieniu kasyno stało się jednym z najbardziej popularnych obiektów tego typu w Europie. Wnętrze urządzone było bardzo luksusowo - ściany i sufity pięknie zdobione stiukami, kryształowe żyrandole, drogie dywany i wspaniałe drewniane drewniane meble. Odwiedzali go go bogaci całej Europy, a przy wejściu obowiązywał odpowiedni strój.
 
Podczas Wojny Światowej  w kasynie znajdował się szpital, natomiast w czasach komunizmu działała restauracja. Obecnie budynek popada w ruinę - powybijane szyby, odpadający tynk, walące się rzeźby i wszechobecna wilgoć.
 
 Kasyno w Konstancy - postępująca ruina.        Kasyno w Konstancy - postępująca ruina.
 
 
Kasyno w Konstancy - postępująca ruina.
 
Budynek z racji niebezpieczeństwa wypadku został wyłączony z użycia i przez długi czas był niedostępny dla turystów. Według artykułu opublikowanego w drukowanej edycji Ziarul Financiar z 29.05.2008 spółka która zarządza Palace Casino i Casa Vernescu Bukareszt miała zainwestować 15 milionów euro w renowację kasyna w Konstancy. Remont miał się zakończyć w pięć lat po podpisaniu umowy, a w kasynie miały być obok pokoju gier,dwie azjatyckie i francuskie restauracje, bary, tarasy i salon wystawowy.

 Kasyno w Konstancy - wnętrze 2018r.       Kasyno w Konstancy - wnętrze 2018r.
 
 
Kasyno w Konstancy - wnętrze 2018r (ptasie gniazda w żyrandolach)
 
Jak widać  do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje, piękne niegdyś pomieszczenia ulegają degradacji - a głównymi odwiedzającymi są ptaki budujące swoje gniazda w żyrandolach.Udało mi się wejść do środka  - oto kilka dalszych zdjęć z 2018r.
 
Kasyno w Konstancy - wnętrze 2018 r.
 
 
 Kasyno w Konstancy - wnętrze 2018r.       Kasyno w Konstancy - wnętrze 2018r.
 
 
Kasyno w Konstancy - wnętrze 2018r.
 
Na przeciwko kasyna znajduje się budynek Akwarium prof. Ion Borcea w Konstancy (rum. Acvariul „Pr. Ion Borcea” din Constanța) - na planie oznaczone nr 13.

Budynek Akwarium został zbudowany w 1955-1958 przez architekta A. Bernovschi. Ekspozycja została została otwarta 1 maja 1958 roku, jako drugie akwarium publiczne w Rumunii - pierwsze było w 1930 roku w Bukareszcie. Nie było czasu aby tam wejść, więc nie mam zdjęć. Otwarte codziennie od 900 do 1600. Wstęp płatny: dorośli - 14 lei, dzieci, studenci i uczniowie - 7 lei.

 
Właściwie to przy kasynie i akwarium kończy się nasz spacer po antycznej części Konstancy, pozostaje nam pospacerować po nabrzeżnej promenadzie pełnej ławeczek, pomników, altanek i obiektów małej architektury parkowej - na planie oznaczona nr 14. Oto kilka zdjęć.
 
Widok na promenadę przybrzeżną w Konstancy. 
 
 
 Promenada nabrzeżna w Konstancy.        Promenada nabrzeżna w Konstancy.
 
 Promenada nabrzeżna w Konstancy.        Promenada nabrzeżna w Konstancy.
 
 
... morza szum 
 
Przy całej promenadzie nabrzeżnej stoi kilka pomników. Jeden z nich, Pomnik królowej Elżbiety (na planie oznaczony nr 11) oglądaliśmy wchodząc na nabrzeże przed kasynem. Pomiędzy kasynem a portem jachtowym wypatrzyć można następne:
- Grupa rzeźbiarska "Rybacy" - na planie oznaczone nr 15.  Pomnik w hołdzie pracy rybaków autorstwa rzeźbiarza Corneliu Virgiliu Medrea.
- Pomnik marynarzy rumuńskiej marynarki wojennej - na planie oznaczony nr 16
- Pomnik Mihai Eminesku - na planie oznaczony nr 17Kompleks rzeźb poświęcony wielkiemu poecie został odsłonięty w 1934 roku, ma wysokość 3m i  jest dziełem rzeźbiarza Oscara Hana.

Pomik Rybaków.
 
 
 Pomnik Marynarzy.        Pomnik Eminescu.
 
Kto pójdzie do końca nabrzeża dojdzie do Największej przystani Yacht Klubu i Mariny na rumuńskim wybrzeżu  - pomieścić może ponad 450 jachtów. Wokół pełno restauracji, tawern  i kawiarenek.
 
Widok w kierunku przystani jachtowej.
 
 
Port jachtowy w Konstancy. 
 
Ostatnim obiektem zabytkowym na trasie spaceru jest latarnia morska tzw. Latarnia Genueńska (rum. Farul Genovez) - na planie oznaczona nr 18. Stoi na końcu Bulwaru Królowej Elżbiety w pobliżu siedziby Marynarki Wojennej.
 
Latarnia Genueńska w Konstancy.Została zbudowana w 1909 roku a jej dolna część pochodzi ze średniowiecza. Do wysokości 3,5 metra jest czworoboczna, zaś wyżej ośmioboczna. Na wierzchołku ośmiobocznej metalowej kopuły umieszczony jest wskaźnik kierunków świata. Na górę prowadzą 53 spiralne schodki.
 
Nowoczesna latarnia w dzielnicy Abator w Konstancy.
 
W dzielnicy Abator, przy Bulwarze 1-go Maja stoi nowoczesna czynna latarnia morska zbudowana w 1961 roku. 
 
I tak oto zakończyliśmy krótki spacer po najstarszej części Konstancy - będącej kiedyś grecko-rzymskim miastem Tomis. Pozostaje zrobić pamiątkowe zdjęcie, przysiąść w okolicy kasyna i wsłuchać się w szum morza.
 
 
 
 
 
 
 
Powrót do strony głównej:   STRONA GŁÓWNA 
 
 
 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanca
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0006:entry=tomis
https://www.litoralulromanesc.ro/en/edificiul_roman_mozaic.htm
http://www.constantaoldtown.com/museums.php
https://www.minac.ro/edificiul-roman-cu-mozaic.html
https://www.minac.ro/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owidiusz
https://en.wikipedia.org/wiki/Carol_I_Mosque
https://www.litoralulromanesc.ro/en/biserica_sfanton.htm
https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/catedrala-episcopala-constanta-67797.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Saints_Peter_and_Paul,_Constan%C8%9Ba
http://da.zf.ro/dupa-afaceri/style/cazinoul-de-100-de-ani-3090255
https://www.litoralulromanesc.ro/en/cazino.htm
https://audiotravelguide.ro/en/the-genovese-lighthouse-constanta/
https://www.litoralulromanesc.ro/en/farul_genovez.htm
https://www.litoralulromanesc.ro/en/farul_genovez.htm 

http://wikimapia.org/#lang=pl&lat=44.173063&lon=28.652279&z=16&m=o&show=/25875042/The-Greek-and-Roman-Antique-City-of-Tomis&search=Konstanca