FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      BAŁKANY      Rumunia. Historyczne centrum Kluż-Napoka cz. 2.
 
Katedra Grecko-katolicka w budowie - zdjęcie wykonane z dachu hotelu Belvedere.RUMUNIA - historyczne centrum w Kluż-Napoka cz.2.

                                                   Wycieczka z dnia 2o maja 2018 r.     

W części 1 spaceru po historycznym centrum Kluż-Napoka spacer zakończyliśmy przy nowo budowanej Katedrze Grecko-Katolickiej w okolicy Placu Avrama - widoczna na zdjęciu obok
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasę części 1 spaceru zaznaczyłem na mapce po prawej kropkami w kolorze czarnym - jest to ok. 2,5 km.
 
Natomiast dalszą trasę do pokonania w części 2 spaceru zaznaczyłem kreskami w kolorze niebieskim - jest to ok. 2,2 km.
 
Cały spacer to ok. 4,7 kilometrowa trasa w obrębie  historycznego centrum Kluż-Napoka (obszar centrum zaznaczone kolorem czerwonawym). Dla lepszej orientacji poniżej plan z zaznaczonymi obiektami które odwiedziliśmy w cz.1,  oraz do zobaczenia w czasie spaceru w części 2.
 
 1. Hotel „Belvedere“ dawniej „Transylwalia“

 2. Brama wschodnia cytadeli (rum.Poarta de est)

 3. Punkt widokowy (rum.punct de atracție)

 4. Monument Krzyża (rum.Crucea Mănăstirii)

 5. Pałac Elian (rum. Elian Palatul) (zbudowany w 1891r w stylu secesyjnym)

 6. Pałac Berde (rum. Berde Palatul) (wybudowany pod koniec XIX w w stylu secesyjnym)

 7. Pałac Babos (rum. Babos Palatul) (wybudowany pod koniec XIX w w stylu secesyjnym)

 8. Pałac Szeky (rum.Szeky Palatui) (wybudowany pod koniec XIX w.w stylu neogotyckim)

 9. Budynek dawnej synagogi (rum.casa fostei sinagogi)

 10. Kościół Franciszkanów (rum.Biserica Franciscană)
 11. Muzeum Farmacji (rum.Muzeul Farmaciei)

 12. Kościół Ewangelicki (rum.Biserica evanghelică)

 13. Kościół Luterański (rum.Biserica luterană)
 14. Gmach Protestanckiego Instytutu Teologicznego (rum.Institutul Teologic Protestant)
 15. Kościół reformowany na Dolnym Mieście (rum.Biserica reformată din orașul inferior)
 16. Rumuńska Cerkiew Prawosławna (rum.Biserica Ortodoxă Română), pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej (rum.Adormirea Maicii Domnului)
 17. Rada Hrabstwa (okręgu) Kluż-Napoka (rum.Consiliul Județean Cluj-Napoca)
 18. Budynek Rumuńskiego Teatru Narodowego (rum.Teatrul Național Român)
 19. Pałac Sprawiedliwości (rum.Palatul de Justiție)
 20. Katedra grecko-katolicka w budowie (rum.Catedrala greco-catolică)
 21. Bastion Krawców (rum.Bastionul Croitorilor)
 22. Kościół Reformowany (rum.Biserica reformată)
 23. Uniwersytet Babeş-Bolyai (rum.Babeş-Bolyai University)
 24. Kościół Pijarów (rum.Baserica Piaristilor)
 25. Mur obronny Starej Twierdzy Kluż - część zachodnia (rum.Portiune din zidul Vechii Cetati a Clujului - partea vestica)
 26. Dom Kultury Studenckiej (rum.Casa de cultura a studentilor)
 27. Budynek Centralnej Biblioteki Studenckiej im.Luciana Blaga (rum.Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga)
 28. Gmach Ratusza Miejskiego (rum.Primăria)
 29. Muzeum Etnograficzne Transylwanii (rum.Muzeul etnografic al Transilvaniei)
 30. Kościół rzymsko-katolicki św. Michała (rum.Biserica romano-catolică Sfântul Mihail)
 31. Pomnik Macieja Korwina (rum.Statuia lui Matei Corvin)
 32. Pałac Sebestyen
 33. Pałac Nowy York
 34. "Ulica lustrzana" czyli Ulica Iuliu Maniu (rum.Strada Iuliu Maniu)
 35. Pałacu Bánffy (rum. Palatul Banffy)
 36. Pomnik Pamięci (rum.Memorial Monument)
 37. Pomnik Wilczycy Kapitolińskiej (rum.Capitolul Wolf)
 38. Grecko-katolicka Katedra Przemienienia Pańskiego  (rum. Catedrala Schimbarea la Faţă), znana również jako Kościół Minorytów (rum. Biserica Minoriţilor)
 39. Cerkiew "Narodziny Matki Bożej (rum.Biserica Ortodoxă "Nașterea Maicii Domnulu")
 
Następnym  obiektem na trasie są pozostałości  Bastionu Krawców (rum.Bastionul Croitorilor) - na planie zaznaczony nr 21. Znajduje się on w południowo-wschodnim narożniku historycznego centrum Kluż-Napoka.
 
Bastion Krawców przy wschodnich murach obronnych.Przy Bastionie Krawców częściowo zachowały się wschodnie mury obronne wzdłuż ulicy  Baba Novac. Na dolnej rycinie Baszta Krawców i Reformowany kościół na ulicy Mihail Kogalniceanu (rum.Biserica reformată pe strada Mihail Kogălniceanu), który wkrótce odwiedzimy.
 
Bastion Krawców na starej rycinie. 
 
Bastion Krawców został zbudowany w XV wieku i przebudowywany w latach 1627 - 1629. Do dzisiaj z bastionu zachowała się jedynie baszta tzw."Baszta Krawców"
 
Nazwa wywodzi się się oczywiście od cechu Krawców który opiekował się i strzegł tej części miasta. W ostatnich latach opuszczoną i zaniedbaną basztę  miasto odremontowało i włączyło do turystycznej trasy miasta.
 
Obecnie mieści się tu Centrum Kultury, w piwnicy znajduje się kawiarnia, na pozostałych piętrach są sale wystawiennicze oraz sala konferencyjna. Prace adaptacyjne pochłonęły ponad 1 600 000 lei.
 
Bastion Krawców i wschodnie mury obronne.
 
Od murów wschodnich odchodzi uliczka Mihail Kogâlniceanu (rum.Strada Mihail Kogâlniceanu) nazwana dla upamiętnienia rumuńskiego historyka, publicysty i polityka - w roku 1863 po utworzeniu unii Mołdawii i Wołoszczyzny został premierem Rumuni. 
 
Ulica Kogalniceanu odchodząca od wschodnich murów obronnych Przy tej ulicy znajduje się szereg ważnych budowli m. innymi Kościół reformowany, biblioteka akademicka, Budynek Uniwersytetu, liczne budynki poszczególnych wydziałów uczelni jak: Prawa, Fizyki czy Teatru i Telewizji. Można powiedzieć że to ulica studentów.
 
Zaułek przy kościele reformowanym. 
 
Pierwszym spotkanym obiektem jest Kościół Reformowany (rum.Biserica reformată) - na planie oznaczony nr 22.  Budowa tego pięknego kościoła rozpoczęła się w 1486 r. a została zakończona ok. 1516 r. Charakterystyczną cechą tego kościoła jest fakt że nie ma on wieży kościelnej.
 
Kościół Reformowany - fasada przednia
 
Ten protestancki kościół jest jednym z największych kościołów jednonawowych w południowo-wschodniej Europie i jest doskonałym przykładem późnogotyckiego stylu architektonicznego. Doskonale prezentuje się odnowiona niedawno fasada.
 
Wnętrze Kościoła Reformowanego przy ul. Kogalniceanu 16 w Klużu-Napoka.Jak większość kościołów protestanckich  jego wnętrze jest dosyć surowe, ale może zachwycić piękno poszczególnych detali.
 
Wnętrze Kościoła Reformowanego przy ul. Kogalniceanu 16 w Klużu-Napoka. 
 
Większość wyposażenia kościoła jest oryginalna. Na szczęście w kościele można fotografować, więc załączam kilka zdjęć.
 
Wnętrze Kościoła Reformowanego przy ul. Kogalniceanu 16 w Klużu-Napoka. 
 
Wnętrze Kościoła Reformowanego przy ul. Kogalniceanu 16 w Klużu-Napoka. 
 
Na pewno do ciekawszego i cennego wyposażenia kościoła należy zaliczyć barokowe organy, drewniane meble oraz węgierskie herby rodzinne wiszące na ścianach i drewnianych stallach.
 
       
 
             
 
Najcenniejszym wyposażeniem jest jednak zabytkowa ambona w stylu renesansowym z 1646 roku.
 
       Ambona z 1646 roku.          Ambona z 1646 roku.
 
Detale ambony z 1646 r. 
 
 Detale ambony z 1646 r.      Detale ambony z 1646 r.
 
Przed głównym wejściem do Kościoła Reformowanego przy ul. Mihail Kogâlniceanu stoi pomnik św. Jerzego zabijającego smoka. Jest wzorowany na najsławniejszej z rzeźb konnych na świecie - XIV wiecznym posągu przechowywanym w Galerii Narodowej w Pradze - wykonanym przez rzemieślników z miasta Kluż Napoka w 1273 roku przez Martinus i Georgius. Kopia tego posągu wykonana w XX wieku  znajduje się również na dziedzińcu "Hradczany" Zamku Królewskiego w Pradze.
 
Kościół Reformowany - pomnil św. Jerzego przed wejściem głównym. Głównymi inspiratorami wykonania w Klużu kopii pomnika praskiego był burmistrz miasta Karoly Haller i archeolog Bela Posta.
 
Pomnik św. Jerzego w Kluż-Napoka.
 
Na wykonawcę kopii pomnika wybrano rzeźbiarza z Budapesztu Józefa Rona, a odlew z brązu wykonano w warsztatach odlewni Hazai Műérczöntöde w Budapeszcie. Pierwotnie pomnik był ogrodzony ogrodzeniem z kutego żelaza z motywem lilii. Uroczyste odsłonięcie kopii pomnika w Klużu nastąpiło 28 września 1904 roku.
 
Gmach Uniwersytetu Babes-BolyaiIdąc do końca ulicy Mihaila Kogâlniceanu przechodzimy obok wielu budynków zajmowanych przez uczelnie między innymi: Uniwersytet Babeş-Bolyai (rum.Babeş-Bolyai University), Liceum "Emil Racovita", Reformowana szkoła średnia, Liceum teoretyczne "Gheorghe Sincai",Biblioteka Akademicka oraz budynki poszczególnych fakultetów.
 
Największym budynkiem jest  narożny neorenesansowy budynek przy ulicy Mihaila Kogâlniceanui ulicy Uniwersyteckiej czyli Uniwersytet Babeş-Bolyai (rum.Babeş-Bolyai University) - zaznaczony na planie nr 23.
 
Historia edukacji akademickiej w Klużu sięga XVI wieku kiedy to książę siedmiogrodzki Stefan Batory poprosił o zgodę papieża Grzegorza XIII na założenie kolegium jezuickiego.
 
Dzisiejszy główny budynek Uniwersytetu został wybudowany dopiero w latach 1894-1902 - w tym okresie nosił nazwę Królewskiego Uniwersytetu Węgierskiego im. Franciszka Józefa (cesarza Austro-Węgier).
 
Po I wojnie światowej, po zjednoczeniu Transylwanii z Rumunią przemianowano nazwę na uniwersytet rumuński, a w roku 1927 nadano mu imię pierwszego króla Rumunii - Uniwersytet Króla Ferdynanda I. Nazwa ta trwała do 1948 roku.
 
Od roku 1948 do 1959 działały tu dwa równoległe uniwersytety: rumuński Uniwersytet  "Victor Babeş" oraz węgierski Uniwersytet "Bolyai".
 
Dopiero od  roku 1959 nastąpił proces tworzenia jednej uczelni państwowej w Klużu, poprzez zjednoczenie rumuńskiego i węgierskiego uniwersytetu. We wrześniu 1959 roku uczelnia działa pod obecną nazwą "Uniwersytet Babes-Bolyai". W 2015 roku na 21 wydziałach działało 17 wydziałów w języku węgierskim i 9 wydziałów w języku niemieckim z 42 000 studentów.
 
W dniu odwiedzin Kluż-Napoka były obchodzone dni tego miasta, więc była dodatkowa atrakcja na uliczce przy Uniwersytecie i głównym Placu Unii w postaci festynu, jarmarku i występów zespołów regionalnych. Oto kilka zdjęć - bez komentarza.
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak widać, dla każdego coś się znajdzie - są turyści, są miejscowe rodziny z dziećmi, są studenci, jest muzyka. Jest co zjeść, wypić, kupić wyroby żywnościowe, ubraniowe, artystyczne itp.
 
Do gmachu Uniwersytetu od strony Ulicy Uniwersyteckiej  przylega Kościół Pijarów (rum.rum.Baserica Piaristilor) - na planie oznaczony nr 24. Zwany przez miejscowych również Akademickim lub Uniwersyteckim.
 
Kościół Pijarów (lub Akademicki)
 
Budowa kościoła rozpoczęta została przez jezuitów w roku 1718 a w drugiej połowie XVIII wieku przejęli go pijarzy. Kościół był pierwszym barokowym budynkiem w Klużu i w Siedmiogrodzie.
 
Z okolicy Kościoła Pijarów można po ok. 100 metrach dojść do głównego placu Kluż-Napoka tzn. do Placu Unii (rum.Piata Unirii) i tam zakończyć spacer.
 
Mała uliczka Inocentiu Micu prowadząca od Kościoła Pijarów do pozostałości murów zachodnich.
Ja jednak proponuję wydłużyć spacer i skręcić przy Kościele Pijarów w  małą uliczkę Inocenţiu Micu-Klein upamiętniającą biskupa i prymasa rumuńskiego Kościoła greckokatolickiego który przyczynił się do ustanowienia praw narodowych dla Rumunów mieszkających w Siedmiogrodzie. 
 
Idąc do końca tej uliczki dojdziemy do ładnego zakątka z pozostałościami muru obronnego Starej Twierdzy Kluż - część zachodnia (rum.Portiune din zidul Vechii Cetati a Clujului - partea vestica). Na planie oznaczony nr 25
 
   Fragment muru zachodniego przy ulicy Potaissa.
 
Mało turystów tu dociera a na pewno warto przejść się wąską zabrukowaną uliczką, z parterowymi domkami by zobaczyć pozostałości dawnych fortyfikacji miasta. Kiedyś całość dzisiejszego centrum historycznego miasta była otoczona murem obronnym grubości trzech metrów z ponad dwudziestoma bramami i basztami. Pozostało z tego bardzo niewiele - więc warto zobaczyć ten zaułek.
 
 Zaułek przy pozostałościach zachodnich murów obronnych.        Jedna z uliczek w okolicy zachodnich murów obronnych.
 
 
Zaułek przy pozostałościach zachodnich murów obronnych.
 
Zaglądamy jeszcze na pobliski Plac Luciana Blagi (rum.Piata Lucian Blaga) upamiętniający rumuńskiego poetę,dramaturga i filozofa. Przy tym placu znajduje się  Dom Kultury Studenckiej (rum.Casa de cultura a studentilor) - na planie oznaczony nr 26.

Dom Kultury Studenckiej na Placu Luciana Blagi.
 
Do roku 1956 zajęcia kulturalne i artystyczne studentów odbywały się w prowizorycznych klubach w każdej z działających tu siedmiu uczelni. Dopiero od roku  1957 powstał jeden duży Dom Kultury Studenckiej.  Naprzeciwko Domu Kultury znajduje się duży budynek Centralnej Biblioteki Studenckiej im.Luciana Blaga (rum.Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga) - na planie oznaczony nr 27.
 
 Centralna Biblioteka Studencka na Placu Luciana Blaga.       Popiersie Luciana Blaga przed wejściem do Centralnej Biblioteki Studenckiej.
 
Plac Luciana Blaga. Po lewej Dom Kultury Studenckiej, na wprost budynek Centralnej Biblioteki Studenckiej.
 
Z Placu Luciana Blaga wracamy w kierunku Placu Unii, po drodze mijamy okazały gmach Ratusza Miejskiego (rum.Primăria) - na planie oznaczony nr 28. Budynek został wybudowany w latach 1896 - 1897 w stylu z różnych epok. Od roku 1948 stał się siedzibą rumuńskiej administracji powiatowej, natomiast od roku 1991 jest siedzibą burmistrza miasta.
 
   Budynek Ratusza Miejskiego.       Widok ze wzgórza Cytafela. Widać Dom Kultury Studenckiej i Ratusz Miejski.
 
Kto ma więcej czasu i jest zainteresowany może odwiedzić przy ulicy Memorandum (rum.Strada Memorandumului) znajdujące się pod nr 21 Muzeum Etnograficzne Transylwanii (rum.Muzeul etnografic al Transilvaniei) - na planie oznaczone nr 29.
Zostało założone w 1922 roku w budynku Pałacu Reduta pochodzącego z XVI wieku. Budynek mieścił w latach 1848-1865 sejm, w roku 1923 odbył się w nim Ogólny Kongres Związków Zawodowych Rumunii w nim przedstawiono cesarzowi Austrii tzw. memorandum protestujące przeciwko polityce denacjonalizacyjnej węgierskiego rządu.  Od roku 1959 znajduje się tu Muzeum Etnograficzne z ponad 50 000 sztuk eksponatów - ceramika, ubiory, zwyczaje, zawody, mieszkania itp. 
 
Kościół św.Michała na Placu Unii.I tak oto dochodzimy do ostatniego etapu spaceru czyli Placu Unii (rum.Piata Unirii) zdominowanego przez Kościół rzymsko-katolicki św. Michała (rum.Biserica romano-catolică Sfântul Mihail) - na planie oznaczony nr 30.
 
 
Widok ze schodów Katedry Prawosławnej na Placu Avrama w kierunku ulicy Iliu Maniu prowadzącej do Placu Unii - widać kościół św.Michała na Placu Unii.
 
Zwyczajowo kościół św. Michała jest nazywany "katedrą", choć w porządku rzymsko-katolickim ma tylko pozycję "kościoła". Kościół został zbudowany na terenie, który służył jako cmentarz i gdzie znajdowała się kaplica poświęcona św. Jakubowi. Pierwsza faza budowy rozpoczęła się w 1350 r., a zakończyła w 1390 r., po czym nastąpiła druga faza między 1410-1487.
Fasada zachodnia Kościoła św. Michała.
Jest to drugi pod względem wielkości kościół (po Czarnym Kościele w Braszowie) w Siedmiogrodzie. Nawa ma 50 metrów długości i 24 metry szerokości, apsyda ma wymiary 20 × 10 metrów.
 
Zachodni portal zdobią trzy herby Zygmunta jako króla Węgier, króla Czech i świętego cesarza rzymskiego.
 
Trzy herby w portalu zachodnim kościoła św. Michała w Klużu.
 
Projekt budowy kościoła zakładał wybudowanie dwóch wież przy głównej fasadzie, lecz z braku funduszy w latach 1511-1543 wybudowano jedynie jedną północno-zachodnią zniszczoną przez trzęsienie ziemi w XVII wieku.
 
Około roku 1860 została wybudowana obecna wieża gotycka przy północnej fasadzie świątyni. Poniżej obraz przedstawiający dzisiejszy Plac Unii, namalowany przez Josefa Hofreita w 1840 roku - widać, że w tym roku kościół nie miał wieży.
 

Główny plac w Klużu-Napoce w 1840 roku. Josef Hofreit.Główny plac w Klużu-Napoce w 1840 roku. Josef Hofreit.
 
Na obrazie widać po lewej wschodnią pierzeję dzisiejszego Placu Unii. W niej wyróżnia się fasada tzw. Pałacu Bánffy (rum. Palatul Banffy) - na planie oznaczony nr 35.
 
Dzisiejszy wygląd Pałacu Banffy na Placu Unii w Klużu. 
 
 
Dziedziniec Pałacu Banffy - przygotowania do obchodów Dni Kluża. 
 
Pałac Bánffy jest barokowym budynkiem z XVIII wieku zaprojektowanym przez niemieckiego architekta Johanna Eberharda Blaumanna. Został zbudowany w latach 1774 - 1775 i jest uważany za najbardziej reprezentacyjny barokowy styl Siedmiogrodu.
 
Detale wystroju architektonicznego Pałacu Banffy - herb rodzinny.Pierwszym właścicielem pałacu był gubernator Siedmiogrodu książę  Györge Bánffy. W 1951 roku Pałac Bánffy został przejęty przez Radę Miasta i po odremontowaniu zostało w nim uruchomione w 1965 roku Muzeum Sztuki.
 
Fasadę budynku zdobią posągi: Marsa, Minerwy, Apolla, Diany, Herkulesa, Perseusza oraz herb rodziny Bánffyego z gryfami, bez korony. Nad wejściem głównym znajduje się loggia  z siedmioma filarami.
 
Pałac Banffy - detale wystroju architektonicznego fasady.
 
Od roku 1951 w pałacu mieści się Narodowe Muzeum Sztuki Kluż-Napoka z dużą kolekcją ważnych artystów rumuńskich, węgierskich i innych artystów europejskich z dziedziny malarstwa i rzeźby.
 
Konkurencją turystyczną dla dominującego Kościoła św. Michała może być ustawiony po jego południowej stronie monumentalny pomnik Macieja Korwina (rum.Statuia lui Matei Corvin) - na planie oznaczony nr 31.
 
Plac Unii - Kościół św. Michała i pomnik Matei K
 
Władze miasta  w roku 1894 tj. w rocznicę 450-lecia urodzin Macieja Korwina zdecydowały postawić mu pomnik wykonany z brązu. Był on królem Węgier, Chorwacji od 1458 i Czech od 1469 roku. Pomnik został odsłonięty w 1902 roku. Tu należy wyjaśnić skąd pomnik króla Węgier w mieście Kluż w Rumunii - otóż od wczesnego średniowiecza do listopada 1918 roku Kluż znajdował się na terenie Królestwa Węgier i nosił nazwę Kolozsvár.
 
Centrtalna posta pomnika + Krl Wgier Maciej Korwin. 
 
Centralna postać pomnika to król Maciej Korwin na koniu ustawiony na bastionie symbolizującym umocnienia miasta Kluż-Napoka. Poniżej czterech jego dowódców trzymających w rękach  flagi Niemców, Turków, Mołdawian i Czechów schwytanych w zwycięskich bitwach.
 
       
 
Plac Unii z centralnie położonym kościołem św. Michała i pomnikiem Michała Korwina jest otoczony barokowymi, renesansowymi i gotyckimi kamienicami i dawnymi pałacami.
 
 Kamieniczki z zachodniej pierzei placu Unii.      Detal architektoniczny jednej z kamieniczek.
 
W południowej pierzei Pacu Unii na uwagę zasługują dwa pałace: Pałac Sebestyén - na planie oznaczony nr 32, oraz Pałac Nowy York - oznaczony na planie nr 33.
 
Pałac Nowy Jork Przy Placu Unii. W latach 1912 - 1913, Sebestyén Dávid, bogaty przedsiębiorca budowlany wybudował dom z mieszkaniami do wynajęcia zwany Pałacem Sebestyén. W nim mieściła się również siedziba Pierwszego Węgierskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowego.
 
Od lewej Pałac Sebetyen, po prawej Pałac Nowy Jork. 
 
Natomiast historia dzisiaj podziwianego przez turystów budynku pokazanego na bocznym zdjęciu jest dłuższa i ciekawsza. Pierwotnie w tym miejscu stał jednopiętrowy budynek mieszczący National Hotel - został zburzony w 1894 roku. W jego miejsce pod koniec XIX wieku został zbudowany obecny budynek mieszczący "Hotel Nowy York", w latach powojennych pod nazwą "Hotel Continental". Continental został zamknięty i w 2008 roku przekształcony w centrum handlowe. Obecnie budynek jest w remoncie i właściwie nikt nie wie co w nim będzie.
 
Do ciekawostek architektonicznych przy Placu Unii można zaliczyć odchodzącą z niego ulicę tzw. "Ulicę lustrzaną" czyli Ulicę Iuliu Maniu (rum.Strada Iuliu Maniu) - na planie oznaczona nr 34.
 
Plac Unii - kościół św.Michała, pomnik króla Macieja, w głbi widać początek "lustrzanej ulicy" z dwoma pierwszymi budynkami.
Ulica lustrzana łączy Plac Unii z Placem Arvama a swą potoczną nazwę zawdzięcza budynkom po obu stronach ulicy które są lustrzanym odbiciem pod względem architektonicznym, ale niekoniecznie kolorystycznym.
 
"Ulica lustrzana" - po obu stronach ulicy widać identyczne fasady budynków. W głbi Cerkiew Prawosławna na Placu Avrama.
Budynki lustrzane zostały wybudowane w XIX wieku i dokładnie znajdują się w zachodniej części ulicy Iuliu Maniu, pomiędzy Placem Unii a ulicą Bolyai.
 
Na Placu Unii odbywają się wszystkie ważne imprezy, koncerty, festiwale, kiermasze - w czasie mojego pobytu były obchodzone Dni Kluża.
 
Występy zespołów ludowych na Placu Unii w Klużu.
 
 
Plac Unii w Klużu - występy zespołów ludowych.
 
Nasz spacer kończymy na Bulwarze Bohaterów (rum.Bulevardul Eroilor), odchodzącym z południowo-wschodniego narożnika Placu Unii. Właśnie w tym miejscu stoi Pomnik Pamięci (rum.Memorial Monument) - na planie oznaczony nr 36.
 
Pomnik Pamięci w Klużu.Pomnik Pamięci został wzniesiony w 1994 roku z okazji obchodów stulecia wydania petycji  tzw.memorandum do cesarza Austro-Węgier, Franciszka Józefa żądających równych praw ludności rumuńskiej, zrównania praw etnicznych z ludnością węgierską, a także zakończenia prześladowań i prób madziaryzacji. 
 
Pomnik Wilczycy Kapitolińskiej na Bulwarze Bohaterów w Klużu. 
 
Nieco dalej stoi pomnik Wilczycy Kapitolińskiej (rum.Capitolul Wolf) - na planie oznaczony nr 37. Jest to kopia rzeźby której oryginał znajduje się w Muzeum w Rzymie. Kopia podarowana w dniu 28 września 1921 roku przez państwo włoskie. Może dziwić skąd w Rumunii rzeźba Etrusków z V wieku pne. Wyjaśnienie jest proste - Rumuni są dumni że ich ziemie zamieszkiwane były przez Daków którzy w 106 roku n.e.zostali włączeni w obręb Imperium rzymskiego. To właśnie w celu upamiętnienia łacińskiego pochodzenia narodu rumuńskiego w latach 1906 - 1926 państwo włoskie podarowało cztery kopie posągów Wilczycy Kapitolińskiej dla czterech miast: Bukareszt, Kluż-Napoka, Kiszyniów i Timisoara.
 
Bulwar Bohaterów w Klużu. Na pierwszym planie widać Cerkiew Narodziny Matki Bożej, zaś na drugim Katedrę grecko-katolicką Przemienienia Pańskiego.
 
Kto nie ma dość odwiedzania świątyń może przy Bulwarze Bohaterów odwiedzić jeszcze dwie: grecko-katolicką Katedrę Przemienienia Pańskiego  (rum.
Catedrala Schimbarea la Faţă), znana również jako Kościół Minorytów (rum. Biserica Minoriţilor) - na planie pznaczona nr 38, oraz Cerkiew "Narodziny Matki Bożej (rum.Biserica Ortodoxă "Nașterea Maicii Domnulu") - na planie oznaczona nr 39.
 
Cerkiew prawosławna przy Bulwarze Bohaterów w Klużu.           Katedra greckokatolicka przy Bulwarze Bohaterów w Klużu.
 
 
Kto ma już dość może zakończyć spacer na Placu Unii lub Bulwarze Bohaterów w jednej z licznych kawiarenek lub restauracji. Mój spacer to ok. 4,7 km  trasy.
 
Jedna z wielu kawiarni na Placu Unii. 
 
 
Bulwar Bohaterów - jedna z wielu kawiarenek. 
 
 
Bulwar Bohaterów w Klużu - deptak. 
 
Czy warto odwiedzić Kluż-Napokę? Według mojej opinii, na pewno tak. Jest miastem studentów, więc zawsze jest tu wesoło, dużo różnorodnych imprez. Jest miastem  wielonarodowościowym zamieszkałym przez ludność rumuńską, węgierską, niemiecką, romską, żydowską - jest więc wiele budowli sakralnych - zawsze w zasięgu wzroku widać kilka z nic: katolickie, prawosławne, żydowskie, luterańskie i wiele innych. Jest sporo muzeów, ładne parki, ciekawe zaułki - to wszystko starałem się pokazać na zdjęciach które pomogą każdemu wyrobić sobie włsane zdanie.
 

Powrót do strony głównej:   STRONA GŁÓWNA 
 
 
 
 
https://web.archive.org/web/20070813091800/http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=1010
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Sigismund_Unitarian_Academy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dormition_of_the_Theotokos_Cathedral,_Cluj-Napoca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klu%C5%BC-Napoka
http://www.visitclujnapoca.ro/en/atractii-turistice/grupuri-statuare/page/2/the-statue-of-saint-george-killing-the-dragon.html
https://www.ubbcluj.ro/ro/
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosh%C3%A1za_(Kolozsv%C3%A1r)
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Michael's_Church,_Cluj-Napoca
https://en.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca_B%C3%A1nffy_Palace
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lupa_Capitolina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monumentul_Memorandi%C8%99tilor_din_Cluj-Napoca