FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      BAŁKANY      Rumunia - Braszów cz. 2. Spacer poza średniowiecznymi murami obronnymi - dzielnica Schei.
 
Fragment Placu Unirii w dzielnicy Schei.RUMUNIA - Braszów cz.2. Spacer uliczkami poza średniowiecznymi murami obronnymi - dzielnica Schei.

                                                   Wycieczka z dnia 21 maja 2018 r.     

W części 1 spaceru po mieście Braszów (rum. Brasov) pokazałem sporo zdjęć miasta  w obrębie  średniowiecznych murów obronnych, jego najważniejsze zabytki rozległego Starego Miasta między innymi:
  • Rynek Miejski na Placu Rady
  • Ratusz Miejski
  • Czarny Kościół
  • Mury obronne z licznymi basztami  takimi jak Biała i Czarna Wieża
  • Bramy prowadzące ze Starego Miasta do dzielnicy Schei tj. Bramę Schei oraz Bramę Katarzyny
  • Uliczki Starówki prezentujące różne style architektoniczne
 
W wszystko to znajdowało się w obrębie murów obronnych zamieszkiwanych w średniowieczu wyłącznie przez osadników niemieckich - była to tzw. dzielnica saska.
 
W tej fotorelacji pokażę zdjęcia z krótkiego spaceru uliczkami Braszowa znajdującymi się poza murami obronnymi w tzw. dzielnicy Schei, zamieszkałej w średniowieczu przez Rumunów.
Spacer rozpoczynamy na Rynku Miejskim (rum. Piata Sfatului) - oznaczonym na planie nr 1.  Wchodzimy przy Domu Apollonii Hirscher  (rum.Casa Hirscher) zwanym Domem Kupieckim w uliczkę Apolonii Hirscher (rum.Strada Apollonia Hirscher) i po ok. 130 metrach skręcamy na prawo w uliczkę  rum. Strada Poarta Schei prowadzącą do Bramy Schei. 
 
Najwęższa uliczka w Braszowie.
Po ok. 160 metrach, po lewej stronie pomiędzy domami nr 17 i 19 znajduje się reklamowana przez miejscowych najwęższa uliczka w Europie środkowo-wschodniej rum.Strada Sforii - na planie oznaczona nr 3.
 
Po następnych 60 metrach. patrząc również na lewo ukazuje się żydowska synagoga rum.Sinagoga Neologa din Brasov - na planie oznaczona nr 4. 
 
Synagoga Neologa widziana z ulicy Strada Poatra Schei.
 
Synagoga położona jest przy ulicy Poarta Schei nr 29. Została zbudowana w latach 1899 - 1901 w stylu neogotyckim z mauretańskimi akcentami.
 
Pierwsi Żydzi  przybyli do Braszowa w 1807 roku, za zgodą lokalnej społeczności. Ich liczba wzrosła w 1890 roku do 769, a w roku 1940 do 6000 osób. W roku 1941 synagoga została zdewastowana - odnowiona w 2001 roku z okazji 100-lecia istnienia. Aktualnie jest dalej używana przez społeczność żydowską.
Aby lepiej zobrazować trasę spaceru z Rynku Miejskiego do Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej w dzielnicy Schei poniżej mapka trasy z zaznaczonymi obiektami które pokazuję.
 
 
1. Rynek Miejski 
 
 2. Dom Kupiecki z podcieniami
 
 3. Najwęższa uliczka
 
 4. Synagoga Neologa
 
 5. Brama Schei
 
 6. Brama Katarzyny
 
 7. Informacja turystryczna
 
 8. Kościół Reformatorów
 
 9. Kolegium Andrei Soguna
 
10. Plac Unirii w dzielnicy Schei
 
11. Kapliczka na Placu Unirii
 
12. Pomnik Żołnierzy Nieznanych
 
13. Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej
 
14. Cerkiew św. Mikołaja
 
15. Budynek dawnego Pałacu Kościelnego
 
 
 
 
Ulicą  Strada Poarta Schei dochodzimy do Bramy Schei (rum.Poarta Schei) - na planie oznaczona nr 5. Tuż obok w parku znajduje się najstarsza brama Braszowa tzw. Brama Katarzyny (rum. Poarta Ecaterinei) - na planie oznaczona nr 6.  O obu bramach pisałem w części 1, więc tu tylko przypomnę jak wyglądają.
 
 Brama Schei.        Brama Katarzyny.
 
To właśnie w tym miejscu, po przejściu  bram znajdziemy się w dzielnicy Schei zamieszkiwanej w średniowieczu przez Rumunów. Zanim dojdziemy do głównych atrakcji na Placu Unirii, tuż za bramami po minięciu budynku Informacji Turystycznej (na planie oznaczony nr 7) dwa ciekawe obiekty związane z dzielnicą Schei. Narodowe Kolegium im. Andrei Saguna (rum.Colegiul Național Andreia Șaguny) - na planie oznaczona nr 9, oraz znajdujący się obok Kościół Reformowany - na planie oznaczony nr 8.
 
Budynek Narodowego Kolegium im. Andreia Saguny. 
 
Jest to założona w 1850 roku wyższa szkoła państwowa, jedna z lepszych w Rumunii. Jej absolwentami byłi między innymi: kompozytor Ciprian Porumbescu, kompozytor Gheorge Dima, poeta Lucian Blaga, filozof i eseista Emil Cioran.
Po przejściu ok. 1,o km od Rynku Miejskiego jesteśmy w dzielnicy Schei,  na Placu Unii (rum.Plata Unirii) - na planie oznaczony nr 10.
 
Plac Unii w dzielnicy Schei.
 
Po stronie północnej Placu Unii stoi ładna kapliczka zbudowana w roku 1738 przez kupca i kapitana huzarów, Ilie Birta - na planie oznaczona nr 11. Wewnątrz znajduje się kamienny krzyż i freski.
 
               Kapliczka na Placu Unii w dzielnicy Schei.                  Kapliczka na Placu Unii w dzielnicy Schei - freski wewnętrzne.
 
Zaś w centralnej części Placu Unii w oczy rzuca się pomnik upamiętniający nieznanych żołnierzy rumuńskich poległych w czasie I wojny światowej (rum. Statuia Eroului Necunoscut) - na planie oznaczony nr 12. 
 
Plac Unii - Pomnik i kapliczka. 
 
Część wschodnią uzupełnia duży budynek dawnego Pałacu Kościelnego (rum.Palatu Bisericii) - na planie oznaczony nr 15, wybudowanego na przełomie lat 20 - 30 XX wieku. Autorem projektu był architekt Gheorghe Dusoiu.
 
Dawny Pałac Kościelny na placu Unii w dzielnicy Schei.
 
Patrząc na Pałac Kościelny ze środka Placu Unii, po jego prawej stronie zobaczymy bramę prowadzącą do głównego celu naszego spaceru w dzielnicy Schei tj: Pierwszej Szkoły Rumuńskiej w Siedmiogrodzie (rum.prima scolâ româneasca) - na planie oznaczona nr 13, oraz cerkwi św.Mikołaja (rum.Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae) - na planie oznaczona nr 14.
 
 
Plac Unii - brama wprowadzająca na teren Cerkwi św.Mikołaja oraz Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej.
 
Cerkiew Św. Michała jest uważana za najstarszą cerkiew w Braszowie, została wybudowana w miejscu istniejącej od roku 1922 starej świątyni o której wspomina bulia papieża Bonifacego IX z roku 1399. 
 
Cerkiew św. Mikołaja w dzielnicy Schei.
Obecnie istniejąca cerkiew była budowana w latach 1521 - 1594 w stylu bizantyjskim, była wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana. Największe zmiany nastąpiły w XVIII wieku, kiedy to dodano absydę i przedsionek przez co z zewnątrz wygląda jak kościoły siedmiogrodzkie.
 
Freski zewnętrze na murze cerkwi św. Michała. 
 
Cerkiew można zwiedzać, lecz jest ścisły zakaz fotografowania - więc nie mam zdjęć z wnętrza. Dopiero wewnątrz widać że jest to cerkiew - piękne freski, wspaniały ikonostas.
 
Cerkiew św. Mikołaja w dzielnicy Schei. 
 
Pozostało nam Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej znajdujące się w budynku obok cerkwi św. Mikołaja - tu przynajmniej nikt nie zabrania robić zdjęć. Została uruchomiona w 1495 roku i początkowo była to szkoła przy cerkwi.
 
Budynek Pierwszej Szkoły Rumuńskiej - obecnie Muzeum.
 
Wejście do Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej.
Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej czynne jest codziennie w godz. 900 do 1700. Wstęp 5 lei.
 
Budynek Pierwszej Szkoły Rumuńskiej - widok od przy kościelnego cmentarza. 
 
W przedsionku Muzeum można obejrzeć ekspozycję ikon pisanych na szkle, oraz stroje regionalne - reprezentujące sztukę Transylwanii (Siedmiogrodu).
 
 Ekspozycja w przedsionku Muzeum.          Ekspozycja w przedsionku Muzeum.
 
 
Ikony pisane na szkle - ekspozycja w Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej.
 
Z sieni  wchodzimy do pomieszczenia klasy gdzie uczniowie pobierali nauki. Sala wyposażona jest w meble i pomoce naukowe z tamtego okresu. Zasiadanie w starych ławkach z przed kilkuset lat w celu wysłuchania pogadanki o dziejach szkoły robi duże wrażenie.
 
Klasa Pierwszej Szkoły Rumuńskiej w Braszowie. 
 
        
 
Dla nas wykład o historii szkoły, osobach z nią związanych, eksponatach zgromadzonych w salach szkolnych poprowadził obecny kustosz Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej - Ojciec Wasile.
 
Archiwa starodruków. 
 
Pośród eksponatów znajdują się potężne archiwa, gdyż na początku gdzie obecnie jest szkoła istniała szkoła kaligrafistów (kopistów). Później powstała drukarnia przez co na przestrzeni wieków powstała bogata biblioteka rękopisów, starodruków.
 
Stara maszyna drukarska.
W jednej z salek szkoły można zobaczyć starą maszynę drukarską i wiele ksiąg na niej wydrukowanych. Tu w czasach Napoleona Bonaparte został wydany najstarszy podręcznik geografii i historii w języku rumuńskim.
 
 
Duże zasługi w rozwój drukarni, pisaniu i drukowaniu książek miał Diakon Ceresi który zaczął pisać i drukować w języku starocerkiewnym. Aby wydrukować jedną stronę trzeba było na drewnianej tabliczce wyrzeźbić wszystkie litery tekstu i odbić stronę pod ręczną prasą. W ten sposób Diakon Ceresi wydrukował 39 ksiąg, każda po 800 stron. Trudno sobie wyobrazić, że jedna taka księga była gotowa po roku lub dwóch latach pracy w drukarni. Ogrom pracy włożonej i czas do wydruku skutkował wysoką ceną księgi. Jak wysoką może świadczyć, że pierwszą księgę zakupił ówczesny władca Mołdawii i zapłacił za nią sześcioma parami wołów.
 
         
 
Dzieła Coresiego należą do najstarszych zabytków literatury rumuńskiej. Po II wojnie światowej władze komunistyczne wydały dekret nakazujący spalić wszystkie archiwa cerkiewne. Ówczesny ksiądz z cerkwi św. Mikołaja ukrył archiwa w najwyższej wieży cerkiewnej. Dopiero w latach 60-tych udało się je odnaleźć i możemy je oglądać w Muzeum Szkoły.
 
Jedna z sal muzealnych. 
 
Jeden z eksponatów.
 
W Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej można  zakupić drobne pamiątki takie jak Historię szkoły (1 euro), mapę Dacji czy poczet królów rumuńskich (7 lei), ikony w cenie do 100 lei.

Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA