FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      BAŁKANY      Rumunia - Braszów cz. 1. Spacer w obrębie średniowiecznych murów obronnych.
 
Jedna z uliczek w Braszowie.RUMUNIA - Braszów cz.1. Spacer uliczkami w obrębie średniowiecznych murów obronnych.

                                                   Wycieczka z dnia 21 maja 2018 r.     

Po porannym zwiedzeniu Sighișoary należącej do siedmiu warowni założonych w XII wieku przez niemieckich kolonistów ruszamy do następnej z tych warowni Siedmiogrodu - Braszowa (rum. Brașov).
 
 
Po drodze podziwiamy piękne krajobrazy Transylwanii (Siedmiogrodu), w tym chłopski zamek obronny w miejscowości Rupea. 
 
Transylwania. 
Twierdza Rupea (rum.Cetatea Rupea) nazywana również rumuńskim zamkiem chłopskim znajduje się w miejscowości Rupea przy drodze nr 13 łączącej miejscowość  Sighisoara z Braszowem.  Została wzniesiona w VII wieku na granitowej skale zwanej Cohalm. Znajduje się prawie pośrodku od tych miejscowości - do Sighiosary jest 54 km, zaś do Braszowa 64 km.
 
Twierdza Rupea (Zamek chłopski) 
 
W tym miejscu archeolodzy odkryli ślady zabudowań i innych działań człowieka pochodzące z IV wieku p.n.e.. Są przypuszczenia, że pierwszy zamek obronny został tu wzniesiony w VII wieku i w ciągu następnych lat był wielokrotnie przebudowywany. Obecny kształt i wielkość forteca uzyskała w XII wieku. Pierwsze pisemne wzmianki o  twierdzy pochodzą z roku 1324.
 
Twierdza Rupea (Zamek chłopski) 
 
Takie zamki chłopskie służyły społeczności wiejskiej i pełniły funkcje mieszkalne jedynie w czasie zagrożenia. Wewnątrz murów obronnych budowano liczne małe pomieszczenia, które służyły chłopom jako miejsce pobytu oraz przechowywania najcenniejszego dobytku podczas oblężenia.
 
Odwiedzany dzisiaj Braszów (rum. Brașov), w latach 1951-1961 zwany Miastem Stalina (rum. Orașul Stalin) jest dużym miastem w środkowej Rumunii zamieszkałym przez ponad 300 tys. mieszkańców - jest ósmym co do wielkości miastem w Rumunii. 
 
Jego położenie na mapie Rumunii przedstawia mapka obok - do stolicy Bukaresztu 166 km; do Sighisoary - 117 km; do Sybina - 145 km; do klasztoru Cozia - 195 km; do zamku Bran - 29 km;
 
W samym Braszowie najciekawszym miejscem jest kompleks średniowiecznego miasta Braszów otoczony murem obronnym - mapka na dole.
 
Średniowieczny Braszów.
 
Miasto założone przez Krzyżaków w 1211 roku, w średniowieczu było w centrum krzyżujących się szlaków handlowych pomiędzy Półwyspem Bałkańskim a Mołdawią i Wołoszczyzną.
 
Co warto zobaczyć w czasie spaceru po średniowiecznej części Braszowa pokazuje mapka z oznaczonymi najważniejszymi obiektami:
 
 1. Rynek Miejski (rum.Piata Sfatului) na Placu Rady (rum.Piața Consiliului)
 
 2. Ratusz Miejski (rum. Primăria)
 
 3. Czarny Kościół (rum. Biserica Neagrâ)
 
 4. Prawosławna Cerkiew (rum. Biserica Ortodoxă)
 
 5. Mury obronne  (rum. Pereți defensivi)
 
 6. Czarna wieża (rum. Turnul Negru)
 
 7. Biała wieża (rum. Turnul Alb)
 
 8. Kościół św. Pawła (rum. Biserica Sf. Paul
)
 9. Twierdza Braszów (rum. Brasovs Fortress)
 
10. Najwęższa uliczka (rum.Strada Paul Richter)
 
11. Wieża Funar (rum. Turnul de furnal)
 
12. Wieża Stolarzy (rum. Turnul de tâmplari)
 
13. Bastion Drapers (złotników)
 
14. Dolna stacja kolejki linowejna wzgórze Tampa
 
15. Brama Schei (rum. Poarta Schei)
 
16. Brama Katarzyny (rum. Poarta Ekaterinei)
 
17. Centralna Informacja Turystyczna (rum. Centutui de Informare Turisticâ)
 
18. Kościół św. Mikołaja (rum. Biserica Sf. Nicholas) oraz Muzeum pierwszej szkoły rumuńskiej (rum. Muzeul primei școli românești)
19. Bastion Tkaczy     20. Dom Kupiecki z podcieniami.
 
Na przestrzeni dziesięcioleci, można nawet powiedzieć stuleci od sprowadzenia Sasów, Braszów  już pod koniec XV wieku stał się fortecą o najpotężniejszych murach obronnych w całym Siedmiogrodzie. Wzmacnianie murów nowymi wieżami obronnymi i bastionami zakończono w XVIII wieku.

Uliczka Suisul Castelului doprowadzająca do południowo-wschodnich murów obronnych.
Przykładem zachowanych do dnia dzisiejszego fortyfikacji mogą być mury obronne w południowo-wschodniej części średniowiecznego Braszowa (na planie oznaczone nr 5) przy Alei Tiberiu Bradiceanu oraz mury obronne w północno-zachodniej części przy ulicy Dupa Ziduri (na planie również oznaczone nr 5).
 
Wieża Funar w południowo-wschodnim murze obronnym.
 
Mury obronne południowo-wschodnie były wzmocnione Bastionem Tkaczy na planie oznaczony nr 19), Bastionem Złotników (na planie oznaczony nr 13, Wieżą Funar (na planie oznaczona nr 11) oraz Wieżą Stolarzy (na planie oznaczona nr 12).  Po raz pierwszy Wieżę Funar wymieniają dokumenty z 1416 roku.
 
Mury obronne południowo-wschodnie z Wieżą Stolarzy i Bastionem Drapes. 
 
W pierwszym okresie Bastion Drapers budowała i broniła gildia złotników, jedna z najbogatszych gildii w XV i XVI wieku w Braszowie. Bastion Drapersów został wybudowany w latach 1450-1455. Średnica bastionu to 16 metrów, a jego wysokość 20 metrów - ściany mają ok. 2 m grubości. Mury obronne południowo-wschodnie graniczą ze wzgórzem Tampa na które można wjechać kolejką linową. Dolna stacja kolejki oznaczona na planie nr 14. U góry jest taras widokowy z widokiem na cały Braszów.
 
Biała Wieża widziana z Rynku. Natomiast przy murach północno-wschodnich można obejrzeć dwie ciekawe wieże tj. Wieżę Białą, oraz Wieżę Czarną.

Biała Wieża (rum.Turnul Alb) - oznaczona na planie nr 6, zbudowana w 1494 roku na stoku wzgórza góruje nad wschodnią pierzeją Rynku Miejskiego (rum. Piata Sfatului) - oznaczony na planie nr 1.
Biała Wieża ma pięć pięter, a wysokość waha się od 18 do 20 metrów, w zależności od położenia terenu na którym została zbudowana.
Kiedyś bardzo trudna do zdobycia - wejście do wieży było umiejscowione bardzo wysoko, potrzebna była drabina aby dostać się do środka.
W czasie wielkiego pożaru w 1689 roku Biała Wieża uległa zniszczeniu a jej odbudowa nastąpiła w 1723 roku.
 
Czarna Wieża (rum. Turnul Negru) - oznaczona na planie nr 7, była jedną z czterech wież obserwacyjnych w centrum miasta położonych poza murami obronnymi. Budowla została zrealizowana w XV wieku.
W 1559 roku w wieżę uderzył piorun, wybuchł pożar a czarny dym okopcił mury - stąd wywodzi się jej nazwa Czarna Wieża.
 
 
Spacerując uliczkami, w okolicy murów wschodnich, a konkretnie w okolicy małego Parku Katarzyny napotkamy na dwie charakterystyczne budowle. Są to dwie zachowane bramy wejściowe prowadzące w obręb średniowiecznego Braszowa tzw. Bramę Schei oraz Brama Katarzyny.
 
Brama Schei (rum. Poarta Schei) - oznaczona na planie nr 15,została zbudowana w latach 1827-1828 w pobliżu istniejącej Bramy Katarzyny w celu przepuszczenia większego ruchu.
 
Nazwa bramy nawiązuje do dzielnicy Schei sąsiadującej z otoczonej murami starożytnym Braszowem. Brama ma klasycystyczny wygląd w formie łuku triumfalnego z trzema otworami. Środkowy, większy otwór służył dla ruchu pojazdów, zaś dwa boczne mniejsze otwory dla ruchu pieszego.
 
 
Brama Schei.
 
Brama Katarzyny (rum. Poarta  Ecaterinai) - na planie oznaczona nr 16, jest jedną z najstarszych bram zachowanych w pierwotnym stanie. Została wybudowana w 1559 roku w miejscu starej bramy Ducha Świętego. 
 
Brama Katarzyny - widok od strony Parku Katarzyny. 
 
Brama Katarzyny. W czasie swojej długiej historii brama znana była pod kilkoma nazwami: Brama Felsô (Górna), Brama Boże Ciało, Brama Katarzyny, która to nazwa jest używana obecnie.
 
Brama Katarzyny. 
 
Cztery narożne wieżyczki na wieży tradycyjnie symbolizowały sądowe prawo miasta do orzecznictwa popełnionych czynów na terenie fortecy: morderstwa, cudzołóstwa, nieporządku pokoju publicznego oraz czarów.
 
Wewnątrz murów zamieszkiwali wyłącznie sprowadzeni osadnicy niemieccy (Sasi Siedmiogrodzcy), zaś  Rumuni zamieszkiwali poza murami obronnymi w sąsiadującej dzielnicy zwanej Schei.
 
W pobliżu obu bram znajduje się ładny budynek w którym mieści się Centrum Informacji Turystyczne (rum. Centrului de Informare Turistică) - na planie oznaczone nr 17.  Centrum czynne w godzinach 930 -1730.
 
Budynek Centrum Informacji Turystycznej w pobliżu Bramy Katarzyny. 
 
Tak jak w każdym średniowiecznym mieście głównym miejscem spotkań mieszkańców był centralny plac zwany Rynkiem. W Braszowie zarówno w średniowieczu jak i teraz jest to Rynek Miejski (rum. Piata Statului) - na planie oznaczony nr 1. 
 
Rynek Miejski w Braszowie. 
 
 
Rynek Miejski w Braszowie. 
 
Rynek Miejski w Braszowie.
 
Wokół Rynku, w dawnych kolorowych kamienicach kupieckich dziś znajdują się sklepy, kawiarnie i restauracje. Ciekawym obiektem jest kamienica z podcieniami zwana Domem Kupców (rum. Casa Hirscher) - na planie oznaczona nr 20, służąca w średniowieczu jako główny ośrodek handlu.
 
Dom Kupców na Rynku.
Dom Kupiecki jest cennym zabytkiem architektury, został zbudowany w latach 1541 - 1547 przez Apollonię Hirscher.
 
Braszów - Rynek Miejski. 
 
W Domu Kupieckim sprzedawano towary różnych cechów, zwłaszcza szewców i kuśnierzy. Wielki pożar w 1689 roku oraz późniejsze przebudowy w latach 1759-1847 miały zdecydowany wpływ na wygląd architektoniczny obecnego budynku. Dzisiaj mieści się w nim restauracja "Pod Jeleniem Karpackim".
 
Rynek Miejski - Dom Kupiecki.
 
Pośrodku Rynku stoi Ratusz zwany Domem Rady (rum. Casa Sfatulu) - na planie oznaczony nr 2. Początkowo był tylko strażnicą, której fundamentach wybudowano obecną wieżę.
 
Budynek Rady - Ratusz. Pierwsza wzmianka o budynku Rady pojawiła się w 1503 roku. Na skutek pożarów, trzęsienia ziemi, zniszczeń spowodowanych przez oblegających najeźdźców budynek ulegał na przestrzeni lat licznym zmianom. W 1780 roku po pracach rekonstrukcyjnych Domu Rady powstała bryła w stylu barokowym którą możemy oglądać dzisiaj.
 
Dom Rady -Ratusz.
 
W tym samym czasie na froncie budynku dodano herb Braszowa. Radni opuścili budynek w 1876 rokui przenieśli się do nowego Ratusza na skrzyżowaniu ulic Republiki i Mihai Sadoveanu. Na początku XX wieku były plany zburzenia budynku i zastąpienia go nowoczesnym budynkiem administracyjnym. Dzięki silnej kampanii prasowej dawny Ratusz ocalał, a ostatnia znacząca zmiana wyglądu nastąpiła w latach 1909-1910, kiedy barokowy dach wymieniono obecnym piramidalnym dachem z kolorowymi dachówkami. Obecnie w budynku mieści się Muzeum Historii.

Dom Rady -Ratusz.
 
Będąc na Rynku Braszowa, w jego północnej pierzei w oczy rzuca się piękna fasada budynku pod adresem Plac Rady nr 3.  Fasada jest piękna, a budynek skrywa dużą niespodziankę.
 
Cerkiew prawosławna Narodzenia Matki Boskiej.
Wchodząc do jego sieni dochodzimy na wewnętrzny dziedziniec gdzie oczom ukazuje się neobizantyjska cerkiew prawosławna Narodzenia Matki Boskiej (rum. biserica ortodoxă neo-bizantină a Nașterii Maicii Domnului) - na planie oznaczona nr 4.
 
Fasada budynku Plac Rady 3.
 
 
Cerkiew prawosławna Narodzenia Matki Boskiej.
 
Cerkiew została zbudowana w latach 1895-1896 - wewnątrz piękne freski. Ukryta pomiędzy domami służy miejscowym - w soboty można trafić na tradycyjny prawosławny ślub. Wstęp wolny. Natomiast idąc od strony Ratusza w kierunku południowym doskonale widać największą atrakcję średniowiecznego Braszowa tzw. Czarny Kościół (rum. Biserica Neagră) - na planie oznaczony nr 3.
 
Pomnik Johannesa Honterusa.
Czarny Kościół stoi na małym Placu Johannesa Honterusa (pol. Jan Honter) urodzonego w Braszowie - średniowiecznego sasko-siedmiogrodzkiego humanisty, teologa i kartografa.
 
Pomnik Johannesa Honterusa przy Czarnym Kościele w Braszowie.. 
 
Początkowo uczył się u dominikanów w Braszowie, potem studiował w Wiedniu. Wykładał w Krakowie, gdzie wydał swoją pierwszą książkę o greckiej i łacińskiej gramatyce. Jako kartograf był autorem pierwszej mapy Siedmiogrodu. W latach trzydziestych XVI wieku otworzył w Braszowie pierwszą siedmiogrodzką drukarnię oraz gimnazjum (budynek znajduje się obok Czarnego Kościoła).
 
Czarny Kościół w Braszowie - widok od strony Ratusza.Czarny Kościół został zbudowany przez Sasów siedmiogrodzkich w stylu późnogotyckim w XIV wieku. Jest największą budowlą sakralną Rumunii, największym późnogotyckim kościołem gotyckim na wschód od Wiednia. 
 
Czarny Kościół w Braszowie - widok od strony zachodniej. 
 
 
Jeden z bocznych portali wejściowych Czarnego Kościoła. 
 
Czarny Kościół - nazwa przylgnęła po największym pożarze miasta który wybuchł 21 kwietnia 1689 roku - zginęło wówczas ok. 3000 mieszkańców, a pozostawiona przez ogień czarna sadza na murach kościoła nadała mu nazwę zwyczajową używaną do dnia dzisiejszego.
 
Portal wejściowy Czarnego Kościoła w Braszowie. Jest to kościół zbudowany w stylu późnogotyckim - ma 89 metrów długości, 38 metrów szerokości. Wysokość wieży wynosi 65 metrów.
 
Wieża Czarnego Kościoła w Braszowie. 

W latach 1710–1720 nastąpiła znacząca przebudowa kościoła, związana z powiększeniem się potrzeb parafii. Na przełomie XIX i XX wieku w kościele przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie. Przywrócenie stanu pierwotnego było planowane na lata 1937–1942, jednakże z powodu wojny zaniechano ich. Ostatnie prace renowacyjne na dużą skalę były prowadzone w 1984 roku. Kościół był zamknięty na cztery spusty, więc nie mam zdjęć wnętrza.
 
Rynek Miejski - jedna z kawiaranek.
 
Będąc w Braszowie warto pospacerować po uliczkach odchodzących od Rynku, pełno tu restauracji, kawiarenek i ogródków piwnych. Istnieje również deptak bez ruchu kołowego - można w spokoju przysiąść na ławeczkach, wypić kawę, czy zjeść lody.
 
 Deptak w Braszowie.
 
 
 Uliczka w Braszowie.     Jedna z uliczek w Braszowie.
 
 
Deptak w Braszowie. 
 
Chodząc po uliczkach można spostrzec kamieniczki w stylu renesansowym, gotyckim i barokowym. Niektóre pięknie odnowione, inne czekające na remont - oto kilka przykładów:
 
                Braszów.               Braszów.
 
Braszów
 
 
 Braszów.       Braszów.
 
Kto ma więcej czasu może rozszerzyć spacer idąc od strony Ratusza w kierunku północnym ulicą Celną (rum. Strada Mureşenilor). Ulica z ciekawą historią - tu mieszkali najbogatsi kupcy Braszowa, była to ulica którą prowadził szlak handlowy do Mołdawii. Od roku 1891 tą ulicą kursował  tramwaj konny. Przy tej ulicy znajduje się kościół św.Pawła - na planie oznaczony nr 8, oraz prowadzi ona na wzgórze z twierdzą Braszów z XVII wieku - na planie oznaczona nr 9.
Ulica Celna w Braszowie. Widoczny Kościół św. Pawła i wzgórze z twierdzą.
 
 
Twierdza Braszów. 
 
Poza murami średniowiecznego miasta znajdują się również ciekawe obiekty w dzielnicy Schei. Są to między innymi cerkiew św. Mikołaja  i Muzeum Pierwszej Szkoły Rumuńskiej - na planie oznaczone nr 18. Ale o tym w drugiej części fotorelacji na którą zapraszam.
 
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA 
 
 
Część 2:  >Rumunia - Braszów cz. 2. Spacer poza średniowiecznymi murami obronnymi - dzielnica Schei.  
 
http://navtur.pl/place/show/2900,twierdza-rupea
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brasz%C3%B3w
https://www.welcometoromania.eu/Brasov/Brasov_Poarta_Ecaterinei_e.htm
http://www.krajoznawcy.info.pl/we-wnetrzu-czarnego-kosciola-7596
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Braszowski
http://www.krajoznawcy.info.pl/cerkiew-poza-murami-starego-miasta-7615