FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      ROZTOCZE      Roztocze. Wycieczka rowerowa szlakami Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
 
 

Puszcza SolskaROZTOCZE - wycieczka rowerowa szlakami Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.

                                                    Wycieczka z dnia 21 maja 2021 r. 

W tej fotorelacji zapraszam na nieprzekraczającą 30 km jazdę rowerem drogami i duktami leśnymi przebiegającymi lasami Puszczy Solskiej.
 
      Puszcza Solska.
 
 Puszcza Solska jest ogromnym obszarem leśnym o powierzchni ok. 1240 km2 położonym w południowej części województwa lubelskiego.  W obszarze puszczy utworzonych jest kilka obszarów chronionych:
  • Roztoczański Park Narodowy
  • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
  • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy
  • Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
  • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy 
 
Puszcza Solska.
 
Moja trasa wycieczki przebiega w całości lasami Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej położonego na Roztoczu Środkowym. Park został utworzony w 1988 roku w obrębie gmin Józefów, Aleksandrów, Łukowa, Obsza, Narol i Ciechanów - 85,6% parku to lasy w wieku 40-60 lat. Naszą wycieczkę rozpoczynamy i kończymy w Narolu.
 
Ja jak zwykle załączam mapkę z trasą mojej wycieczki rowerowej z podanym kilometrażem i zaznaczeniem najważniejszych obiektów na trasie. Do przejechania jest ok. 27,8 km w obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Trasa wycieczki: Narol - Młynki - Huta Szumy - Rebizanty - Wzgórze Kamienica - Huta Różaniecka - Maziarnia - Pniezory - Rezerwat "Las Bukowy" - Narol.

 
 
 
0,0 km trasy – rynek w Narolu. Jazdę zaczynamy na rynku w Narolu przy którym dominują dwa duże obiekty tj. ratusz oraz kościół  parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
 
 
 
 
... ratusz w Narolu widziany od strony kościoła. 
 
 
Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został wybudowany w latach 1790-1804 z fundacji Feliksa Antoniego Łosia właściciela Narola w latach 1753-1876.  Po lewej stronie głównego wejścia na plac kościelny stoi murowana dzwonnica z XIX wieku. 
 
 
       
 
Z rynku w Narolu ruszamy w kierunku zachodnim wjeżdżając z prawej strony kościoła w ulicę Józefowską.  Tą ulicą wytyczony został gminny szlak rowerowy nr 1 (zielony) oraz przebiega nią również pieszy szlak południowy koloru żółtego.
 
Moja trasa wycieczki rowerowej przebiega z bardzo małymi zmianami wg gminnego szlaku rowerowego nr 1 (zielony) który na odcinku od Narola do miejscowości Rebizanty przebiega w 90% razem z pieszym szlakiem południowym koloru żółtego.
 
0,28 km trasy – od ulicy Józefowskiej na prawo odchodzi ulica Wesoła. Jedziemy dalej prosto Józefowską. Warto jednak na moment wstąpić do budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki po lewej stronie ulicy Józefowskiej gdzie również ulokowane jest Nadolskie Centrum Informacji Turystycznej. Można w nim uzyskać informator turystyczny"Rowerem po gminie Narol"w którym znajduje się opis wszystkich gminnych tras rowerowych z kilometrażem i profilem wysokościowym. Informator  jest bezpłatny i bardzo pomocny w planowaniu wycieczek.
 
 
 
 

 
0,33 km trasy – na lewo od ulicy Józefowskiej odchodzi ulica Kościelna. My jedziemy dalej Józefowską.
 
0,79 km trasy – na lewo od ul. Józefowskiej odchodzi uliczka bez nazwy. Na wprost ulicą Józefowską biegnie szlak południowy koloru żółtego. My skręcamy w uliczkę bez nazwy zgodnie ze szlakiem rowerowym gminnym nr 1 (zielonym).
0,9 km trasy – skrzyżowanie zbudowaną obwodnicą Narola. My dalej prosto ulicą bez nazwy prowadzącą do leśnego stawu.
 
Dla lepszej orientacji załączam powiększoną część mapki na której lepiej widać punkt startu i mety wycieczki z podanym kilometrażem.
 

 
 
1,2 km trasy – staw otoczony lasem. Urokliwe miejsce będące łowiskiem Narolskiego Towarzystwa Wędkarskiego "Sandacz". Nad brzegiem są małe zadaszone wiaty, ławeczki - można w spokoju odpocząć. Równolegle do stawu, za południową groblą przepływa Tanew.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,6 km trasy – jedziemy wzdłuż brzegu stawu a następnie lasem zgodnie za znakami gminnego szlaku rowerowego nr 1 koloru zielonego.
 
2,1 km trasy – charakterystyczny punkt trasy. Przejeżdżamy drewnianym mostkiem nad kanałem łączącym staw w Młynkach z rzeką Tanew.
 
 
2,2 km trasy – wyjeżdżamy z lasu, zaczyna się zabudowa wsi Młynki. Jedziemy prosto lub można skręcić na prawo w ścieżkę. Obie trasy doprowadzą do stawu i starego młyna. Ja pojechałem prosto drogą przez wieś.
 
 
.... wieś Młynki. 
 
 
2,3 km trasy – skręcamy pomiędzy zabudowę na prawo i po ok. 200 metrach dojeżdżamy do zbiornika wodnego z młynem.
 
2,3 km trasy – jesteśmy przy starym młynie w Młynkach. My dojechaliśmy do młyna gminnym szlakiem rowerowym nr 1 (zielonym) drogą po południowej stronie zbiornika. Natomiast w to samo miejsce przy młynie doszedł od strony północnej znany nam pieszy szlak południowy żółty, który opuściliśmy na 0,79 km naszej wycieczki.  Teraz w dalszej wędrówce będą nam towarzyszyć znowu oba szlaki.
 
 
.... stary młyn w Młynkach. 
 
Młyn jest drewniany z częścią dolną murowaną. Kiedyś stał w osadzie Młynki - która obecnie jest przysiółkiem Narola. W tradycji miejscowych i na mapach turystycznych zachowała się nazwa Młynki. Warto zobaczyć tą unikalną budowlę, gdyż jest to jeden z nielicznych zachowanych młynów na Roztoczu - a było ich tu bardzo dużo.
 
 
Młynki - stary młyn. 
 
 
.... stary młyn w Młynkach. 
 
 
Przed dalszą jazdą warto odpocząć na brzegu zbiornika - są ławeczki i kryta wiata przeciwdeszczowa. Zbiornik "Narol-Młynki" został wybudowany w ramach przyjętego przez województwo podkarpackie Programu Małej Retencji Wodnej w ramach wspólnych funduszy Marszałka Województwa Podkarpackiego, budżetu gminy Narol  oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
 
... zbiornik wodny w Młynkach. 
 
 
... zbiornik wodny w Młynkach. 
 
 
... zbiornik wodny w Młynkach. 
 
Po odpoczynku wracamy na szlaki jadąc przez Młynki w kierunku południowo-zachodnim. W środku zabudowy zauważyć można odnowioną kapliczkę z kamiennym krzyżem bruśnieńskim.
 
 
... kapliczka w Młynkach. 
 
 
2,8 km trasy – most na Tanwi. Tanew jest jedną z najczystrzych rzek Polski - można w niej  spotkać pstrąga potokowego. Rzeka ma kilka źródeł na południowym Roztoczu, a jedno z największych znajduje się we wsi Łukawica. Trzy źródliska Tanwi pokazałem w fotorelacji: >Roztocze.Rowerowa Łówcza-Łukawica-Wola Wielka-Wielki Dział-Łówcza. 
 
Przed mostem na Tanwi, po prawej stronie miejsce wypoczynkowe z krytą wiatą, stołem i ławami. Po minięciu mostu jedziemy prosto ok. 100 metrów piaszczystą drogą. Po prawej stronie drogi granica Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
 
 
Młynki - miejsce wypoczynkowe przy moście na Tanwi. 
 
 
... droga za mostem na Tanwi w  Młynkach.
 
2,9 km trasy – skrzyżowanie w lesie. Zarówno rowerowy szlak gminny nr 1 (zielony) jak i pieszy szlak południowy żółty skręcają na prawo. My razem z nimi. Od tego momentu wjeżdżamy w obręb Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Przed nami prawie 5 km jazdy utwardzoną drogą lasem Puszczy Solskiej - a celem jest dojazd do wsi Huta Szumy.
 
 
 
Jedziemy drogą leśną zamkniętą dla ruchu samochodowego. Wjazd jedynie dla uprawnionych  oraz rowerów. Nam pozostaje szybka jazda  i głębokie wdychanie świeżego powietrza. Drzewostan z przewagą sosen, gdzieniegdzie widać jodły. Bogate runo leśne - jagody i brusznica.
 
5,2 km trasy – w lewo od naszej drogi leśnej odchodzi piaszczysta  dróżka (bez szlaku) prowadząca do rezerwatu "Las bukowy". Jadąc nią za ok. 400 metrów zaczyna się rezerwat a za następne ok. 800 metrów jest główne wejście z tablicami informacyjnymi, wiatą). My dalej jedziemy utwardzoną drogą w kierunku Huty Szumy, a rezerwat odwiedzimy w drodze powrotnej (na 22,4 km trasy)  zajeżdżając do wejścia głównego od strony Rudy Różanieckiej.
 
... droga bez szlaku do rezerwatu "Las bukowy"
 
 My jedziemy dalej prosto dobrą drogą leśną ze szlakiem  rowerowym gminnym nr 1 (zielonym) i pieszym szlakiem południowym żółtym.
 
 
 
 
7,5 km trasy – dojechaliśmy do drogi asfaltowej łączącej Paary z Hutą Szumy. Kto chce odpocząć może na moment skręcić w prawo i po ok. 650 metrach zatrzymać się nad Tanwią w miejscu przystani kajakowej. Na tym kilometrze pieszy szlak południowy przecina asfaltową drogę i na wprost, lasem omija Hutę Szumy. My skręcamy na lewo zgodnie ze szlakiem rowerowym gminnym nr 1 (zielonym) i drogą asfaltową dojeżdżamy do zabudowy Huty Szumy.
 
 
 
... Tanew przystań kajakowa
 
Osada powstała przy hucie żelaza i pierwotnie nazywała się Hutą Starą przemianowaną  później na Hutę Szumy nawiązującej do pobliskich wodospadów na rzece Tanew zwanych przez miejscowych "szumami". Jedziemy pomiędzy zabudowaniami, po drodze mijamy nową przydrożną kapliczkę.
 
 
8,7 km trasy – ponownie do naszej drogi powraca pieszy szlak południowy (który opuściliśmy na 7,5 km trasy) i ponownie wjeżdżamy w las sosnowy. Po prawej stronie mijamy kolejny kamienny krzyż tak charakterystyczny dla Roztocza.

11,1 km trasy – skrzyżowanie dróg asfaltowych w Rebizantach. Na wszystkich mapach turystycznych właśnie taka nazwa figuruje, w rzeczywistości nazwa  Rebizanty została zlikwidowana rozporządzeniem z 2001 roku, a osada została włączona do wsi Huta Szumy.
 
Na tym kilometrze ważne rozgałęzienia szlaków turystycznych - najlepiej obrazuje to załączony fragment mapki z zaznaczonymi szlakami.
 
 
 
Dwie moje fotorelacje po tych szlakach wzdłuż rzeki Jeleń i Tanew można zobaczyć tu:  >Roztocze - Szlak szumów 
                                                                                                                              >Roztocze - krótki spacer wzdłuż rzeki Tanew.  
 
My skręcamy na lewo zgodnie ze szlakiem rowerowym gminnym nr 1 (zielonym), równolegle z nim przebiega na tym odcinku szlak rowerowy gminny nr 6 (fioletowy). Czeka nas krótki podjazd pod wzgórze Kamienica. Na początku podjazdu warto obejrzeć się do tyłu. Widać most nad Tanwią przy którym kończy się spływ kajakowy, a dalej duży parking z którego większość turystów wyrusza aby podziwiać wodospady na Tanwi i Jeleniu.
 
 
 
 
11,8 km trasy – wzgórze Kamienica o wysokości 305 m n.p.m. z rozległymi widokami na Puszczę Solską. Po prawej stronie drogi mijamy pomnik upamiętniający mieszkańców Huty Różanieckiej zamordowanych w czasie II wojny światowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zjeżdżamy ze wzniesienia Kamienica do Huty Różanieckiej będącej wsią w gminie Narol - w jej skład wchodzą przysiółki Podsigla, Maziarnia i Gajówka. W początkach XVIII wieku przybyli tu osadnicy Mazurscy zakładając wieś która pierwotnie nazywała się Huta Płazowska lub Huta Prosta Płazowska. Zalesienie okolicy spowodowało że osada stała się prężnym ośrodkiem przemysłu leśnego - smolarstwa, węglarstwa i gonciarstwa.
 
... ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej.12,5 km trasy – po prawej stronie drogi ruiny cerkwi św. Mikołaja oraz cmentarz cerkiewny w Hucie Różanieckiej. 
 
           ... ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej.
 
W tym miejscu stała pierwotnie cerkiew wybudowana z fundacji ks.Leona Lebedyńskiego. Cerkiew tą z uwagi na zły stan techniczny rozebrano i na jej miejscu w 1836 roku z fundacji hr. Hermana Brunickiego wybudowano nową murowaną cerkiew pw. św. Mikołaja. W latach 1875 i 1922 cerkiew była remontowana. W dniu 26 czerwca 1943 roku cerkiew została spalona przez Niemców podczas akcji pacyfikacyjnej.  Spłonęła również stojąca obok drewniana dzwonnica. Cerkiew nie została nigdy odbudowana i dzisiaj możemy jedynie oglądać jej ruiny.
 
 
... ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej. 
 
 
Przy ruinach cerkwi w Hucie Różanieckiej znajduje się cmentarz greckokatolicki z krzyżami z XIX i początku XX wieku. Niestety teren jest opanowany przez krzaki i krzyże są ledwie widoczne.
 
 
... cmentarz przy cerkwi w Hucie Różanieckiej. 
 
 
 
 
Po drugiej stronie drogi głównej stoi murowany kościół pw. Chrystusa Króla w Hucie Różanieckiej.
 
... kościół Chrystusa Króla w Hucie Różanieckiej.
 
12,7 km trasy – skrzyżowanie dróg. W prawo odchodzi tzw droga Huciańska którą poprowadzony jest znakowany szlak rowerowy gminny  nr 6 (fioletowy) przez Gajówkę, Łominos do Rudy Różanieckiej.
My dalej prosto, tym razem doszedł do naszego szlaku nr 1 (zielony) równolegle biegnący szlak nr 6 (fioletowy).
 
12,9 km trasy –  skrzyżowanie. W lewo odchodzi droga prowadząca na cmentarz parafialny Huty Różańskiej. Przy skrzyżowaniu kamienny krzyż bruśnieński z 1848 roku ustawiony z okazji zniesienia pańszczyzny.
 
 
 
 
Teraz czeka nas szybka jazda asfaltową drogą długości ok. 4 km w kierunku Rudy Różanieckiej. Prowadzą nas dwa wspomniane wcześniej rowerowe szlaki gminne nr 1 i 6 (zielony i fioletowy). Po drodze mijamy jeszcze jeden pomnik upamiętniający mieszkańców Rudy Różanieckiej w czasie II wojny światowej.
 
 
 
17,0 km trasy – skrzyżowanie i odgałęzienie szlaku. Szlak rowerowy gminny nr 6 (fioletowy) biegnie dalej wzdłuż drogi głównej do Rudy Różanieckiej. My skręcamy w drogę na lewo zgodnie ze szlakiem rowerowym gminnym nr 1 (zielonym), a towarzyszył będzie równolegle biegnący rowerowy szlak gminny nr 5 (pomarańczowy). Doprowadzą nas do rezerwatu "Las Bukowy". Jedziemy cały czas leśną drogą asfaltową  w Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej.
 
 
 
 
 
22,4 km trasy –  wejście główne na obszar rezerwatu "Las Bukowy". Został on utworzony w 1998 roku w leśnictwie Maziarnia na terenie Gminy Narol. Położony jest na wschodnim krańcu Roztocza Środkowego w obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
 
 
 
 
Rezerwat "Las Bukowy" ma na celu ochronę zachowanych pozostałości lasów bukowo-jodłowych tworzących naturalny krajobraz Roztocza.
Wędrując rezerwatem można spotkać pięć buków zwyczajnych, jedną jodłę pospolitą oraz jeden modrzew europejski które to drzewa zostały uznane za pomniki przyrody.
 
 
 
 
 
Jak wskazuje nazwa rezerwatu  dominującym gatunkiem jest tu buk zwyczajny, pomiędzy którym spotkać można jodłę pospolitą. Niektóre drzewa osiągnęły wiek ponad 150 lat.
 
 
 
 
W rezerwacie utworzona jest oznakowana ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Bukowy Las pod Narolem" z czterema przystankami z tablicami informacyjnymi.
 
1. Las bukowy
2. Podgórska żyzna forma buczyny karpackiej z czosnkiem niedźwiedzim
3. Podgórska wilgotna buczyna karpacka z czosnkiem niedźwiedzim
4. Zniekształcona forma buczyny karpackiej w związku ze zmianą jej siedliska
 
 
          
 
 
 
 
W warstwie runa rośnie czosnek niedźwiedzi, kokoryczka wielkokwiatowa, żywiec cebulkowy. Można spotkać również chroniony wawrzynek wilczełyko i widlaka jałowcowego.
 
Dalej kontynuujemy jazdę Puszczą Solską szlakiem rowerowym gminnym nr 1 (zielonym), a towarzyszy nam równolegle biegnący rowerowy szlak gminny nr 5 (pomarańczowy).
 
23,9 km trasy – mijamy osadę leśną Łozy, dalej jadąc lekko pod górkę asfaltową drogą przez las.
 
 
... osada leśna Łozy w Puszczy Solskiej.
 
 
25,2 km trasy – skrzyżowanie dróg leśnych  (był to 2,9 km trasy na początku wycieczki). W tym punkcie mamy różne warianty dalszej jazdy tj.:
- powracać do Narola tą samą trasą jak zaczynaliśmy wycieczkę, czyli przez Młynki szlakiem rowerowym gminnym nr 1 (zielonym)
- jechać do Narola drogą leśną na wprost pilnując szlaku rowerowego gminnego nr 5 ( pomarańczowy)
- skręcając zaś w  drogę leśną na prawo można dodatkowo zobaczyć oddalone o ok. 3,8 km źródła potoku Różaniec - szlak rowerowy gminny nr 5a.
 
Ja nie chcąc wracać tą samą trasą co zaczynałem pojechałem  prosta za szlakiem nr 5 (pomarańczowym). Po  1,5 km jazdy lasem jesteśmy przy drodze nr 865 relacji Narol - Płazów.
 
26,7 km trasy - skrzyżowanie. Skręcamy na lewo w kierunku Narola.  Mijamy cmentarz, most na Tanwi i wycieczkę kończymy na rynku w Narolu po przejechaniu ok. 27,8 kilometrów.
 
 
Powrót do strony głównej:    STRONA GŁÓWNA 
 
Powrót do podstrony:   ROZTOCZE 
 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Solska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Puszczy_Solskiej
http://narol.pl/szlak-zolty-narol-mlynki-huta-szumy-rebizanty/
http://narol.itl.pl/index.php?id=9AfE319&pos=20
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tanew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rebizanty