FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      ROZTOCZE      Roztocze. Józefów-mała pętla piesza lub rowerowa w kierunku zarastającego jeziora Jęzior.
 
 
 
 ROZTOCZE.  Józefów - krótka pętla piesza lub rowerowa w kierunku zarastającego jeziora Jęzior.
 
Wycieczka - czerwiec 2022 r.
 
Wszystkim turystom rowerowym jest wiadomo, że w Gminie Józefów mającej tytuł Rowerowej Stolicy Roztocza znajdą wiele szlaków rowerowych o różnej długości i trudności.
 
                            Rynek w Józefowie - widok w kierunku Urzędu Miejskiego.    
 
Centralne położenie Józefowa na Roztoczu stanowi doskonałą bazę wypadową do innych blisko oddalonych miejscowości takich jak: Zwierzyniec, Krasnobród, Susiec, Narol i innych.  

Sam się o tym przekonałem zwiedzając te tereny. Dzisiaj jednak proponuję krótką wycieczkę pieszą (można ją również przejechać rowerem) zaczynającą się na rynku w Józefowie aby udowodnić, że warto skorzystać z tej aktywności fizycznej – a szczególnie polecam to osobom starszym.

W samym Józefowie przy Urzędzie Miejskim zaczynają się trzy trasy piesze, a ich przebieg można prześledzić na umieszczonej tam tablicy informacyjnej. Trasy te są również opisane w Przewodniku „Roztocze” Artura Pawłowskiego” oraz w publikacjach Urzędu Miejskiego Józefów.


W tej fotorelacji zapraszam na 8,7 km wycieczkę w czasie której odwiedzimy źródła rzeki Niepryszki, mały zalew na Niepryszce, przejdziemy doliną rzeki Niepryszka do większych zalewów, by dojść do zarastającego jeziora Jęzior. Drogą okrężną, lasami przez Futymówkę (podziwiając dolinę Niepryszki) powrócimy na rynek w Józefowie. Prawie cała trasa pokrywa się z trasą nordic walking oznaczoną na mapach kolorem zielonym. Poniżej trasa z podanym kilometrażem i zaznaczonymi ważniejszymi obiektami.
 
 

 
 

Początek wycieczki na rynku w Józefowie w okolicy Urzędu Miejskiego i pawilonu geoturystycznego który pełni również funkcję informacji turystycznej.


Uwaga praktyczna: warto wejść na chwilę do informacji turystycznej i poprosić o bezpłatną mapę turystyczną w skali 1:25000 z naniesionymi trasami rowerowymi gminy Józefów, oraz mapkę trasy nordic walking którą będziemy wędrować..
 
                                                             
0,0 km trasy - rynek w Józefowie. Zrewitalizowany w 2011 roku rynek w Józefowie jest sam w sobie atrakcją turystyczną. Kto ma więcej czasu może rozpocząć wycieczkę od obejścia placu na którym odnajdzie kilka ciekawych obiektów, między innymi: fontannę z 8-mioma postaciami zwierząt występującymi w okolicznych lasach, zegar słoneczny, pręgierz, pomnik poświęcony bohaterom walk niepodległościowym oraz wiele rzeźb wykonanych przez studentów będących pokłosiem warsztatów plenerowych. Wokół rynku sporo zieleni, ławek oraz sklepików.
 
Rynek w Józefowie - widok w kierunku fontanny.
 
 
Rynek w Józefowie - widok w kierunku pomnika. 
 
 

Zaczynamy spacer idąc na północ ulicą Leśną. Na tym odcinku towarzyszy nam również trasa nordic walking koloru czarnego oraz czarny Pieszy Szlak Łącznikowy, oraz Centralny Szlak Rowerowy Roztocza koloru czerwonego.

0,58 km trasy – skrzyżowanie ulic Leśnej i Targowej. Skręcamy na lewo i od tego miejsca wędrujemy zgodnie ze znakami pieszej trasy nordic walking koloru zielonego.

Ścieżka doprowadza niewielkiego zalewu na Niepryszce. Po dojściu do zalewu, skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż jego wschodniego brzegu.
 
Mały zalew na rzecze Niepryszka. 
 
0,89 km trasy – drewniana kładka nad Niepryszką. Przechodzimy na drugą stronę. Trasa nordic walking koloru zielonego skręca na lewo i wzdłuż północnego brzegu małego zalewu mija plac zabaw i dochodzi do ulicy Źródłowej.
 
 
 Kładka nad rzeką Niepryszka przy małym zalewie.
 
Ja jednak w tym miejscu proponuję skręcić na prawo i wzdłuż północnego brzegu rozlewiska rzeki Niepryszka dojść po ok. 300 metrach do jej źródliska  znajdującego się przy ul. Leśnej.
 
Rozlewisko żródeł rzeki Niepryszka. 
Na części północnego brzegu rozlewiska wędrujemy drewnianą kładką z której możemy podziwiać naturalne, malownicze rozlewisko utworzone przez liczne źródła rzeki Niepryszka.
 
 
Drerwniana kładka wzdłuż rozlewiska żródlanego rzeki Niepryszka.
 
Rzeka Niepryszka (Nepryszka, dawniej Neprys) jest lewostronnym dopływem Szumu i ma długość 11,46 km a płynie zachodnią stroną Roztocza Środkowego.
 
Obudowne źródła rzeki Niepryszki.
 
Myślę, że warto zajrzeć na jej źródlisko  składające się z licznych naturalnych wypływów wody podziemnej ze szczelin skalnych. Wędrując wzdłuż brzegów można zaobserwować liczne małe progi skalne zwane „szumami lub szypotami”, które w większej skali można zobaczyć m. in. na rzece Tanwi, Sopot, Szum i Jeleń.
 
W bliskim sąsiedztwie źródliska znajduje się kapliczka oraz pomnik przyrody w postaci starych lip.
 
Kapliczka w pobliżu źródeł rzeki |Niepryszki. 
 
Kapliczka w pobliżu źródeł rzeki |Niepryszki.Idąc ulicą Leśną w kierunku północnym po ok. 80 metrach dochodzimy do ulicy Źródłowej.
1,3 km trasy – skrzyżowanie ul. Leśnej i Źródłowej. Skręcamy na lewo i wędrujemy równolegle mając po lewej stronie płynącą w dolinie Niepryszkę.
1,7 km trasy - po lewej stronie widoczny zbiornik małej retencji, pełniący w przeszłości funkcje zalewu rekreacyjnego.
 
Na tym kilometrze dochodzi od strony zbiornika opuszczona przez nas na 0,89 km trasa nordic walking koloru zielonego.
 
Do naszej trasy dołączają teraz dwa szlaki rowerowe: Gren Velo – Wschodni Szlak Rowerowy oraz Centralny Szlak Rowerowy Roztocza.
2,1 km trasy – rondo przy zbiegu ulic Źródłowej, Tadeusza Kościuszki, Armii Krajowej i Słonecznej.
 
Po minięciu ronda wchodzimy w ul. Słoneczną którą biegną wszystkie trzy szlaki wymienione wyżej.
 
Cały czas towarzyszy nam płynąca w dolince, z lewej strony Niepryszka.
 
 
 
 
Mały zbiornik retencyjny w Józefowie.
 
 
 Rondo przy ul. Źródłowej, Armii Krajowej, Słonecznej i Kościuszki w Józefowie.
 
2,7 km trasy – dochodzimy do dwóch większych zalewów na Niepryszcze w okolice dużego parkingu. Jeden z zalewów pełni rolę zalewu rekreacyjnego, zaś drugi łowiska wędkarskiego.
 
... widok zaalewu wędkarskiego w |Józefowie
 
 
... zalew rekreacyjny z plażą w Józefowie. 
 

Chwila odpoczynku i ruszamy nieoznakowaną ścieżką w kierunku północnym w stronę widocznego lasu. Dla lepszej orientacji załączam ten fragment trasy z podanym kilometrażem.
 


2,9 km trasy – ścieżka wprowadza w las. Po jej lewej stronie wyrobisko dawnego kamieniołomu.

 
... wyrobisko po kopalni piasku. 

3,3 km trasy – nasza ścieżka skręca ostro w prawo, by po około 200 metrach na granicy lasu i pola metrach skręcić ostro w lewo w las (3,57 km trasy). My dalej prosto.

3,67 km trasy – dochodzimy do prostopadłej ścieżki biegnącej od drogi nr 840 (wieś Borowina). My dalej prosto.

3,67 – 4,29 km trasy – po pokonaniu jeszcze kilku zakosów docieramy do skrzyżowania ścieżek. Od naszej ścieżki odchodzi w prawo ścieżka leśna biegnąca do drogi nr 849 Józefów-Krasnystaw w miejscowości Borowina (ok. 1,1 km). Właśnie przy tej ścieżce znajdują się dwa zarastające jeziora tj. po prawej stronie mniejsze Młynarki, zaś po lewej stronie większe Jęzior.

 
... zarastające jezioro Jęzior.
 
 
 
... zarastające jezioro Jęzior.
 

Ponieważ jest to trasa okrężna idziemy dalej prosto tym razem w kierunku zachodnim.

4,39 km trasy – skrzyżowanie ścieżek. Pozostawiamy zarastające jeziorko Jęzor i skręcamy ostro w lewo. Po ok. 200 metrach mijamy ścieżkę odchodzącą w lewo (jest to skrót do 3,97 km naszej trasy), zaś po następnych 180 metrach skręcamy ostro w lewo (4,73 km trasy).
 
                       ... ścieżka szlakowa.          ... ścieżka szlakowa.
 
 
... ścieżka szlakowa. 
 
 
5,08 km trasy – jesteśmy po zachodniej stronie wyrobiska piachu dawnej kopali - skrzyżowanie ścieżek.W lewo odchodzi skrót do 3,67 km naszej trasy.
 
... wyrobisko po kopalni piasku.
 
My skręcamy jednak na prawo by po ok. 310 metrach dojść do charakterystycznego miejsca naszego spaceru.
5,4 km trasy – skrzyżowanie dróg leśnych. Z naszej prawej strony dochodzi szersza droga p.pożarowa nr 57 ze szlakiem rowerowym z kierunku Górecka Starego (Centralny Szlak Rowerowy Roztocza).
 
... skrzyżowanie dróg leśnych - charakterystyczny drewniany krzyż. 
 

Przy skrzyżowaniu charakterystyczny obiekt w postaci drewnianego krzyża z 1928 roku ustawionego przez Nadleśnictwo.

 
... drewniany krzyż na skrzyżowaniu dróg leśnych. 
 

Mijamy krzyż i jedziemy jeszcze kawałek, skręcamy po ok. 50 metrach w lewo w oznakowaną ścieżkę rowerową prowadzącą do Józefowa ( jest to 5,44 km trasy)

5,7 km trasy – droga na wprost doprowadza do głównej drogi asfaltowej nr 853 relacji Majdan Nowy – Aleksandrów - Józefów. Gdyby ktoś nią pojechał po ok. 50 metrach dojedzie do asfaltu którym po skręceniu w lewo dojedzie do Józefowa. My skręcamy jednak na lewo zgodnie ze znakami szlaku rowerowego. Jedziemy w kierunku zalewów.

 
                        ... dukt leśny w kierunku dwóch zalewów.                   ... końcowy fragment duktu leśnego, tuż przed zalewami.
 

5,98 km trasy – jesteśmy na przy zalewie i jedziemy wzdłuż jego południowo-zachodniego brzegu. Ten zalew jest typowym zalewem
rekreacyjnym z plażą i kąpieliskiem.
 
... zalew rekreacyjny w Józefowie.
 

6,23 km trasy – znajdujemy się na styku dwóch zalewów: rekreacyjnego i wędkarskiego. Szlaki rowerowe poprowadzone są kładką pomiędzy zalewami. My skręcamy na prawo i dochodzimy wzdłuż zachodniego brzegu zalewu wędkarskiego do drogi asfaltowej nr 853.Po drodze mijamy punkt MOR zlokalizowany na przebiegającym w tym miejscu rowerowym szlaku Green Velo.  Znajdują się tu wiaty ze stołami i ławkami oraz stojaki dla rowerów.
 
 
... pumkt wypoczynkowy szlaku roqwerowego Gren Velo. 
 
 

Przy drodze, obok zalewu spory parking – przeważnie wykorzystywany przez wędkarzy. Chwila odpoczynku i ruszamy dalej do drogi asfaltowej Józefów-Aleksandrów-Majdan Nowy.  Skręcamy na prawo (oddalamy się od Józefowa).
 
... widok z punktu MOR w kierunku zalewu rybackiego. 
 
 
... widok na parking przy drodze zaalewie wędkarskim (przy drodze Józefów-Nowy Majdan)
 
 
Po ok. 70 metrach przechodzimy na drugą stronę drogi w oznaczoną ścieżkę trasy spacerowej oznaczonej kolorem zielonym. Wkraczamy na obszar Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.  Ścieżka prowadzi lasem sosnowym - początek  lekko pod górkę.
 
 
... z drogi asfaltowej skręcamy na lewo w ścieżkę leśną. 
 
 
... ścieżka szkowa w Pasrku Krajobrazowym Puszczy Solskiej. 
 
Na przełamaniu wzniesienia, po prawej stronie ścieżki ukazuje się pomnik pomordowanych Żydów. Pomnik upamiętnia zamordowanie na tym piaszczystym wzgórzu (zwanym "Winiarczykową Górą) ok. 1500 żydowskich mieszkańców Józefowa i okolic.
 
... pomnik zamordowanych żydów przy małej pętli.
 
Na pomniku znajduje się napis, w którym policjanci z Hamburga oddają cześć pomordowanym: „Pamięci co najmniej 1500 żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn z Józefowa zamordowanych na tym terenie w dniu 13 lipca 1942 roku przez niemieckich policjantów ze 101. Rezerwowego Batalionu Policyjnego z Hamburga. Z pokorą kłaniamy się ofiarom. Policja z Hamburga 2016 rok”.
 
Po minięciu pomnika ścieżka biegnąca sosnowym lasem biegnie lekko w dół. Wędrując mamy po swojej lewej stronie dolinę rzeczki Niepryszki.
 
 
                                                                                                                                                                             
6,9 km trasy – kładka nad Niepryszką.    
 
                       ... ścieżka małej pętli.                     ... mostek na Nieprysce.  
 
... mostek na Nieprysce.        

 

Od tego miejsca rzeczka Niepryszka (Nepryszka, dawniej Neprys) płynie doliną i nabiera bardziej dzikiego charakteru tworząc liczne meandry oraz małe wodospady.
 
... rzeczka Niepryszka w Józefowie. 
 
 
... rzeczka Niepryszka w Józefowie. 

Po minięciu mostka dalej wędrujemy wzdłuż rzeczki Nepryszki mając ją tym razem po prawej stronie. Jak widać na dolnym  zdjęciu to doskonały teren do spaceru rodzinnego z dziećmi.
 
 
 

7,39 km trasy – skrzyżowanie. Doszliśmy do ul. Mieczysława Romanowskiego. Na rogu krzyż. Przechodzimy na drugą stronę i ulicą Kamienną kontynuujemy dalszy spacer w kierunku centrum Józefowa.

8,12 km trasy – skrzyżowanie ulic. Od ulicy kamiennej odchodzi na prawo uliczka Pogodna. Kto jest zainteresowany może nią po przejściu ok. 300 metrów odwiedzić cmentarz żydowski.
 

My idziemy dalej prosto ulicą Kamienną, Rodzeństwa Szanajców, Biłgorajską by krótką dojść do parkingu na rynku w Józefowie.

8,7 km trasy – koniec spaceru na rynku w Józefowie.
 
Powrót do  strony głównej:  STRONA GŁÓWNA 
 
Powrót do podstrony:  ROZTOCZE 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepryszka

https://www.nocowanie.pl/zrodlo_rzeki_nepryszka,199195.html