FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      ROZTOCZE      Roztocze - wycieczka rowerowa. Trasa: Łówcza-Płazów-Gorajec-Nowe Brusno-Łówcza.
 
Kopuła nad nawą główną cerkwi w Gorajcu.

ROZTOCZE - Wycieczka rowerowa Trasa - Łówcza - Płazów - Gorajec - Nowe Brusno - Łówcza.

                                                    Wycieczka z dnia 22 maja  2021 r.
Dzisiaj zapraszam na wycieczkę rowerową której głównym celem jest obejrzenie czterech drewnianych cerkwi w  miejscowościach: Łówcza, Gorajec, Chotylub i Nowym Bruśnie. Ponieważ kwaterowałem w miejscowości Łówcza k/Narola początek i koniec wycieczki znajduje się w Łówczy.
 

           Cerkiew w niejscowości Chotylub.
 
Moja wycieczka okrężna liczy ok. 34,7 km. Można ją wydłużyć startując z Narola. Odległość Narol-Łówcza to ok. 9 km.
 
Trasę i zdjęcia tego dodatkowego odcinka można zobaczyć tu:  >Roztocze - Wycieczka rowerowa Narol-Łówcza- Dębiny-Narol 
 
My zaczynamy i kończymy wycieczkę przy drewnianej cerkwi w Łówczy. Poniżej mapka ze szlakami turystycznymi oraz kilometrażem wycieczki.
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0 km trasy - drewniana cerkiew w Łówczy. 
Z tablicy informacyjnej dowiadujemy się, że w tym miejscu jeszcze w końcu XVII wieku stała pierwsza drewniana cerkiew. Ta obecna została wybudowano w 1808 roku z inicjatywy Jana Małczyńskiego jako cerkiew greckokatolicka.
 
 
 
 
Zgodnie z wolą fundatora budowli nadano wygląd kościoła łacińskiego o planie dwudzielnym.  W 1899 roku kościół przebudowano nadając mu wygląd architektury cerkiewnej - dobudowano trzeci człon tzw. babiniec oraz kopułę nad nawą. W latach 1905 oraz 1985 budowla przechodziła następne remonty.
 
 
 
 
 
Ostatecznie cerkiew stoi na betonowym fundamencie na którym ułożona jest dębowa podwalina - ściany zbudowane z drewna sosnowego. Od zachodu posiada babiniec,  od wschodu sanktuarium z dwoma zakrystiami. Od północy zakrystia oraz salka katechetyczna.
 
0,19 km trasy - skrzyżowanie dróg. Dojeżdżamy do drogi Narol - Łówcza którą biegnie szlak rowerowy gminny nr 4 koloru  niebieskiego, oraz szlak rowerowy gminny nr 5 koloru pomarańczowego. Przy skrzyżowaniu stary zabytkowy cmentarz z wieloma nagrobkami wykonanymi z kamienia bruśnieńskiego.  Skręcamy na lewo w kierunku centrum Łówczy.
 
 
            
 
Jedziemy drogą asfaltową i po ok.180 metrach mijamy po prawej stronie murowany kościół, zaś po lewej budynek starej i nowej szkoły w Łówczy.
 
 
0,51 km trasy – skrzyżowanie dróg. Dojeżdżamy do drogi głównej biegnącej przez Łówczę. Na górce po prawej stronie figurka. W prawo odbija pomarańczowy szlak rowerowy nr 5 do Płazowa, natomiast w lewo niebieski szlak rowerowy w kierunku do Huty Złomy. Skręcamy  w prawo. Od tej pory jedziemy za znakami szlaku rowerowego gminnego nr 5 koloru pomarańczowego.

 
 
 
Jedziemy doliną strugi Łówczanka przez szpalerową zabudowę wsi Łówcza - z lewej strony drogi towarzyszy nam płynąca rzeczka Łówczanka zwana również jako Łówcza oraz Łotocza. Swoje źródło ma w Łówczy - płynie przez puszczę Solską, a następnie przez miejscowości Kowalówka, Żuków, Nowy Lubliniec  by po ok. 17 km zasilić rzekę Brusienkę.
 
1,2 km trasy - po prawej stronie drogi pomnik upamiętniający komendanta, trzech milicjantów i cztery osoby cywilne które zginęły podczas napadu band UPA na posterunek milicji w nocy z 27 na 28 marca 1945 roku, zasłonięty płytą upamiętniającą rozstrzelanych i zamordowanych przez bandę UPA w latach 1940-1945.
 
 
 
 
 
2,6 km trasy - droga ostro skręca w prawo. Skręcamy również my. Bezpośrednio za zakrętem, pośród dorodnych lip ustawiona kapliczka przydrożna. Przed nami prosty odcinek drogi o  bardzo małym natężeniu ruchu pojazdów mechanicznych. 
 
 
 
 
 
... przydrożna kapliczka na końcu wsi Łówcza. 
 
 
... droga w kierunku Płazowa. 
 
 
2,9 km trasy - od naszej drogi szlakowej odchodzi na lewo droga leśna zamknięta dla ruchu drogowego. Bardzo dobra dla rowerzystów nie mających chęci jechania do Płazowa. Po ok. 4,5 km jazdy lasami doprowadzi do drogi z Płazowa na Żuków, Cieszanów. My do tego miejsca dojedziemy przez Płazów, a będzie to wtedy 8,6 km naszej trasy.
 
 
... skrót omijający Płazów. 
 
 
3.9 km trasy - po lewej stronie drogi przydrożny kamienny krzyż wykonany z kamienia bruśnieńskiego.  W pobliżu źródło leśne tworzące strugę zasilającą stare i nowe stawy w okolicy Kowalanki, a następnie wpadającą do Łówczanki.
 
 
... krzyż przy źródle (droga Łówcza-Płazów) 
 
 
5,1 km trasy - po prawej stronie drogi, przy pierwszej zabudowie Płazowa stoi murowana przydrożna kapliczka. Mijamy ją, a za zakrętem drogi kierujemy się w kierunku prawym ku widocznej wieży kościelnej.

 
... przydrożna kapliczka przed Płazowem.
 
 
... przydrożna kapliczka przed Płazowem. 
 
 
               
 
 
... Płazów od strony wjazdu z Łówczy. 
 
 
5,8 km trasy - murowany kościół p.w. św. Michała Archanioła w Płazowie. Historia kaplic i kościołów w Płazowie na przestrzeni wieków jest bardzo bogata i ciągnie się już od chwili powstania miejscowości tj. od 1614 roku, kiedy to założyciel Jan Płaza (starosta lubaczowski i niepołomicki wybudował tu kaplicę dla Dominikanów. Pierwszy drewniany kościół powstał w Płazowie w 1639 roku - spłonął w 1717 roku.
 
Natomiast pierwszy murowany kościół p.w. św. Michała Archanioła został  wybudowany z kamienia i cegły w 1818 roku przez wiernych parafii i wydatnej pomocy właściciela majątku w Płazowie, barona Hermana Brunickiego.
 
W ciągu trzech lat budowy powstała jednonawowa świątynia z prostokątnym prezbiterium od wschodu i czworokątną wieżą od zachodu. Poświęcenie świątyni nastąpiło w styczniu 1822 roku.
 
 
... kościół św. Michała Archanioła w Płazowie. 
 
 
Po przeprowadzonych remontach w latach 2009-2011 oraz 2014 kościół zyskał nowy nowy dach z blachy miedzianej ( w miejsce eternitu), wzmocnienie ścian, nową elewację oraz  nowe okna. Obecnie prezentuje się b. okazale.
 
 
... kościół św. Michała Archanioła w Płazowie. 
 
 
Od strony zachodniej stoją dwie murowane dzwonnice pochodzące z XIX wieku, a całość jest ogrodzona kamiennym murem z kamienną bramą wejścia głównego.
 
 
 
 
 
 
 
Naprzeciwko kościoła p.w. św. Michała Archanioła stoi pomnik wzniesiony w 1928 roku upamiętniający X rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
 
 
 
 
 
... pomnik - w tle wieża murowanej cerkwi. 
 
Naprzeciwko kościoła źródło tworzące mały staw - doskonałe miejsce na krótki odpoczynek pośród zieleni otaczającego skweru. Jest altana z widokiem na staw i kościół.
 
 
 
 
 
 

Po krótkim odpoczynku drogą wojewódzką jedziemy w kierunku południowym i skręcamy na prawo w ul. Kościuszki. Dosłownie 80 metrów dalej skręcamy na lewo w drogę doprowadzającą po 200 metrach do nieczynnej cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej w Płazowie.
 
 
            ... cerkiew w Płazowie.
 
 
6,2 km trasy - cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Płazowie. Pierwsza cerkiew w Płazowie istniała już w 1621 roku - stała na niewielkim pagórku w otoczeniu lip, około pięćdziesięciu metrów na północ od zachowanej do dziś murowanej cerkwi. Po niej wybudowano w 1728 roku również drewnianą cerkiew - została rozebrana w połowie lat trzydziestych XX wieku.
 
Kopuła cerkwi w Płazowie.Wznoszenie cerkwi murowanej rozpoczęto w 1915 roku, a jej budowę zakończono dopiero w 1936 roku. Wybudowana na planie krzyża łacińskiego.
 
 
     ... portal wejściowy cerkwi w Płazowie
 
 
Powolne niszczenie cerkwi i jej otoczenia zaczęło postępować po wysiedleniu ludności ukraińskiej po II wojnie światowej.

W jej pomieszczeniach kwaterował Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, następnie był w niej magazyn nawozów sztucznych.

 
Cerkiew była ogrodzona kamiennym murem, stała drewniana dzwonnica - dziś nie ma po niej nawet śladu. Na placu cerkiewnym zachowało się kilka kamiennych krzyży z XVIII i XIX wieku.
 
 
                    
 
 
 
 
6,3 km trasy - powracamy do drogi wojewódzkiej  nr 865 Narol - Cieszanów i jedziemy nią w kierunku południowo-zachodnim tj. w kierunku na Kowalówkę, Żuków, Cieszanów. Jest odcinek mojej wycieczki bez wytyczonych szlaków turystycznych.
 
 
 
 

6,7 km trasy - po lewej stronie drogi małe stawy a za nimi boisko piłkarskie.  Zaś po ich minięciu po prawej stronie drogi kamienny krzyż bruśnieński.
 
 
 
 
 
 
 
 
8,6 km trasy - z lewej strony dochodzi droga leśna zamknięta dla ruchu pojazdów mechanicznych. Jest to droga którą widzieliśmy za Łówczą na 2,9 km trasy. My dalej prosto drogą wojewódzką.
 
9,9 km trasy - z lewej strony  dochodzi droga asfaltowa z Rudy Różanieckiej. Bezpośrednio po jej minięciu przystanek autobusowy. Ustawiono tam również kamienny nagrobek upamiętniający tragiczną śmierć trzech osób. Można sobie wyobrazić jak zginęli patrząc na pobliskie drzewo z drewnianym krzyżem.
 
 
 
 
10,4 km trasy - z prawej strony dochodzi droga ze szlakiem rowerowym koloru niebieskiego ze Starego Lublińca. Szlak dalej biegnie przez Żuków do Cieszanowa. Na krótkim odcinku jazdy pokrywa się z naszym kierunkiem jazdy.
 
11,4 km trasy -  skrzyżowanie dróg. Od drogi wojewódzkiej na lewo odchodzi droga asfaltowa w kierunku miejscowości Gorajec. Skręcamy w kierunku Gorajca. W tą drogę skręca również szlak rowerowy koloru niebieskiego.
 
 
 
 
12,2 km trasy -  skrzyżowanie dróg. Z lewej strony dochodzi droga asfaltowa z Kowalówki ze szlakiem rowerowym koloru żółtego. Przy skrzyżowaniu mała wiata. My dalej prosto do Gorajca zgodnie z dwoma szlakami rowerowymi (niebieskim i żółtym). Po ok. 100 metrach od skrzyżowania przejeżdżamy mostkiem nad Łówczanką i wjeżdżamy w mały lasek.
 
 
 
 
12,6 km trasy  - koniec lasu, zaczynają się pola wsi Gorajec.
 
13,8 km trasy  - skrzyżowanie dróg. Z prawej strony dochodzi droga z Cieszanowa ze szlakiem rowerowym czerwonym. Szlak rowerowy żółty skręca w kierunku Cieszanowa. My jedziemy dalej prosto w kierunku Gorajca - teraz pilnując szlaku rowerowego koloru żółtego i czerwonego. Przed skrzyżowaniem, na łące ciekawy kamienny krzyż wykonany z kamienia bruśnieńskiego.
 
 
 
 

 
W białej ramce trasa wycieczki dodatkowej.
 
14,4 km trasy  - po prawej stronie drogi kolejny kamienny krzyż. Naprzeciwko droga polna prowadząca do kaplicy Najświętszej Marii Panny.
 
 
Warto tam wjechać by zobaczyć nie tylko tą kapliczkę nad wodą. Dla zainteresowanych mapka z kilometrażem i zaznaczonymi obiektami. Ten kilometraż nie jest wliczony do mojej wycieczki zasadniczej.
 
 
 
 
Kto się zdecyduje na dodatkowe 5 km jedzie polną drogą około 500 metrów i dojeżdża do skrzyżowania dróg polnych. Na tym rozdrożu stoi drewniany krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem.
 
 
 
 
Aby zobaczyć kaplicę NMP na wodzie należy dalej jechać prosto. Stoi ona na obrzeżu doliny Łówczanki na 1,2 km trasy dodatkowej.
 
 
 
 
 
 
 
Od kaplicy NMP wracamy tą samą drogą do drewnianego krzyża z Chrystusem ( teraz to  1,8 km trasy dodatkowej) i skręcamy na prawo. Warto tam pojechać by zobaczyć jedną z ładniej usytuowanych kapliczek przydrożnych. Za czym do niej dojedziemy napotkamy w lesie kamienny krzyż bruśnieński (2,5 km trasy dodatkowej).
 
 
 
 
 
Kapliczka w lesie.Jedziemy dalej wzdłuż granicy lasu zarastającą drogą. Po ok. 600 metrach dojeżdżamy do leśnej kapliczki ustawionej w starodrzewiu.
    
Dojazd lub dojście wymaga sporego samozaparcia gdyż obszar obok kapliczki zarośnięty dorodnymi pokrzywami.
 
 
Wracamy tą samą drogą do skrzyżowania z drewnianym krzyżem i skręcamy na prawo wracając do drogi głównej w Gorajcu. Cała dodatkowa trasa to ok. 4,75 km. Kilometraż trasy dodatkowej nie jest wliczony do wycieczki głównej. Poza białą ramką dalszy ciąg wycieczki głównej.
 
 
 
 
 
14,5 km trasy  - po prawej stronie drogi cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorajcu zbudowana w 1586 roku. W swojej długiej historii była świątynią prawosławną, greckokatolicką i rzymskokatolicką.
 
 
Cerkiew w Gorajcu.
 
 
Początkowo była to świątynia z jedną kopułą, lecz  liczne remonty i przebudowy zbiegiem lat zmieniły jej wygląd. Obecnie cerkiew jest posadowiona na kamiennej podmurówce, jest budowlą trójdzielną z centralną kwadratową nawą główną, od wschodu kwadratowym prezbiterium, zaś od zachodu prostokątnym babińcem.
 
 
Cerkiew w Gorajcu - widok od strony południowej. 
 
 
Wszystkie trzy części przykryte kopułami - nawa główna kwadratową, zaś prezbiterium i babiniec ośmiokątną. Na wszystkich cebulaste hełmy z krzyżami.
 
 
 
 
 
W północno-wschodniej części placu kościelnego stoi drewniana dzwonnica z 1860 roku która została tu przeniesiona w 1994 roku z Majdanu Sieniawskiego. Pierwotna drewniana dzwonnica z XVIII/XIX wieku została rozebrana w XX wieku podczas przebudowy drogi.
 
Dzwonnica w Gorajcu.Na łące przed cerkwią mała wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w której zgromadzono dawne sprzęty używane w gospodarstwach.
 
     
 
W 1986 roku cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorajcu została wpisana na listę zabytków i włączono ją do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.
 
Ponieważ nie miałem okazji wejścia do środka załączam zdjęcie ikonostasu cerkwi w Gorajcu z wikipedii  -  autorem zdjęcia jest Jacek Daczyński.
 
 
 
 
14,56 km trasy  - po lewej stronie drogi mijamy gospodarstwo agroturystyczne "Chutor" prowadzone przez rodzinę Piotrowskich. Dysponuje pięcioma pokojami 3 i 4 osobowymi z łazienkami. Można również rozbić namiot lub przyczepę kempingową. W Chutorze organizowany jest coroczny Festiwal Folkowisko.
 
 
            
 
Ciekawostka - jedziemy drogą przez Gorajec mając po lewej stronie zabudowę, a po prawej łąki. Na tym odcinku spotykamy b. rzadki znak drogowy: "Uwaga na przechodzące płazy".
 
 
 
 
 
14,7 km trasy  -  od drogi głównej, na prawo odchodzi droga przez bagnistą łąkę do drewnianej wieży widokowej. Kto ma chęć zbacza na moment. Wieża stoi ok. 170 metrów od drogi głównej - przy strudze Gnojnik. Tutejsze bagienne łąki są  zamieszkałe przez ssaki, ptaki,gady i płazy. Uważny i cierpliwy obserwator może zauważyć bobra.
 
 
            
 
 
 
 
 
15,3 km trasy  - skręcamy na prawo zgodnie z oznaczeniami czerwonego szlaku rowerowego. Przejeżdżamy mostkiem nad strugą Gnojnik będącą w latach 1939-1944 granicą sowiecko-niemiecką linii demarkacyjnej.
 
16,6 km trasy  - skrzyżowanie we wsi Dąbrówka. Skręcamy na w lewo zgodnie z oznaczeniami czerwonego szlaku rowerowego i jedziemy przez Dąbrówkę do następnego skrzyżowania. Do naszego szlaku czerwonego dołączył szlak Fortyfikacji Linii Mołotowa który będzie nam równolegle towarzyszył aż do Brusna Nowego.
 
17,5 km trasy  - skrzyżowanie we wsi Dąbrówka. Przy skrzyżowaniu kapliczka. Skręcamy na prawo i za szlakiem rowerowym koloru czerwonego jedziemy w kierunku wsi Chotylub.
 
17,8 km trasy  - przejeżdżamy nad strugą Buszcza. W oddali widać zabudowania wsi Chotylub. Można dostrzec po lewej stronie kopułę drewnianej cerkwi p.w. Opieki Matki Bożej, zaś po prawej wieżę kościoła p.w. Świętej Jadwigi Królowej.
 
 
 
      
19.6 km trasy  - skrzyżowanie we wsi Chotylub. Wioska leży w dolinie Brusienki a pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1565 roku. Do II wojny światowej była zamieszkała w połowie przez ludność narodowości ukraińskiej. W latach 1977 - 1981 nosiła czasowo nawę Lubice.
 
My na skrzyżowaniu skręcamy na lewo zgodnie ze znakami naszego głównego szlaku rowerowego koloru czerwonego. Od strony Cieszanowa dołączył dodatkowo szlak rowerowy koloru żółtego który również jak pieszy szlak Fortyfikacji Linii Mołotowa będzie nam towarzyszył aż do Nowego Brusna.
 
20,1 km trasy  - po lewej stronie drewniana cerkiew Pierwotnie w tym miejscu stała pierwsza drewniana cerkiew wybudowana w II poł. XVII wieku, po niej druga wybudowana w 1693 roku.  Obecna drewniana cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej wybudowana w 1886 lub 1888 roku prawdopodobnie z zachowaniem elementów starszej cerkwi. Stoi w środku wioski na niewielkim wzniesieniu terenu. Obok cerkwi murowana dzwonnica.
 
 
Drewniana cerkiew we wsi Chotylub z 1886 r. 
 
 
Cerkiew w niejscowości Chotylub widok od strony południowej. 
 
 
Cerkiew w niejscowości Chotylub widok od strony południowej-wschodniej. 
 
Po II wojnie światowej służyła jako kościół katolicki aż do roku 2001, kiedy to po wybudowaniu nowego murowanego kościoła stoi zamknięta.
 
20,8 km trasy  - skręcamy na prawo i przejeżdżamy mostkiem nad Brusienką. W zadrzewieniu po lewej stary cmentarz. Jedziemy cały czas zgodnie ze szlakami mając po lewej stronie przepływającą Brusienkę.
 
 
 
 
 
 
23,6 km trasy  - w lewo odchodzi droga do nieistniejącej wsi Rudka. W pobliżu ciekawy kamienny krzyż postawiony przez Gromadę  Rudka na pamiątkę nadania wolności w 1848 roku.
 
23,7 km trasy  - skrzyżowanie. W prawo odchodzi droga asfaltowa biegnąca przez Podemszczyznę do Horyńca Zdroju.
 
Po minięciu skrzyżowania po prawej stronie drogi pomnik upamiętniający 62 mieszkańców wsi Rudki zamordowanych przez UPA w dniu 19 kwietnia 1944 r.
 
      
 
24,3 km trasy  - po prawej stronie mijamy cmentarz parafialny w Nowym Bruśnie. Kto jest zainteresowany może poświęcić kilka minut i podziwiać różnorodność kamiennych nagrobków.
 
 
 
 
24,6 km trasy  - po prawej stronie parking i kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Bruśnie wybudowany w latach 1906-1908 z miejscowego kamienia.
 
 
 
25,2 km trasy  - w lewo odchodzi stara droga biegnąca do Łówczy - nią będziemy wracali po odwiedzeniu drewnianej cerkwi w Bruśnie Nowym. Jedziemy więc dalej prosto
 
26,5 km trasy  - po prawej pięknie odnowiona drewniana cerkiew św. Paraskewy w Nowym Bruśnie. Stoi po południowej stronie drogi gminnej Cieszanów-Horyniec Zdrój na niewielkim pagórku. Przy samej drodze zlokalizowana jest murowana kapliczka, zaś cerkiew stoi ok. 50 metrów głębiej ukryta za potężnymi 300-letnimi lipami.
 
         
 
 
... cerkiew w Nowym Bruśnie widziana z drogi Cieszanów-Horyniec Zdrój. 
 
Pierwsza cerkiew w Nowym Bruśnie uległa zniszczeniu podczas działań wojennych w drugiej poł. XVII wieku. Obecna drewniana cerkiew została wybudowana w 1713 roku z inicjatywy dzierżawcy wsi, kasztelana Maurycego Kurdwanowskiego. Na przestrzeni wieków cerkiew przeszła wiele przebudów i remontów.
 
Już w roku 1775 przeprowadzono pierwszy remont. W roku 1873 dobudowano zakrystię. W 1903 roku przeprowadzono generalny remont w miejscu starego babińca ustawiono nowy, przebudowano kopuły  oraz zlikwidowano otaczający cerkiew dach okapowy.  Po II wojnie światowej, kiedy to wysiedlono ludność ukraińską cerkiew przejął Skarb Państwa a brak należytej opieki doprowadził z biegiem lat do ruiny. Poniżej dwa zdjęcia z Wikimedia Commons ukazujące stan cerkwi przed remontem.
 
 
... zdjęcie cerkwi w Nowym Bruśnie od strony południowej z roku 2011.    Autor: Kuba 13
 
 
... zdjęcie cerkwi w Nowym Bruśnie od strony południowej w czasie remontu w 2013 roku.  Autor: Snislav Klosovskyi.
 
 
W latach 1990-1994 podjęto prace zabezpieczające, które wielokrotnie wstrzymywano z powodu braku funduszy. Dopiero w roku 2013, po przejęciu cerkwi przez Muzeum Kresów w Lubaczowie został wykonany remont generalny przywracający pierwotny wygląd bryły cerkwi. Po ponad czterech latach remontu możemy oglądać wspaniałą bryłę cerkwi zrekonstruowaną na podstawie szkicu  z końca XIX stulecia, autorstwa prof. Juliana Zachariewicza, polskiego architekta i konserwatora zabytków.
 
 
... odremontowana cerkiew w Nowym Bruśnie - widok od strony południowej. Zdjęcie wykonane 23 maja 2021 r.
 
 
 
 
 
... konstrukcja prezbiterium widziana z drogi prowadzącej na stary cmentarz. 
 
 
Cerkiew wpisano na listę zabytków w 1987 i włączono do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Po wschodniej stronie cerkwi biegnie droga polna do oddalonego o ok. 80 metrów starego cmentarza. Tą drogą poprowadzony jest pieszy szlak koloru niebieskiego (Centralny Szlak Roztocza).
 
 
... stary cmentarz w Nowym Bruśnie.
 
Na terenie zajmującym ok. 0,27 ha według najnowszych danych znajduje się ponad 200 nagrobków różnych wyznań pochodzących nawet z początku XIX wieku. Między innymi można wypatrzeć charakterystyczne nagrobki kalwińskie oznaczone kamiennymi trójkątami - należą do niemieckich osadników z dawnej osady Deutschbach, dzisiejszej Polanki Horynieckiej.
 
 
 
... stary cmentarz w Nowym Bruśnie.
 
 
   ... stary cmentarz w Nowym Bruśnie.        ... stary cmentarz w Nowym Bruśnie.
 
Zdecydowana większość nagrobków, zgodnie z wielowiekową tradycją jest wykonana z kamienia przez bruśnieńskich rzemieślników w większości bezimiennych.
 
 
... stary cmentarz w Nowym Bruśnie. 
 
 
Jak widać na zdjęciach cmentarz w maju 2021 roku jest bardzo zadrzewiony, opanowany przez chwasty - niektórych nagrobków nie widać.  Pomimo tego, a może właśnie dla tego jest tajemniczo urokliwy.
 
 
... stary cmentarz w Nowym Bruśnie. 
 
 
... stary cmentarz w Nowym Bruśnie. 
 
Wracamy do drogi głównej i skręcając na lewo jedziemy do drogi którą mijaliśmy na 25,2 km trasy. Teraz będzie to 27,0 km trasy.
 
27,0 km trasy - w prawo odchodzi stara droga biegnąca do Łówczy. Skręcamy w nią, po ok. 230 metrach przejeżdżamy mostkiem nad strugą Brusienka.
 
27,23 km trasy - bezpośrednio po minięciu Brusienki skręcamy w leśną drogę (po deszczach może być grząsko) i po ok. 380 metrach dojeżdżamy do cmentarza wojennego
 
 
 
 
Z tablicy przy drodze wynika że do cmentarza jest 150 metrów, z moich wyliczeń jest to ok. 380 metrów. Cmentarz otoczony jest wałem ziemnym  i podzielony jest na dwie części - w pierwszej pochowani są żołnierze niemieccy, zaś w drugiej żołnierze rosyjscy. W centralnej części znajduje się monument z betonowych bloków z krzyżem maltańskim.
 
 
... cmentarz wojenny w Nowym Bruśnie.
 
 
Wracamy tą samą drogą leśną i kontynuujemy jazdę w kierunku Łówczy. Jedziemy cały czas prosto aż do wyjazdu z lasu a będzie to wtedy 32,7 km trasy. Dalej polną drogą do Łówczy.
 
33,5 km trasy - charakterystyczny obiekt przyrodniczy tzw. "Serce Roztocza". Są to dwa kasztany rosnące przy polnej drodze tworzące w prześwicie nad nią otwór przypominający kształt serca.   
 
 
 
 
33,4 km trasy - skrzyżowanie w Łówczy. Jedziemy prosto, na następnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, by na następnym skręcić w prawo i dojechać do cerkwi w Łówczy gdzie zaczynaliśmy wycieczkę.
 
34,7 km trasy - koniec wycieczki przy cerkwi w Łówczy.
 
 
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA 
 
Powrót do podstrony:   ROZTOCZE 
 
 
 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%Bówczy3wczanka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3wcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w_P%C5%82azowie
https://diecezja.zamojskolubaczŁowska.pl/parafie/parafia-swietego-michala-archaniola-plazow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_w_Gorajcu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chotylub
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafie/parafia-nawiedzenia-najswietszej-maryi-panny-nowe-brusn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Paraskewy_w_Nowym_Bru%C5%9Bnie
https://zabytek.pl/pl/obiekty/nowe-brusno-dawana-cerkiew-greckokatolicka-pw-sw-paraskewii-o