FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      BESKID SĄDECKI i NISKI      Rowerem szlakiem cerkwi łemkowskich cz.II - Tylicz-Izby-Banica.
 

Wycieczka rowerowa szlakiem cerkwi łemkowskich odc.II -  trasa Tylicz - Izby - Banica.
                                                                                                                            Wycieczka z dnia 4 czerwca 2015r.
 
   
 
W części pierwszej wycieczki rowerowej przejechaliśmy 14,7 km odwiedzając miejscowość Tylicz i Muszynkę. Jazdę zakończyliśmy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 75 z drogą prowadzącą do Krynicy Zdroju (ul.Pułaskiego).
 
W części drugiej kontynuujemy z wnuczką wycieczkę w kierunku miejscowości Izby i dalej do Banicy. W tych dwóch miejscowościach obejrzymy cerkiew św. Łukasza w Izbach oraz cerkiew św.Kosmy i Damiana w Banicy. Na tym odcinku jest do przejechania ok. 11,6 km. Planik z trasą i wykres wysokości poniżej.
 
 
 
 
0,00 (14,7) km - w odcinku drugim będę podawał na pierwszym miejscu aktualne kilometry tego odcinka, zaś w nawiasie łączną ilość kilometrów przejechanych od chwili rozpoczęcia wycieczki w Krynicy.
Wiedząc co nas czeka ruszamy - uprzedzam, że najgorszy odcinek czeka nas od km  3,5 do 6,3 czyli jazda po betonowych płytach w tym połowa pod ostrą górkę - co widać na wykresie wysokości.

      
 
Od Tylicza do Mochnaczki Niżnej jedziemy drogą krajową nr 75 o małym natężeniu ruchu, cały czas lekko pod górkę. Na tym odcinku towarzyszy nam żółty Sudecki Szlak Rowerowy oraz niebieski szlak rowerowy. Od czasu do czasu pojawiają się szersze widoki na okolicę.
 
3,4 (18,1) km - od drogi nr 75 w miejscowości Mochnaczka Niżna, w prawo odchodzi polna droga prowadząca do miejscowości Izby. Droga jest dobrze oznakowana, prowadzi nią oznakowany Szlak Architektury Drewnianej, oraz skręca w nią niebieski szlak rowerowy. Sudecki Szlak Beskidzki biegnie prosto wzdłuż drogi krajowej.
 
 
 
Od samego początku czeka nas wspomniana jazda po niewygodnych dla roweru płytach betonowych. Po ok. 100 metrach wjeżdżamy w las który będzie nam towarzyszył ok. 3 km  - płyty jeszcze dłużej.
 
      
 
Tradycji staje się zadość - wnuczka gna przed siebie do przodu, ja robię zdjęcia, więc potem muszę ją gonić. Ratują mnie jedynie rozdroża dróg, bo wtedy nie wie gdzie jechać i czeka.
 
 
 
 
Ale jak się powstrzymać i nie zrobić fotki takim pięknościom - oczywiście mam na myśli rośliny a nie wnuczkę która mi ucieka.
 
 
 
5,9 (20,6) km - koniec podjazdu, przełamanie wzniesienia. Na szczycie mała polanka zachęcająca do krótkiego odpoczynku, uzupełnienia płynów i przestudiowania mapy - tym bardziej że jest na czym usiąść.
 
          
 
 
6,4 (21,1) km - koniec drogi leśnej, wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń. Gdzieś przed nami miejscowość Izby ale na razie jej nie widać. Podziwiamy krajobrazy i dalej jedziemy betonowymi płytami.
 
   
 
 
Przed nami Beskid Niski - Góry Hańczowskie Rusztowe. 7,4 (22,1) km - koniec drogi z płyt betonowych - początek wsi Izby. Skrzyżowanie na którym skręcamy w lewo. W prawo droga zaprowadza (za ok. 1 km) na Przełęcz Beskid (644m n.p.m.) leżącej pomiędzy górą Czerteź (792 m n.p.m) a górą Lackowa (997 m n.p.m.).
 
         
 
7,9 (22,6) km - most na rzece Białej w Izbach.      8,6 (23,3) km - cerkiew w Izbach pw. św. Łukasza. Jest to jedna z nielicznych na Łemkowszczyźnie cerkwi murowanych.
 
       
 
 W tym miejscu wypada wyjaśnić dlaczego w tak małej wiosce  Izby, leżącej u stóp góry Lackowa, tuż przy granicy Polski znalazła się tak duża 
murowana cerkiew.
 
Pierwotnie w Izbach istniała mała drewniana cerkiewka, w której znajdował się Obraz Matki Bożej któremu przypisywano cudowną moc.
 
Do miejscowości przybywało wielu pielgrzymów a obraz otaczany był dużym kultem. To dzięki niemu w roku 1782 podniesiono Izby do rangi Sanktuarium Maryjnego.
 
Większy napływ pielgrzymów wymusił wybudowanie w roku 1886 większej cerkwi.
 
 
Przeniesiono do niej cudowny obraz a gdy w roku 1928 cerkiew zamknięto z powodu przejścia większości ludności na prawosławie, cerkiew ulegała zniszczeniu i rozkradaniu - cudowny Obraz ocalał i w roku 1955 został przeniesiony do kościoła w Bereście.
 
       
 
Nowa murowana cerkiew pw. Św. Łukasza to obecnie kościół grecko-katolicki pod tym samym wezwaniem.
 
Wybudowany z kamienia pokrytego tynkiem w stylu późnoklasycystycznym.
 
Posiada od strony wejściowej (zachodniej) kwadratową wieżę, podzieloną gzymsami na trzy kondygnacje i nakrytą hełmem baniastym z latarnią.
 
Natomiast trzy przęsłowa nawa posiada z boków nawę poprzeczną inaczej zwaną krzyżową. (transept).
 
Prezbiterium od strony wschodniej w formie półkolistej.
 
Na dwuspadowych dachach Świątyni cztery  wieżyczki ze ślepymi latarniami zakończone metalowymi krzyżami.
W cerkwi znajduje się ikonostas z wykonanymi elementami z 1888 roku. Zachowały się ikony św.Michała Archanioła i św.Łukasza Ewangelisty patrona cerkwi wykonane w XIX wieku. Z tego też wieku pochodzi późnoklasycystyczny ołtarz główny i pseudobarokowa ambona.
 
 
8,9 (23,6) km - skrzyżowanie dróg. Od drogi Izby-Banica którą przebiega niebieski szlak rowerowy odchodzi w lewo droga podrzędna również w kierunku Banicy (tzw.droga do "Domu na Łąkach) w którą skręcamy.
 
... widok z drogi prowadzącej do "Domu nad Łąkami" na  wieś Izby i górę Lackowa.
 
 
 
       
... widok z drogi prowadzącej do "Domu nad Łąkami" na  wieś Izby, górę Lackowa i górę Wierch i Kamienny Wierch.
 
9,7 (24,4) km - po lewej stronie "Dom na Łąkach - Gospodarstwo Agroturystyczne.
10,9 (25,6) km - z prawej strony  dochodzi ścieżka ze szlakiem pieszym koloru czerwonego z miejscowości Izby do Mochnaczki Niżnej i dalej do Krynicy. Szlak biegnie ok. 100 metrów drogą którą jedziemy i odchodzi na prawo. My dalej prosto.
 
11,5 (26,2) km - odchodzi w lewo droga asfaltowa do miejscowości Czyrna Wyżna.         11,6 (26,3) km - cerkiew św. Kosmy i Damiana w Banicy.
 
       
Banica - cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana.
 
Jest to dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św.św. Kosmy i Damiana której data wybudowania nie jest dokładnie znana.
 
 
Prawdopodobnie wybudowano ją w połowie XVIII wieku - nie później niż w roku 1787.
 
 
Przed nią w Banicy istniały inne cerkwie - ta była czwartą z kolei.  Pierwotnie była to cerkiew trójdzielna z babińcem, nawą i prezbiterium.
 
 
W czasie remontu w 1898 roku została gruntownie przebudowana poprzez wydłużenie nawy, wybudowanie nad nawą dachu dwuspadowego.
 
 
Remonty były jeszcze dokonywane w roku 1922, 1966 oraz w latach 80-tych XX wieku.
 
 
Całość założenia jest ogrodzona niskim kamiennym murkiem z bramą od strony południowej spełniającą również funkcję dzwonnicy.
 
 
Ciekawostką jest to, że cerkiew nie jest orientowana jak większość cerkwi łemkowskich na osi wschód-zachód tj. prezbiterium od strony wschodu, lecz ustawiona na osi południe-północ tj. prezbiterium zwrócone w kierunku południowym, zaś główne wejście zwrócone w kierunku  północnym.
 
 
Obecnie nawa przedłużona jest o babiniec z nadbudowaną ukośną  wieżą. Dachy zróżnicowane, zakończone hełmami baniastymi ze ślepymi  latarniami i żelaznymi krzyżami.
 
        
 
Płaski sufit wnętrza  pomalowany jest na jednolity niebieski kolor, na tle którego wspaniałe prezentuje się cenny ikonostas z 1787 r. z ikonami z XVI i XVII wieku, oraz obraz Św. Michała Archanioła z 1702 r. 
 
 
 
 
 
 
Kończymy zwiedzanie w Banicy a następne łemkowskie cerkwie odwiedzimy w odcinku III naszej wycieczki. Wtedy to odwiedzimy cerkiew w miejscowości Czyrna Wyżna oraz Mochnaczka Niżna i dopiero powrócimy do Krynicy Zdroju.
 
Przejeżdżając odcinek I      Krynica Zdrój-Tylicz-Muszynka-Tylicz pokonaliśmy  -  14,7 km 
Przejeżdżając odcinek II    Tylicz-Izby-Banica                                         pokonaliśmy  -  11,6 km
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                       Razem          -  26,3 km
Planowana trasa odcinka III    Banica-Czyrna-Mochnaczka-Krynica                        -  15,5 km
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                      Ogółem         -   41,8 km
 
 
Wytrwałych zapraszam na dalszą trasę czyli na odcinek III:     >Rowerem szlakiem cerkwi łemkowskich cz.III (Banica-Czyrna-Mochnaczka-Jakubik-Krynica Zdrój) 
 
 
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA
 
 
 
 
 
Przy opracowaniu wykorzystałem strony internetowe oraz tablice informacyjne przy obiektach.
http://beskidniski.com.pl/cerkwie-i-koscioly/cerkiew-w-izbach.html
http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/obiekty&ID=382