FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      WYCIECZKI DALEKIE      Republika Czeska - Ołomuniec cz. II
 

 

Republika Czeska - spacer uliczkami Starego Miasta  Ołomuńca.  Część. II - Dolny Rynek   + spacer uliczkami.                                                                                             Wycieczka z dnia 25 maja 2017r.

W części I spaceru po Ołomuńcu chodziliśmy po Górnym Rynku. W tej części idziemy na Dolny Rynek - na planie oznaczony nr 12.
 
 
Dla lepszej orientacji poniżej plan z naniesionymi obiektami pokazanymi w tej fotorelacji.
 
 

12 - Dolny Rynek

13 - Kamienica pod Złotym Jeleniem

14 - Dom pod złotym sierpem

15 - Dom pod złotym statkiem

16 - Dom pod białą różą

17 - Fontanna Neptuna

18 - Kolumna Mariacka

19 – Fontanna Jowisza

20 - Kościół Zwiastowania z klasztorem Kapucynów

21 - Selezjańskie Arcybiskupie Seminarium

22 - Kościół św. Michała

23 - Figura św.Floriana

 
 
 
 
 
 
Kamienica pod Złotym Jeleniem. Kamienica pod Złotym Jeleniem (czes. měšťanský dům U Zlatého jelena) - na planie nr 13. Jest to narożna kamienica łącząca Górny Rynek z Dolnym Rynkiem.
Nazwa wywodzi się od płaskorzeźby umieszczonej na narożnym wykuszu przedstawiającej złotego jelenia. W średniowieczu była tradycja nazywania budynków, sklepów oraz nadawania im symboli. W tym przypadku budynek był zaliczany do 15 domów kupieckich, a każdy z nich miał swoją nazwę.
 
   Domy kupieckie w Ołomuńcu.
 
Oto przykłady nazw domów kupieckich widocznych na górnym zdjęciu patrząc od lewej:  mieszczański dom pod złotym jeleniem (czes. měštˇanský dům U zlatého jelena) - na planie nr 13; dom pod złotym sierpem (czes. dům "U zlatého srpu) - na planie nr 14; dom pod złotym statkiem (czes. dům "U zlaté lodi ") - na planie nr 15; dom pod białą różą (czes.dům "U bílé růže")- na planie nr 16.
 
Dojście wzdłuż kupieckich domów do placu Dolnego Rynku.
 
Po około 100 metrach plac się rozszerza i jesteśmy na Dolnym Rynku (czes. Dolni náměstí) - na planie oznaczony nr 12.
 
Kamieniczki przy Dolnym Rynku w Ołomuńcu.
 
Widok Dolnego Rynku od strony Górnego Rynku. 
Wchodząc od strony Górnego Rynku wpadamy prosto na ustawioną w centralnej części placu Dolnego Rynku następną tzw. Fontannę Neptuna (czes. Neptunova kašna) - na planie nr 17. Na zdjęciu dolnym Fontanna Neptuna , a za nią widoczna Kolumna Mariacka. Doskonale widać również (po stopniach przy fontannie) pochyłość placu - nie dziwi więc fakt, że plac nazwany został Dolnym Rynkiem.

Fontanna Neptuna na Dolnym Rynku w Ołomuńcu.
Fontanna Neptuna (czes. Neptunova kašna) - została wybudowana w 1683 roku w cyklu budowy barokowych fontann z antycznymi motywami. 
 
     Fontanna Neptuna na Dolnym Rynku.
 
Oczywiste, że centralna rzeźba fontanny przedstawia Neptuna, rzymskiego boga wód, chmur i deszczu który jest odpowiednikiem greckiego Posejdona - boga morza.
 
Atrybutem Neptuna jest trójząb, który na tej fontannie  jest skierowany w dół w kierunku wody - symbolizuje to uspakajanie wody oraz ochronę miasta. Fontanna Neptuna jest najstarszą z sześciu barokowych fontann Ołomuńca. Wykonawcą rzeźby Neptuna byli rzeźbiarz Michael Mandik i kamieniarz Vaclav Schuler.
 
Około 50 metrów od Fontanny Neptuna stoi Kolumna Mariacka tzw. morowa (czes. Mariánský morový sloup) - na planie oznaczona nr 18.
Kolumna Mariacka na Dolnym Rynku w Ołomuńcu.
 
Kolumna Mariacka na Dolnym Rynku w Ołomuńcu.
Kolumna Maryjna jest wyrazem wdzięczności ołomunieckich mieszczan za ustąpienie epidemii, która zaatakowała Morawy w latach 1714 do 1716.
 
        Kolumna Mariacka na Dolnym Rynku w Ołomuńcu.
 
Na skręcanym słupie znajduje się rzeźba Maryi Niepokalanej, zaś dół zdobią posągi ósemki świętych umieszczone na dwóch poziomach wykonane przez dwóch rzeźbiarzy - Jana Sturmera i Tobiasza Schutza. Kolumna jest wpisana na listę zabytków kultury narodowej.
 
Następna Fontanna Jowisza (czes. Jupiterova kašna) - na planie oznaczona nr 19 znajduje się również na Dolnym Rynku w jego południowo-wschodniej części, w pobliżu Kościoła Zwiastowania Panny Marii (czes.kostel Zvěstování Panny Marie) - oznaczony na planie nr 20.
Fontanna Jowisza i kościół Zwiastowania na Dolnym Rynku.
Fontanna Jowisza na Dolnym Rynku powstała jako ostatnia ze zbioru ołomunieckich fontann barokowych. Rzeźbę antycznego władcy bogów Jowisza (Jupitera) z jego atrybutami tj. wiązką błyskawic w prawej ręce i orłem u swych nóg stworzył pochodzący z Tyrolu rzeźbiarz Filip Sattler.
Fontanna Jowisza i kościół Zwiastowania na Dolnym Rynku.Ciekawostka - w tym miejscu istniała kiedyś stara fontanna z posągiem św. Floriana. Misa wodna i stary cokół pozostał a na miejsce św. Floriana ustawiono Jowisza.
 
  Fontanna Jowisza na Dolnym Rynku.
 
Do wymiany doszło w roku 1735 w zamyśle zjednoczenia tematycznych dekoracji rzeźbiarskich ołomunieckich fontann barokowych. W pobliżu fontanny Jowisza stoi skromny kościół i klasztor zakonu kapucynów wybudowany w 1655 - 1661 roku. Prosta fasada przednia z trójkątnym szczytem ozdobiona jest na portalem wejściowym mozaiką przedstawiającą Zwiastowanie.
 
Tak jak na Górnym Rynku tak i na Dolnym Rynku ozdobą są stojące wokół kamienice. Część już pokazałem wcześniej - oto jeszcze kilka z nich.
Kamienice w pierzei zachodniej Dolnego Rynku. 
 
Pierzeja zachodnie Dolnego Rynku - widok w kierunku Górnego Rynku. 
Nie będę opisywał poszczególnych budynków jest ich mnóstwo, prawie każdy ma swoją nazwę adekwatną do pierwotnego przeznaczenia - oto kilka przykładów: dom u czerwonego byka (czes.dům U červeného volka);  dom pod zielonym wiankiem (czes. dům "U zeleného věnce");  dom przy zielonym drzewie (czes. dům "U zeleného stromu";  dom arcyksięcia Karola (czes.dům "U arcivévody Karla");  dom "Pod złotym Słońcem" (czes.dům "U zlatého sluncem");  dom pod "złotym krzyżem" (czes.dům "U zlatého kříže") itd. itd.  A każdy ma długą historię, piękne detale architektoniczne w postaci wykuszy, portali, ozdobnych gzymsów.
                    
Będąc na Dolnym Rynku przy fontannie Jowisza warto przedłużyć spacer takimi uliczkami jak Kapucyńską, Kozia, Szkolna, Pańska, Placem Żerotinów, Uniwersytecka, by idąc nimi poczuć klimat Starego Miasta i zobaczyć jeszcze kilka bardzo ciekawych obiektów.
      Uliczka Pańska.          Uliczka Szkolna.
Pierwszym takim obiektem może być potężny gmach Salezjańskiego Arcybiskupiego Seminarium (czes. Salesian - Arcibiskupský kněžský semináře) - na planie oznaczone nr 21, oraz przyległy kościół św. Michała (czes. kostel svatého Michala) - na planie oznaczony nr 22.
Kościół św. Michała i arcybiskupie seminarium.
Seminarium znajduje się w pobliżu kościoła św. Michała, na miejscu dawnego klasztoru dominikanów. Pierwsze wzmianki o tym klasztorze dominikanów pochodzą z 1234 roku.
Posągi przed kościołem św. Michała. W miejscu gdzie obecnie stoi kościół św. Michała Archanioła stał pierwotnie gotycki kościół przy klasztorze dominikanów. Stary kościół strawiły liczne pożary i zniszczenia wojny trzydziestoletniej.
   Wejście do kościoła św. Michała w Ołomuńcu.
 
W latach 1673 - 1699 kościół został całkowicie przebudowany a ze starego kościoła pozostała jedynie dzwonnica oraz połowa sklepienia zakrystii.
 
Nowy kościół został zwieńczony trzema kopułami, z których największa liczy 35 metrów - dzięki kopułom kościół stał się pierwszą morawską kopulastą budowlą.
Autorami projektu nowego kościoła byli Giovanni Pietro Tencalla, a następnie Domenico Martinelli którzy nadali budowli wybitnie barokowy charakter - najlepiej widać to w bardzo bogato zdobionym wnętrzu.
Barokowe wnętrze kościoła św. Michała w Ołomuńcu. 
Na placu Żerotinów ( stary morawski ród), pomiędzy kościołem św. Michała a budynkiem uniwersytetu stoi figura św.Floriana (czes.socha sv. Floriana) - na planie ozznaczona nr 23. Nigdzie nie doczytałem się czy jest to figura przeniesiona z cokołu na którym stoi teraz Jowisz na Dolnym Rynku.
 
 
24 - Kaplica św. Sarkanda

25 - Jezuicki konvikt

26 - Brama Żydowska

27 - Kościół Marii Panny Śnieżnej

28 - Muzeum Sztuki

29 - Muzeum Regionalne

30 – Gmach Żandarmerii Wojskowej

31 – Fontanna Trytonów

32 – Budynek Biblioteki

33 – Katedra św. Wacława

34 – Kościł św, Maurycego

35 – Fontanna Merkurego

 
 
Święt Florian na Placu Żerotinów w Ołomuńcu.Za budynkiem uniwersytetu wchodzimy w ul. Uniwersytecką gdzie za bryłą budynku uniwersytetu wyłania się kaplica św. Jana Sarkandra (czes. kaple sv.Jana Sankandra) - na planie oznaczona nr 24.
    Ul. Uniwersytecka - widok w kier.kaplicy Jana Sankandra.
Kaplica św. Jana Sarkandra została wybudowana na miejscu dawnego więzienia, w którym w roku 1620 był przetrzymywany i torturowany Jan Sarkander.
Kaplica św. Jana Sarkandra w Ołomuńcu.
Historia kaplicy w tym miejscu sięga roku 1672 kiedy to w budynku więzienia urządzono kaplicę poświęconą męczennikom kościoła.
   Kopuła kaplicy św.Jana Sarkandra.
W jej miejsce w latach 1703 - 1724 i 1721 - 1724 wzniesiono nową kaplicę w stylu barokowym. Ostateczny dzisiejszy kształt i styl  neobarokowy został nadany po wybudowaniu nowej kaplicy w latach 1909-1912.
Kaplica św. Jana Sarkandra w Ołomuńcu.
Kaplica nakryta kopułą z latarnią, z przodu piękna absyda w kształcie koła w której zewnętrznej ścianie znajduje się nisza z posągiem św. Jana Sarkandra. 
     Portal wejściowy do kaplicy.
Pomiędzy budynkiem uniwersytetu a kaplicą, na małym dziedzińcu stoi najmłodsza fontanna w Ołomuńcu ustawiona w 2007 roku nosząca nazwę "Źródło wody żywej" lub "Zdrojem żywej wody św. Jana Sarkandra" (czes. Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra).
 Fontanna "Źródło wody żywej" przy kaplicy św.Jana Sarkandra.       Figura św. Jana Sarkandra w absydzie kaplicy
Idąc ulicą Uniwersytecką po prawej stronie mijamy duży, odnowiony budynek - jest to Jezuicki konvikt z kaplicą Bożego Ciała (czes. Jezuitský konvikt s kaplí Božího těla) - na planie oznaczony nr 25. W budynku odbywa się nauka przez jeden rok, przygotowująca kandydatów do wejścia do jednego z dwóch istniejących seminariów  na studia z teologii.
Budynek Jezuickiego Konvitu
Warto wejść na dziedziniec przez bramę wejściową z ładnym portalem gdyż można wtedy zobaczyć nieliczne fragmenty pozostałości dawnych murów obronnych z jedyną zachowaną do czasów obecnych bramą. Jest to tzw. Brama żydowska (czes.Židovská brána) - na planie oznaczona nr 26. 
 
Żydowska Brama - jedyna jaka dotrwała do dnia dzisiejszego.
W tym miejscu należy powiedzieć, że dawna stolica Moraw już w średniowieczu pełniła funkcje obronne. Z tego okresu dotrwały jedynie małe fragmenty murów obronnych z  - właśnie w tym miejscu przy starej Żydowskiej Bramie.
  Konvikt jezuicki - korytarz.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić jak wyglądały potężne mury miejskie i fortyfikacje - o ich potędze może świadczyć fakt że w 1756 roku Ołomuniec przez pięć tygodni bezskutecznie był oblegany przez wojska pruskie. Od tego czasu miasto było zaliczane do największych i najdoskonalszych twierdzy na tym terenie.

Przed nami Plac Republiki (czes.náměstí Republiky). Zaraz na początku po prawej stronie bardzo charakterystyczny i ciekawy zabytkowy obiekt tj. Kościół Marii Panny Śnieżnej (czes. Kostel Panny Marie Sněžné) - na planie oznaczony nr 27.

Portal wejściowy kościoła Marii Panny Śnieżnej w Ołomuńcu.
     Kościół Marii Panny Śnieżnej w Ołomuńcu.
 
Kościół Marii Panny Śnieżnej zbudowany przez jezuitów w latach 1712-1719 w miejscu znajdującego się w tym miejscu klasztoru franciszkanów.
W pierwszym okresie był kościołem uniwersyteckim, a roku 1778 stał się kościołem garnizonowym - dopiero w roku 1952 stał się kościołem parafialnym.  Frontowy portal, tak jak wiele innych realizacji w tym mieście wykonał Wacław Render.
Kościół Marii Panny Śnieżnej w Ołomuńcu.

Ołtarz główny w kościele Marii Panny Śnieżnej w Ołomuńcu.
Natomiast wnętrze kościoła ozdobili swoimi obrazami i freskami malarze: Joseph Franz Wickart, Johann Georg Schmidt oraz Johann Christoph Handke.
       Wnętrze kościoła Marii Panny Śnieżnej.         Wnętrze kościoła Marii Panny Śnieżnej.
 
Wnętrze kościoła Marii Panny Śnieżnej. 
Zwracają uwagę m.in. barokowe malowidła zdobiące sklepienie nawy głównej (Cud Panny Marii Śnieżnej) oraz prezbiterium (Apoteoza Panny Marii).
Wnętrze kościoła Marii Panny Śnieżnej.
 
  Wnętrze kościoła Marii Panny Śnieżnej.      Wnętrze kościoła Marii Panny Śnieżnej.
 
Wnętrze kościoła Marii Panny Śnieżnej.
Naprzeciwko kościoła Marii Panny Śnieżnej znajduje się budynek Muzeum Sztuki połączony z Teatrem Muzycznym (czes. Muzeum umění, Divadlo Hudby) - na planie zaznaczone nr 28. 
Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.
Zostało założone w 1951 roku jako część Muzeum Okręgowego w Ołomuńcu.
        Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.
Po 1989 roku zostało samodzielną jednostką z dużymi zbiorami z dziedziny malarstwa, rzeźby, fotografii, dokumentacji architektonicznej - jest to trzecia największa instytucja tego rodzaju w Republice Czeskiej.
Widok na Plac Republiki. 
 
Fontanna Trytonów na Placu Republiki w Ołomuńcu.
Po minięciu Muzeum Sztuki, trójkątny Plac Republiki rozszerza się a w jego perspektywie następne zabytkowe obiekty takie jak:
- Muzeum Regionalne (czes.Vlastivědné muzeum) - na planie oznaczone nr 29.
- Gmach Dowództwa Żandarmerii Wojskowej (czes. Velitelství Vojenské policie) - na planie oznaczone nr 30. 
- Barokowa Fontanna  Trytonów (czes. Kašna Tritónů) - na planie nr 31
- Budynek Biblioteki (czes. Okresní knihovna) - na planie oznaczona nr 32.
- Gotycka Katedra św. Wacława (czes.Katedrála svatého Václava) - na planie oznaczona nr 33.
Niestety zabrakło czasu na dokładniejsze obejrzenie tych obiektów - może uda się przy następnej okazji.
W związku z nadchodzącymi  obchodami 1000-lecia miasta również na Placu Republiki wszystko pogrodzone - trwają prace budowlane przy remoncie elewacji budynku Biblioteki przy której ustawiona jest następna barokowa Fontanna Trytonów - zdjęcie obok.
Autorem kompozycji fontanny był nie kto inny jak Vaclav Render (widać w Ołomuńcu miał monopol na projektowanie i wykonawstwo), natomiast wykonawca rzeźb jest nieznany. Fontanna powstała w 1709 roku i pierwotnie stała na skrzyżowaniu ulic: Denisova, Ztracená, Pekařská i Ostružnická. Na Plac Republiki została przeniesiona w 1880 roku.
 
Powracając ulicą Denisova, Pekařską  dochodzimy do kościoła św. Maurycego (czes. Kostel Maurycego) - na planie oznaczony nr 34. 
Kościoł św. Maurycego w Ołomuńcu.
 
Niedaleko kościoła  św. Maurycego, znajduje się ostatnia barokowa fontanna tzw. Fontanna Merkurego (czes.Merkurova Kašna) - na planie oznaczona nr 35.
Fontanna Merkurego.
 
Została wykonana w 1727 roku i jest dziełem rzeźbiarza PhillipaSattlera. Przy tej fontannie zakończyliśmy krótki spacer po Starym Mieście Ołomuńca. W dosyć krótkim czasie nie zdołaliśmy dokładniej poznać wszystkich zabytków tu zgromadzonych - może uda się przy innej okazji.
 
 
 
Powrót do części I:  >Republika Czeska - Ołomuniec cz.I 
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA 

 
 
Przy  opracowaniu wykorzystałem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Maurycego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Marii_Panny_Śnieżnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82omuniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82omuniec#/media/File:Olomouc_1593_Willenberg.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82omuniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_O%C5%82omu%C5%84cu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fontanna_Ariona_w_O%C5%82omu%C5%84cu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fontanny

http://www.krajoznawcy.info.pl/ratusz-na-gornym-rynku-2453

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zegar_astronomiczny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fontanna_Herkulesa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fontanna_Ariona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_Mariacka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Michała
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_św._Jana_Sarkandra