FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik

Kalwaria Wejherowska cz.II (kaplice od 15 do 26)

Wycieczka z dnia 28.05.2012r.
 
Zapraszam do obejrzenia części drugiej Kalwarii Wejherowskiej. Tak jak w części pierwszej zamieszczam plan z naniesionymi kapliczkami.
 

 
       1. Wniebowstąpienie            10. Dom Kajfasza                           19. Płaczące niewiasty
       2. Ogrójec                             11. Pałac Piłata                              20. Trzeci upadek Chrystusa
       3. Pocałunek Judasza           12. Pałac Heroda                            21. Obnażenie Chrystusa
       4. Grób Matki Bożej               13. Podjęcie krzyża                       22. Przybicie do Krzyża
       5. Cedron                              14. Pierwszy upadek Chrystusa     23. Kościół Trzech Krzyży
       6. Brama Jerozolimska          15. Spotkanie z Matką Bożą           24. Kaplica Matki Boskiej (Pieta)
       7. Dom Annasza                    16. Cyrenejczyk                             25. Grób Pański
       8. Wieczernik                        17. Weronika
       9. Domek Matki Bożej           18. Brama łez-drugi upadek Chrystusa
 

15. Kapliczka Spotkania Chrystusa z Matką Bożą.

Odpocząwszy na ławeczce przy kaplicy Pierwszego Upadku Chrystusa, schodzimy po schodach w dół, pozostawiając za sobą Kaplicę Pierwszego Upadku i Kaplicę Podjęcia Krzyża.

 
 
Na dole czeka na nas rozleglejszy placyk z uważaną za najładniejszą w Kalwarii Wejherowskiej Kaplicą Spotkania Chrystusa z Matką Bożą.
 
 
 
 
Kaplica jest zarazem czwartą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
Kaplica zbudowana w 1654 r. z fundacji pierwszej żony Jakuba Wejhera - Anny Elżbiety Schaffgatsch.
 
Zbudowana na planie róży, posiada ornamentykę flamandzką lub niderlandzką.
 
We wnętrzu znajduje się obraz namalowany na blasze cynowej przedstawiający spotkanie Jezusa z Matką.
 
 
Kaplica jest naprawdę bardzo piękna więc zamieszczam jeszcze kilka zdjęć.
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
                                        
 
 
 
 
 

16. Kapliczka Cyrenejczyk.

Z placu przy Kaplicy Spotkania z Matką Bożą idziemy alejką, trochę pod górę do widocznej Kaplicy Cyrenejczyk. Kaplicę wybudowano w 1654 r., a jej fundatorami byli dworzanie Jakuba Wejhera.
 
 
 
 
Kapliczka jest jedną ze starszych - wybudowana jako trzecia w powstającej Kalwarii Wejherowskiej.
 
 
 
Kapliczka jest zarazem piątą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
 
 
Wewnątrz znajduje się rzeźba Chrystusa niosącego Krzyż, który pomaga Mu dźwigać Szymon Cyrenejczyk.
 
 
 
Szymon Cyrenejczyk odziany jest w ubiór rybacki, co nawiązuje do zajęć ludzi z tego regionu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak podaje Ewangelia w/g św. Marka     Mk 15  [20-22]
 
    20  A gdy się z niego naśmiali, zewlekli go z szarłatu, i oblekli go w szaty jego własne, i wiedli go, aby go ukrzyżowali.
21  Tedy  przymusili  mimo  idącego  niektórego  Szymona  Cyrenejczyka,   (który  szedł  z  pola,)  ojca Aleksandrowego i Rufowego, aby niósł krzyż jego.
     22  I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: Miejsce trupich głów.
 
oraz Ewangelia w/g św.Łukasza      Łk 23  [26]
 
   26 Gdy go tedy wiedli, uchwyciwszy Szymona niektórego Cyrenejczyka, idącego z pola, włożyli nań krzyż, aby go niósł za Jezusem.
 
 

17. Kapliczka Weronika.

Idąc dalej piękną alejką, lekko pod górkę, dochodzimy do Kaplicy Weroniki.

 
 
 
 

   
 
 
Kapliczka jest zarazem szóstą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
 
Wybudowana przed rokiem 1654 jako piąta kaplica w Kalwarii Wejherowskiej.
 
 
Ufundowana przez Annę Teresę córkę Jakuba Wejhera i Anny Elżbiety Schaffgotsch.
 
 
Wewnątrz znajduje się pierwotna kapliczka w formie baldachimu z ciosanego kamienia z figurą św. Weroniki trzymającej chustę.
 
 
W XIX w. pierwotna kapliczka została omurowana obudową szachulcową.
 

 

 

 

18. Kapliczka Brama Łez - drugi upadek Chrystusa.

Kaplica ufundowana przez Jakuba Wejhera przed rokiem 1654. Jest zarazem siódmą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
Idąc lekko pod górkę dochodzimy do kaplicy w formie bramy.
 
 
 
 
 
 
 
W Jerozolimie przez taką bramę wyprowadzano skazanych na śmierć. Również Chrystus został wyprowadzony przez nią przed ukrzyżowaniem.
 
 
 
 
Na zewnętrznych ścianach po obu stronach Bramy znajdują się 22 wgłębienia symbolizujące krople łez - stąd nazwa bramy.
Natomiast w zamykanej po prawej stronie bramy wnęce jest umieszczony obraz ukazujący Drugi Upadek Chrystusa.
 
 
 
Pozostawiamy Bramę Łez i leśną alejką podążamy do następnej kaplicy.
 

19. Kapliczka Płaczących Niewiast.

Powstała przed rokiem 1657 z fundacji Jakuba Wejhera. Jest to najmniejsza kapliczka ufundowana przez Wejhera.
 

 
 
 
 
Jak widać kapliczka stoi w zagłębieniu, przypuszczam że teren w tym miejscu został podwyższony przy budowie pobliskiej drogi lub parkingu przy ul.wylotowej na Strzepcz.
 
Parking znajduje się naprzeciwko tej kapliczki.Namiary GPS podałem w cz.I. Jeżeli nie interesuje nas kolejność zwiedzania kapliczek, to z tego parkingu możemy zwiedzać w dwóch kierunkach.
 
We wnętrzu na ścianie znajduje się malowidło olejne przedstawiające Jezusa pocieszanego przez płaczące niewiasty.
 
 
 
W/g Ewangelii św.Łukasza      Łk 23  [27 - 29]
 
   27  I szło za nim wielkie mnóstwo ludu i niewiast, które go płakały i narzekały.
  28  Ale  Jezus  obróciwszy  się  do  nich,  rzekł: Córki  Jeruzalemskie!  nie  płaczcie  nade  mną,  ale  raczej same nad sobą płaczcie i nad dziatkami waszemi.
  29 Albowiemci  oto  idą dni,  których  będą mówić:  Błogosławione niepłodne i żywoty, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
 
Przechodzimy asfaltową drogę prowadzącą do m. Strzepcz i podchodzimy po kamiennych schodach ostro do góry do ostatniego kompleksu kapliczek na wzgórzu nazywanym Golgotą.
 
 
 

20. Kapliczka Trzeci upadek Chrystusa.

Jest pierwszą na ostrym podejściu na wzgórze zwane Golgotą. W tle widać następne kapliczki na tym wzgórzu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta kapliczka jest zarazem dziewiątą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
Powstała po roku 1657 z fundacji Jakuba Wejhera.
 
Wewnątrz znajduje się figura Chrystusa ukazująca Trzeci Upadek pod Krzyżem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Kapliczka Obnażenia Chrystusa.

Podchodzimy wyżej i dochodzimy do kompleksu trzech kaplic. Pierwsza to Kaplica Obnażenia Chrystusa. W głebi widać Kaplicę Przybicia do Krzyża i Kościół Trzech Krzyży.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta kapliczka jest zarazem dziesiątą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
Kapliczkę ufundowała druga żona Wejhera - Joanna Katarzyna przed rokiem 1665.
 
We wnętrzu na ścianie malowidło o tematyce Obnażenia Chrystusa.
 
 
 
 
W/g Ewangelii św.Jana   J19  [23 - 24]
 
23  A gdy żołnierze Jezusa ukrzyżowali, wzięli szaty jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część, i suknią; a była ta suknia nie szyta, ale od wierzchu wszystka dziana.

24  Tedy rzekli jedni do drugich: Nie krajmy jej, ale o nię rzućmy losy, czyja ma być; aby się Pismo wypełniło, które mówi: Podzielili między się szaty moje, a o odzienie moje los miotali. To tedy uczynili żołnierze.
 
 
 
 


22. Kapliczka Przybicia do Krzyża.

Już na wypłaszczeniu wzgórza Golgoty stoi kapliczka Przybicia do Krzyża.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaplica została ufundowana przez Jakuba Wejhera na początku powstawania Kalwarii tj. przed rokiem 1657.
 
 
Kaplica jest zarazem jedenastą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
 
Wybudowana na planie bardzo wąskiego prostokąta.
 
 
We wnętrzu na ścianie malowidło o tematyce przybicia Jezusa do Krzyża
 
 
 
 
W/g Ewangelii św.Jana      J19  [14 - 18]
 
  14 A było to w dzień przygotowania przed wielkanocą, około szóstej godziny, i rzekł Piłat Żydom: Oto król wasz!
15 A oni zawołali: Strać, strać! Ukrzyżuj go! Rzekł im Piłat: Królaż waszego ukrzyżuję? Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza.
    16 Tedy im go wydał, żeby był ukrzyżowany. I wzięli Jezusa i wywiedli.
17 A  on  niosąc  krzyż swój,  wyszedł na ono miejsce, które zwano trupich głów, a po żydowsku zowią je Golgota;
    18 Gdzie go ukrzyżowali, a z nim drugich dwóch z obu stron, a w pośrodku Jezusa.
 


23. Kościół Trzech Krzyży.

Centralną Kaplicą stojącą na szczycie wzgórza Golgota jest Kościół Trzech Krzyży. Został ufundowany przez Annę Wejherównę - córkę Demetriusza Wejhera w latach 1652 - 1654.
 
 
 
 
W roku 1654 w kaplicy ustawiono Trzy Krzyże z Chrystusem i Dwoma Łotrami.
 
 
W kościele tym odbywają się centralne uroczystości nabożeństw Kalwaryjskich.
 
 
Kościół zarazem jest dwunastą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Na frontowej ścianie Kościoła w dniu 8 maja 2005 r. wmurowano tablicę pamiątkową upamiętniającą pobyt w roku 1953 przyszłego Ojca Świętego Jana Pawła II.
 
 
Jako ksiądz Karol Wojtyła był tu z grupą krakowskich studentów

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Natomiast na prawej bocznej ścianie wmurowana jest tablica upamiętniająca generalny remont Kalwarii Wejherowskiej, doprowadzającej Kalwarię do obecnego pięknego wyglądu.
 

 

 

 

24. Kaplica Matki Boskiej Bolesnej (Pieta).

Właściwie na tym samym placu co Kościół Trzech Krzyży wybudowana została w roku 1654-1665 Kaplica Zdjęcia z Krzyża -Kaplica Matki Boskiej Bolesnej (Pieta).
 
 
 
Poniżej kaplica Matki Boskiej Bolesnej  widziana od strony Kościoła Trzech Krzyży.
 
 

 
 
 
Kaplica jest zarazem trzynastą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
 
Została ufundowana przez drugą żonę Jakuba Wejhera - Joannę Katarzynę Radziwiłównę.
 
 
W XIX w pierwotną kaplicę obudowano widoczną na zdjęciach konstrukcją ryglową.
 
 
We wnętrzu znajduje się rzeźba polichromowana ukazująca Matkę Boską z martwym Jezusem - zwana Wejherowską Pietą.

 
 
 

25. Kaplica Grobu Pańskiego.

Kaplica Grobu Pańskiegojest ostatnią kaplicą Kalwarii Wejherowskiej położoną na morenowych wzgórzach. Schodzimy do niej po długich kamiennych schodach. Kaplica jest zarazem ostatnią czternastą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
 
 
 
 
 
 
Po chwili dochodzimy do Kaplicy Grobu Pańskiego. W dole widać ulicę Harcerską. Kaplica została ufundowana  przed rokiem 1653 przez Annę Konstancję Wejherównę córkę Mikołaja Wejhera.
Jest jedyną kaplicą na Pomorzu Gdańskim zbudowaną z wapienia ciosanego.

 
 
 
W/g Ewangelii św.Mateusza   Mt 27   [57 - 60]
 
57 A gdy był wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatyi, imieniem Józef, który też był uczniem  Jezusowym.
        58  Ten  przyszedłszy  do  Piłata,  prosił  o ciało  Jezusowe.  Tedy  Piłat rozkazał, aby mu było ono ciało oddane;
        59 A Józef wziąwszy ono ciało, uwinął je w czyste prześcieradło;
60 I położył je w nowym grobie swoim, który był w opoce wykował; a przywaliwszy do drzwi grobowych kamień wielki, odszedł.

 Schodzimy do ul.Harcerskiej i na tym kończymy spacer po Kalwarii Wejherowskiej
 
 
 


26. Kaplica Brama Oliwska.

Niestety zabrakło mi czasu na dotarcie do tej kaplicy. Znajduje się ona w centrum Wejherowa przy ul. 12 Marca (droga wylotowa na Gdańsk)
Następnym razem będąc w tej okolicy uzupełnię fotką.
 
 
Myślę, że przedstawiając dużą ilość zdjęć w obu częściach relacji zachęcę do obejrzenia Kalwarii Wejherowskiej.
 
 
Opracowano na podstawie:
 
1.Materiałów ogólnie dostępnych w Wikipedii
2.http://www.kalwariawejherowska.pl/pl/index.php
3.http://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Gda%C5%84ska
4.http://www.dkpk.ziemiawejherowska.eu/index.php/miasto_wejherowo
5.Materiałów informacyjnych otrzymanych przy wejściu na teren Kalwarii.