FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik

Kalwaria Wejherowska cz.I (kaplice od 1 do 14)

Wycieczka z dnia 28.05.2012r.
 
Przebywając przez tydzień we Władysławowie odwiedziłem Wejherowo, a właściwie Kalwarię Wejherowską znajdującą się w południowej części tej miejscowości na porośniętych lasem wzgórzach morenowych.
 
 
 
 
 
Poszczególnym wzgórzom podczas budowy Kalwarii nadano nazwy:
  • Góra Oliwna
  • Wzgórze Syjon
  • Wzgórze Golgota
Samo Wejherowo zostało założone w 1643 roku przez wojewodę malborskiego Jakuba Wejhera, którego pomnik stoi na placu przy ratuszu miejskim.
 
 
 
 
Kalwaria Wejherowska to zaspół 26 kapliczek wybudowanych w latach 1649 - 1666, ufundowanych głównie przez Jakuba Wejhera.
 
Kalwaria Wejherowska jest dosyć trudna do zwiedzenia z jednego miejsca z uwagi na b. rozległy teren jaj usytuowania na wspomnianych wzgórzach morenowych. Aby zobaczyć wszystkie kapliczki koniecznym wydaje się podjechać samochodem na trzy parkingi tj:
 
- Parking przy  ul. Księdza Roszczynialskiego co umożliwi obejrzenie pierwszych pięciu         kapliczek  pokazanych na planie od 1 do 5.
                                    Namiary GPS na ten parking:    N  54o 35' 55"         E  18o 14' 47"
 
 
       - Parking przy amfiteatrze przy ul. Wybickiego co umożliwi po przejściu na ul.Marynarki
          Wojennej obejrzenie kapliczek pokazanych na planie od nr 6 do 17
                                                    Namiary GPS na ten parking:    N  54o 35' 47"         E  18o 13' 59"
 
        
       - Parking przy przy ul. Strzeleckiej co umożliwi obejrzenie kapliczek pokazanych na planie 
         od nr 18 do 25
                                                    Namiary GPS na ten parking:    N  54o 35' 51"         E  18o 13' 21"

 
Wybór parkingu oraz ilość kapliczek i trasę każdy może ustalić w/g swoich upodobań. Ja opis i zdjęcia pokazuję w kolejności numeracji oficjalnej pokazanej na tablicach informatycznych przy każdej kapliczce, oraz na materiałach informatycznych otrzymanych w budynku informacji przy ul. 3-go Maja.
 
Dla lepszej orientacji poniżej mapka z naniesionymi numerami kapliczek Kalwarii Wejherowskiej, oraz zaznaczonymi trzema wyżej podanymi parkingami.
 
 
 
       1. Wniebowstąpienie            10. Dom Kajfasza                           19. Płaczące niewiasty
       2. Ogrójec                               11. Pałac Piłata                              20. Trzeci upadek Chrystusa
       3. Pocałunek Judasza           12. Pałac Heroda                            21. Obnażenie Chrystusa
       4. Grób Matki Bożej               13. Podjęcie krzyża                       22. Przybicie do Krzyża
       5. Cedron                                14. Pierwszy upadek Chrystusa   23. Kościół Trzech Krzyży
       6. Brama Jerozolimska          15. Spotkanie z Matką Bożą         24. Kaplica Matki Boskiej (Pieta)
       7. Dom Annasza                     16. Cyrenejczyk                              25. Grób Pański
       8. Wieczernik                          17. Weronika
       9. Domek Matki Bożej            18. Brama łez-drugi upadek Chrystusa
 

1. Kapliczka Wniebowstąpienia

 
 
Kapliczka Wniebowstąpienia usytuowana jest na szczycie Góry Oliwnej. Została ufundowana przez Joannę Katarzynę Radziwiłównę - drugą żonę Jakuba Wejhera.
 
Została wybudowana w roku 1651 - 1665.
 
Kaplica nawiązuje do Wniebowstąpienia Chrystusowego. We wnętrzu znajduje się obraz olejny namalowany na płótnie o tej właśnie tematyce.
 
Ponieważ kapliczka jest wybudowana w najwyższym miejscu Góry Oliwnej do następnej schodzimy kamiennymi schodami w dól.
 
 
 
 

2. Kapliczka Ogrójec

Schodząc po schodach z wszechobecnej zieleni drzew wyłania się kapliczka przypominająca pobyt Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, nawiązująca do Ogrodu Getsemańskiego znajdującego się na zboczu palestyńskiej Góry Oliwnej.
 
 
 
... widok kapliczki Ogrójec od strony kapliczki Wniebowstąpienia.
 
 
 
... widok kapliczki Ogrójec od strony frontowej.
 
 
Została zbudowana w 1653 r. z funduszy opata cystersów oliwskich Aleksandra Kęsowskiego.
 
Kaplica jest w stylu barokowym, czworoboczna z trójkątnym szczytem z dwoma portalami.
 
W środku kapliczki znajduje się obraz Chrystusa broczącego krwią.
 
 
 

3. Kapliczka Pocałunek Judasza.

W bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy Ogrójec znajduje się kapliczka Pocałunek Judasza.
 
... po lewej kaplica Ogrójec, po prawej kapliczka Pocałunek Judasza.
 
Kapliczka została wybudowana przed rokiem 1657, a fundatorem był Jakub Wejher.
Kapliczka jest mała, wybudowana na planie spłaszczonego prostokąta.
Wewnątrz znajduje się malowidło przedstawiające pocałunek Judasza oraz pojmanie Jezusa.
 
Jak podaje Ewangelia w/g św.Marka  [Mk 14,  43-46]
 
43 A  wnetże,  gdy  on jeszcze mówił,  przyszedł  Judasz,  który był  jeden  ze dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami od przedniejszych kapłanów, i od nauczonych w Piśmie i od starszych.
44  A ten, który go wydawał, dał im był znak, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, tenci jest, imajcież go, a wiedźcie ostrożnie.
45  A przyszedłszy, zarazem przystąpił do niego, i rzekł: Mistrzu, Mistrzu! i pocałował go.
46  Tedy się oni na niego rękoma rzucili, i pojmali go.
 
 
Fotografując od strony frontowej z zieleni Góry Oliwnej widać miasto Wejherowo, a w oddali na horyzoncie lasy puszczy Darżlubskiej.
 
 
 
 
 

4. Kapliczka Grobu Matki Bożej.

Schodząc po schodach w kierunku ul. Księdza Rozczynialskiego ukazuje się ostatnia usytuowana na Górze Oliwnej kapliczka Grobu Matki Bożej.
 
 
 
 
Kaplica została ufundowana przez Joannę Katarzynę Radziwiłównę drugą żonę Jakuba Wejhera.
 
Wybudowana w roku 1658. Ma bryłę w kształcie spłaszczonego ośmioboku.
 
Poniżej widok kaplicy Grobu Matki Bożej od strony ul. Księdza Rozczynialskiego.
 
 
 
 
 
 

5. Kapliczka Cedron

Do tej kapliczki czeka nas dłuższy spacer. Schodzimy lekko w kierunku centrum Wejherowa ul. Księdza Rozczynialskiego. Po prawej stronie mijamy osiedle mieszkaniowe Staszica, następnie skręcamy w lewo z drogi asfaltowej na nieutwardzoną.
Jest to dalej ul.Księdza Rozczynialskiego biegnąca do ul.3-go Maja i Marynarki Wojennej (droga nr 218).
 
Po ok. 300 metrach dochodzimy do posesji młyna Cedrowskiego - punkt charakterystyczny to kapliczka przydrożna nie zaliczana do Kalwarii Wejherowskiej. Kapliczka postawiona w 1948 r. ku czci  św. Antoniego Padewskiego.
 
 
 
 
Idąc dalej po prawej stronie widać zabudowania Cedrońskiego Młyna z XVII w. Młyn Cedrowski w roku 1928 został przebudowany i działał do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
 
 
 
 
Po następnych 5 minutach dochodzimy do mniej odwiedzanej przez turystów samotnie stojącej kapliczki Cedron.
 
 
 
Jak podaje Ewangelia w/g św.Jana  [J18,  1-13]
 
1  To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swoimi przez potok Cedron, gdzie był ogród, do którego on wszedł i uczniowie jego.
2  A wiedział i Judasz, który go wydawał, ono miejsce; bo się tam często schadzał Jezus z uczniami swoimi.
3  Przetoż  Judasz  wziąwszy  rotę  i  sługi  od przedniejszych kapłanów  i  Faryzeuszów,  przyszedł tam z latarniami i z pochodniami, i z broniami.
4  Tedy Jezus wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedłszy rzekł im: Kogo szukacie?
5  Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł im Jezus: Jam jest. A stał z nimi i Judasz, który go wydawał.
6  A skoro im rzekł: Jam jest, postąpili nazad i padli na ziemię.
7  Tedy ich zasię spytał: Kogo szukacie? A oni rzekli: Jezusa Nazareńskiego.
8  Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, żem ja jest; jeźli tedy mię szukacie, dopuśćcież tym odejść;
9  Aby się wypełniły słowa, które był powiedział: Nie straciłem żadnego z tych, któreś mi dał.
10  Tedy  Szymon Piotr mając miecz,  dobył go,  i uderzył  sługę kapłana najwyższego, i uciął mu ucho jego prawe; a temu słudze imię było Malchus.
11  I rzekł Jezus Piotrowi: Włóż miecz twój w pochwę; izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec?
12  Rota tedy i rotmistrz, i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go.
13  I wiedli go naprzód do Annasza; bo był świekier Kaifaszowy, który był najwyższym kapłanem roku onego.
 
 
 
 
 
 
Cedron w czasach biblijnych oddzielał Górę Oliwną od Jerozolimy. Żołnierze prowadząc Chrystusa do miasta przechodzili przez ten potok.
 
Płynący tu strumień pierwotnie nosił nazwę Białej, w czasie powstawania Kalwarii nadano mu nazwę Cedron.
 
Kaplicę oraz mostek na strumieniu ufundował Jakub Wejher. Orginalna kapliczka uległa zniszczeniu, a obecna w roku 1860 została ufundowana przez Ottona Keyserlinga.
 
Z tąd właśnie na frontowej ścianie kapliczki znajduje się herb Keyserlingów.
 
 
Idąc dalej po ok. 10 min dochodzimy do szosy Wejherowo-Szemud. Przechodzimy na drugą stronę  drogi nr 218  by po chwili dojść do pierwszej kapliczki usytuowanej przed podejściem na Wzgórze Synaj tj. do Kapliczki Brama Wschodnia Jerozolimska.
 
 

6. Kapliczka Brama Wschodnia Jerozolimska.

Kaplica ufundowana w roku 1654 przez Jakuba Wejhera, zwana również Bramą Wschodnią lub Bramą Wód.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaplica wybudowana w formie bramy na podmurówce kamiennej.
 
Przechodząc przez Bramę Jerozolimską na sklepieniu podziwiać możemy dwa freski przedstawiające wprowadzenie Chrystusa do Jerozolimy oraz pogrzeb Matki Boskiej.
 
 
                               
 
 
W ramach projektu "Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie" współfinansowanego przez Unię Europejską cała Kalwaria Wejherowska została w latach 2006 - 2008  odnowiona, wszystkie obiekty, drogi i ścieżki są w doskonałym stanie.
 
Zainstalowany jest monitoring obiektów, oświetlenie dróg a wieczorem włączona iluminacja obiektów.
 
Przed każdą z kaplic ustawiono tablice informatyczne w dwóch językach z krótką informacją o obiekcie oraz jego numerze zgodnym z oznaczeniem na mapce.
 
 
 
Pozostawiamy Bramę Jerozolimską w pełnym słońcu  i w błogim cieniu lasu mieszanego zaczynamy długie podejście do dalszych kapliczek usytuowanych na Wzgórzu Synaj. 
 
 

7. Kapliczka Dom Annasza.

Kaplica ufundowana przez Jakuba Wejhera przed rokiem 1654. Nawiązuje do przyprowadzenia Chrystusa do arcykapłana Annasza.
 
 
 
 
 
Według Biblii Annasz i kajfasz sprawowali urząd arcybiskupów izraelskich. Obaj brali udział w przesłuchaniach i procesie Chrystusa.
Kajfasz był przewodniczącym Wysokiej Rady, natomiast Annasz był teściem Kajfasza - z tego wynika że już w czasach biblijnych urzędy obsadzane były po znajomości.


 
Jak podaje Ewangelia w/g św.Jana [J18, 13-24]
 
13   I wiedli go naprzód do Annasza; bo był świekier Kaifaszowy, który był najwyższym kapłanem roku onego.
14  A Kaifasz ten był, który Żydom radził, że pożyteczno jest, aby jeden człowiek umarł za lud.
15  I szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A ten uczeń był znajomy najwyższemu kapłanowi, i wszedł z Jezusem do     dworu   najwyższego kapłana.
16  Ale Piotr stał u drzwi na dworze. Wyszedł tedy on drugi uczeń, który był znajomy najwyższemu kapłanowi, i mówił z odźwierną,        i wprowadził tam Piotra.
17  Tedy rzekła Piotrowi dziewka odźwierna: Izaliś i ty nie jest z uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem.
18  Stali tedy słudzy i czeladź, uczyniwszy ogień, bo zimno było; i grzali się; był też z nimi Piotr, stojąc i grzejąc się.
19  A tak najwyższy kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego.
20  Odpowiedział  mu  Jezus:  Jam jawnie  mówił  światu;  Jam zawsze  uczył  w  bóżnicy  i  w  kościele,  gdzie  się  zewsząd  Żydowie schadzają, a potajemnie nicem nie mówił.
21  Cóż mię pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, com im mówił; cić to wiedzą, com ja mówił.
22  A  gdy  on  to  mówił,   jeden  z  sług,    który   tam   stał,    wyciął    policzek   Jezusowi,   mówiąc:    I   także   (to)   odpowiadasz    najwyższemu kapłanowi?
23  Odpowiedział mu Jezus: Izalim źle rzekł, daj świadectwo o złem, a jeźlim dobrze, przeczże mię bijesz?
24  I odesłał go Annasz związanego do Kaifasza, najwyższego kapłana.
 
 
Pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili do arcykapłana Annasza, a następnie do Kajfasza - stąd dzisiejsze powiedzenie dotyczące załatwiania spraw w urzędach - "od Ajnasza do Kajfasza"
 
Wewnątrz kaplicy znajduje się obraz olejny z 1952 roku ukazujący Chrystusa przed arcykapłanem Annaszem.
 

8. Kapliczka Wieczernik.

Na Kalwarii Wejherowskiej kapliczki  upamiętniają nie tylko Drogę Krzyżową, ale równi miejsca związane z życiem Chrystusa, czego przykładem są dwie następne Kapliczki Wieczernik oraz Dom Matki Bożej.
 
Kaplica Wieczernik zbudowana po roku 1657 po śmierci Jakuba Wejhera nawiązuje do  Ostatniej Wieczerzy Chrystusa ze swoimi uczniami.
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Kapliczka Domek Matki Bożej.

Kaplica zbudowana po roku 1660 po śmierci Jakuba Wejhera, zbudowano w okolicy Wieczernika zgodnie z przekazem o śmierci Matki Bożej w pobliżu Wieczernika.
 
 
 
W drugiej połowie XIX w. pierwotną kaplicę rozebrano i postawiono obecną.
 
 
 
 
 

10. Kaplica Dom Kajfasza

Jak podaje Ewangelia w/g św.Jana  [J18,  24-27] 
 
24  I odesłał go Annasz związanego do Kaifasza, najwyższego kapłana.
25  A Szymon Piotr stał i grzał się. I rzekli do niego: Azażeś i ty nie jest z uczniów jego? A on się zaprzał, mówiąc: Nie jestem.
26  Rzekł  mu   niektóry z sług kapłana najwyższego,  powinowaty  onego, któremu był Piotr uciął ucho: Izażem ja ciebie nie widział w ogrodzie z nimi?
27 Zaprzał się zasię Piotr, a zarazem kur zapiał.
 
Kaplica zbudowana przed rokiem 1654 ufundowana przez Jakuba Wejhera. Nawiązuje do przyprowadzenia Chrystusa w Wielki Czwartek do arcykapłana Kajfasza - przewodniczącego Wysokiej Rady.
 
 
 
 
Kaplica Dom Kajfasza jest najwyżej położoną w Kalwarii - wybudowana na wysokości 112 m n.p.m. Stoi pośród ogromnych buków - wiele z nich jest pomnikami przyrody.
 
 
 
 
                             
Nad wejściem do kaplicy umieszczony jest kogut symbol zdrady Piotra.
 
W dolnej części kaplicy znajduje się kamienna rzeźba uwięzionego Chrystusa.
 
Natomiast w górnej części kaplicy malowidło pokazujące przyprowadzenie Chrystusa do arcykapłana Kajfasza.
 
 
 
                                  
 
 
 

11. Kapliczka Pałac Piłata.

Kaplica zbudowana przed rokiem 1654 ufundowana przez Jakuba Wejhera.Jest to zarazem pierwsza kaplica Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
 
 
Kaplica symbolizuje miejsce w którym mieszkał i sprawował sądy Piłat.
 
Kaplica barokowa wybudowana na rzucie krzyża greckiego.
 
Nad wejściem znajduje się dobrze zachowana polichromowa płaskorzeźba obrazująca moment proklamacji "Ecce Homo" - Oto Człowiek.
 
 
 
 
Jak podaje Ewangelia w/g św.Jana  [J18,  28-40]
 
28  Prowadzili   tedy Jezusa od Kaifasza  na  ratusz,  a  było  rano.  I  nie  weszli sami na ratusz, aby się nie zmazali, ale iżby pożywali baranka wielkanocnego.
29  Tedy wyszedł do nich Piłat, i rzekł: Jakąż skargę przynosicie przeciwko człowiekowi temu?
30  Odpowiedzieli mu i rzekli: Być ten nie był złoczyńcą, tedybyśmy ci go nie podali.
31  I rzekł Piłat: Weźmijcież go wy, a według zakonu waszego osądźcie go. Rzekli mu Żydowie: Nam się nie godzi zabijać nikogo;
32  Aby się wypełniły słowa Jezusowe, które rzekł oznajmując, jaką miał śmiercią umrzeć.
33  Tedy zasię wszedł Piłat na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu: Tyżeś jest król żydowski?
34  Odpowiedział mu Jezus: A samże to od siebie mówisz, czylić insi powiedzieli o mnie?
35   Odpowiedział Piłat: Azażem ja Żyd? Naród twój i przedniejsi kapłani podali mi cię; cóżeś wżdy uczynił?
36  Odpowiedział  Jezus:  Królestwo  moje nie jest z tego świata; gdyby królestwo moje z tego świata było, wżdyć by mię słudzy moi   bronili, abym nie był wydany Żydom; lecz teraz królestwo moje nie jest stąd.
37  Tedy mu rzekł  Piłat: Toś ty przecię jest królem? Odpowiedział mu Jezus: Ty powiadasz, żem jest królem. Jam się na to narodził i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie; wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego.
38  Rzekł mu Piłat: Cóż jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł zasię do Żydów i rzekł im: Ja w nim żadnej winy nie znajduję.
39  A też  u was  jest  ten  zwyczaj,  abym  wam  jednego  wypuścił   na  wielkanoc;  chcecież  tedy,  abym  wam  wypuścił  tego  króla Żydowskiego?
40  Tedy zasię wszyscy zawołali, mówiąc: Nie tego, ale Barabbasza! A ten Barabbasz był zbójca.
 
 

12. Kapliczka Pałac Heroda.

Kaplica zbudowana w roku 1654 ufundowana przez Joannę Katarzynę Radziwiłównę - drugą żonę Jakuba Werhera. Jest to jedna z większych kaplic w Kalwarii Wejherowskiej.

 
 
 
 
 

13. Kaplica Podjęcie Krzyża.

 
Kaplica zbudowana przed rokiem 1654, ufundowana przez Cecylię Eleonorę młodszą córkę Jakuba Wejhera z pierwszego małżeństwa z Anną Elżbietą Schaffgotsch. 
 
 
W Kalwarii Wejherowskiej Kaplica Podjęcia Krzyża jest zarazem drugą stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa.
 
Kaplica nawiązuje do podjęcia krzyża przez Chrystusa.
 
Kaplica została wybudowana z piaskowca w formie krzyża łacińskiego.
 
 Dla ochrony piaskowca w roku 1866 staraniem ówczesnego gwardiana Klasztoru została obudowana neogotycką budowlą widoczną na górnym zdjęciu.
 
 
Jak podaje Ewangelia w/g św.Jana  [J18,  14-17]
 
14   A było to w dzień  przygotowania  przed  wielkanocą,  około  szóstej godziny, i rzekł Piłat Żydom: Oto król wasz!
15 A  oni zawołali:  Strać,  strać!  Ukrzyżuj go!  Rzekł  im  Piłat:  Królaż waszego ukrzyżuję? Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza.
16  Tedy im go wydał, żeby był ukrzyżowany. I wzięli Jezusa i wywiedli.
17  A on niosąc krzyż swój, wyszedł na ono miejsce, które zwano trupich głów, a po żydowsku zowią je Golgota;
 
 

14. Kaplica Pierwszy Upadek Chrystusa.Pozostawiamy za sobą Kaplicę Podjęcia przez Chrystusa Krzyża i kamiennymi schodami schodzimy w dół.
 
 
 
 
W połowie schodowej  dróżki dochodzimy do Kaplicy Pierwszego Upadku Chrystusa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaplica zbudowana w roku 1649, ufundowana przez Księdza Mateusza Jana Judyckiego - inicjatora budowy Kalwarii Wejherowskiej.
 
 
Jan Judycki był pierwszym urbanistą Wejherowa oraz bliskim przyjacielem Jakuba Wejhera.
 
 
Jest to najstarsza Kaplica w Kalwarii Wejherowskiej.
 
 
Pod kamiennym baldachimem znajduje się rzeźba Chrystusa upadającego pod Krzyżem.
 
W XIX w. kapliczkę obudowano murem pruskim.
 
 
Kapliczka Pierwszego Upadku Chrystusa jest zarazem trzecią stacją Drogi Krzyżowej Chrystusa Pana.
 
 
 


 
 
Na tym kończę cz.I Kalwarii Wejherowskiej - w chwili wolnej wprowadzę cz. II tj. Kapliczki od 15 do 26. Już są wprowadzone - aby przejść do części II proszę nacisnąć odnośnik:  >Kalwaria Wejherowska cz.II 
 
Opracowano na podstawie:
 
1.Materiałów ogólnie dostępnych w Wikipedii
2.http://www.kalwariawejherowska.pl/pl/index.php
3.http://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Gda%C5%84ska
4.http://www.dkpk.ziemiawejherowska.eu/index.php/miasto_wejherowo
5.Materiałów informacyjnych otrzymanych przy wejściu na teren Kalwarii.