FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      BAŁKANY      Grecja - Ateny. Część II - Agora ateńska, Agora rzymska , Biblioteka Hadriana.
 

GRECJA - Ateny.  Część II - Agora ateńska, Agora rzymska, Biblioteka Hadriana.

                              Wycieczka z dnia 19 września 2017      

W części I odwiedziliśmy wzgórze z Akropolem ateńskim wpisanym na listę UNESCO w 1987 roku.

W części II zapraszam do dalszej wędrówki  po starożytnych Atenach - odwiedzimy starożytną Agorę rzymską, starożytną Agorę ateńską oraz Bibliotekę Hadriana.
Wszystkie te obiekty znajdują się w pobliżu Akropolu, więc dalsze zwiedzanie jest łatwe gdyż nie zachodzi potrzeba korzystania z żadnych środków transportu, a zabytki znajdują się na jednym poziomie nie wymagającym podchodzenia do góry.

Po wyjściu z Akropolu skręcamy w prawo i po ok. 100 metrach mijamy po lewej stronie Areopag - wzgórze poświęcone bogowi wojny Aresowi i boginiom Eryniom (kara,gniew).

Na wzgórzu w świątyni w starożytnych Atenach urzędowała rada złożona a archontów w skład której do czasów reform demokratycznych wchodzili wyłącznie przedstawiciele arystokracji. Mieli oni najwyższą władzę sądowniczą i polityczną w Grecji. To oni wymierzali kary za przestępstwa, kontrolowali urzędników i mieli prawo odwoływania ich z zajmowanych stanowisk.
 
Na pierwszym planie wzgórze Aresa (Aeropag), zaś na drugim planie kościół św. Marina oraz budynek z kopułą Narodowego Obserwatorium Aten. n      Areopag - wejście na wzgórze Aresa.
Dla lepszej orientacji poniżej fragment mapki z trasą i ważniejszymi obiektami.(mapka)
 
 

Po następnych 150 metrach należy skręcić w lewo i schodami zejść na dół aż do Rzymskiej Agory - wejście na teren po prawej stronie ( od wyjścia z Akropolu ok. 480 metrów). Znajduje się ona na północ od Akropolu i jest przedłużeniem starożytnej Greckiej Agory znajdującej się po jej zachodniej stronie.

Do Rzymskiej Agory prowadzi Brama Ateny wzniesiona w 11 wieku p.n.e z darowizny od Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta - wykonana z czterech doryckich kolumn i podstawy z marmuru.
 
Rzymska Agora - Brama Ateny.
 
Rzymska Agora była rodzajem dużego placu zwanego rynkiem Cezara i Augusta otoczonego wokół kolumnadami. Znajdowała się tu fontanna, sklepy, publiczne latryny oraz budynek "Wieży Wiatrów". 
 
Ogólny widok na Rzymską Agorę od strony Bramy Ateny.
 
Pozostałości dawnej kolumnady otaczającej Rzymską Agorę w Atenach.

We wschodniej części Rzymskiej Agory znajduje się dobrze zachowana marmurowa, ośmioboczna "Wieża Wiatrów" którą  zaprojektował słynny astronom Andronikos z Kyrrhos. W czasach starożytnych na dachu wieży stał pomnik z brązu przedstawiający Trytona, który obracając się, wskazywał kierunek wiatru.


Wieża Wiatrów na Rzymskiej Agorze w Atenach.Wieża Wiatrów ma średnicę około 8 metrów i wysokość 12 metrów.

    Wieża Wiatrów - fragment zegara wodnego.

W środku znajdował się zegar wodny zasilany wodą z Akropolu, na zewnątrz zegar słoneczny. Górny fryz przedstawia osiem bóstw wiatru:  

1.Boreasz - wiatr północny (N),     2.Kajkias - wiatr północno-wschodni (NE),   3.Euros - wiatr południowo-wschodni (E),   4.Apeliotes - wiatr wschodni (SE),     5. Notos - wiatr południowy  (S),                    6.Lips - wiatr południowo-zachodni (SW),

7.Zefir - wiatr zachodni (W),             8. Skiron - wiatr północno-zachodni  (NW). (dwa duże)
 
Rzymska Agora w Atenach - fryz na Wieży Wiatrów z bóstwami wiatrów.
 
Konstrukcja stropu Wieży Wiatrów.
Ateńska Wieża Wiatrów była inspiracją budowy podobnych wież w Oxfordzie, Londynie, Sewastopolu i innych miastach na świecie. W północnej części Rzymskiej Agory, w pobliżu Wieży Wiatrów zobaczyć możemy średniowieczny meczet Fethiye Dżami - Meczet Zdobywców. 
 
Meczet i Wieża Wiatrów na Rzymskiej Agorze w Atenach.

Meczet Zdobywców jest jednym z najstarszych zabytków osmańskich w Atenach z bardzo bogatą historią. Został wybudowany na ruinach chrześcijańskiej świątyni zamienionej w meczet w latach 1456/58 wkrótce po zajęciu przez Turków Aten. Z tamtego meczetu pozostał jedynie niewielki fragment, a obecna forma została nadana między 1668 a 1670 r. 
 
Meczet Fethiye. 
 
W czasie  swojego istnienia, podczas okupacji przez Wenecjan (1683-87) był zamieniony na kościół katolicki. W 1824 roku pełnił funkcję szkoły, zaś od 1834 roku do początku XX wieku mieściły się w nim kolejno  koszary, więzienie wojskowe, piekarnia. Następnie został zamieniony na magazyn do przechowywania znalezisk archeologicznych.  Od roku 2010 meczet zaczęto remontować i obecnie jest oddany dla ogółu społeczeństwa i turystów. 
 
Meczet Fethiye. 
 
Opuszczamy Rzymską Agorę i udajemy się do pobliskiej starożytnej Ateńskiej Agory będącej centrum starożytnych Aten. Tu koncentrowała się działalność administracyjna, religijna, kulturalna i polityczna. Poniżej widok z Akropolu  na pozostałości- dobrze widoczny kościół Świętych Apostołów i świątynia Hefajstosa.
 
Starożytna Agora w Atenach -  widok z Akropolu.

Pierwszym obiektem rzucającym się w oczy na starożytnej Agorze w Atenach (po wejściu od strony Akropolu) jest kościół Świętych Apostołów, zwany także Święty Apostoł Solaki lub Agii Apostoli. Datowany jest na X wiek. Obecny wygląd przywrócony w latach 1954-57 przez usunięcie XIX wiecznych dodatków. We wnętrzu kryją się XIX wieczne freski.
 
Kościół Świętych Apostołów na starożytnej Agorze w Atenach. 
 
Kościół Świętych Apostołów na starożytnej Agorze w Atenach. 
W południowo-zachodniej części starożytnej agory mijamy pozostałości Tholos (tholos po grecku koło)  - okrągłej świątyni o średnicy 18 metrów. 
 
Pozostałości Tholos. W głębi świątynia Hefajstosa.

W pobliżu, idąc alejką w kierunku świątyni Hefajstosa stoi statua cesarza Hadriana. Cesarzem rzymskim  został po śmierci Trajana mając 41 lat.
 
Statua cesarza Hadriana - agora ateńska.Był mecenasem sztuki i nauki i szczególną uwagą darzył kulturę grecką - między innymi zbudował w latach 125-132 n.e duży kompleks budynków w Atenach zwany jako Biblioteka Hadriana. Wstęp w 2017 r. -  4 euro.
 
    Pozostałości po bibliotece Hadriana.
 
Pozostałości po bibliotece Hadriana.

Ponad agorą mijamy jeden z najlepiej zachowanych zabytków starożytnej sztuki greckiej - świątynię dorycką poświęconą Hefajstosowi i Atenie będącym patronami rzemiosła. Została zbudowana ok. 445 p.ne. - 425 p.n.e. w formie heksastylosu tj. z sześciokolumnową fasadą. Dłuższy bok posiada 13 kolumn. 

Świątyni Hefajstosa.

Hefajstos był greckim bogiem synem Zeusa i Hery, patronującym pracy w metalurgii, ognia i wulkanów, a jego odpowiednikiem w mitologii rzymskiej był Wulkan. Symbole Hefajstosa to młotek, kowadło i kleszcze. Nie dziwi więc fakt, że archeologowie odkryli wokół świątyni wiele pozostałości po warsztatach i sklepach z artykułami żelaznymi.
 
Świątynia Hefajstosa.
 
Po przeciwległej stronie Agory starożytnej (jej wschodnia strona) znajduje się duży budynek Stoa Attalosa zbudowany  w formie długiej hali kolumnowej. Jest to rekonstrukcja z lat 1953-1956  stoy zbudowanej przez króla Attalosa II w roku 159-138 p.ne. W dawnej budowli odbywał się handel, spotkania towarzyskie zaś w obecnej znajduje się Muzeum Agory w którym wystawiane są zbiory archeologiczne odnalezione w czasie wykopalisk. Nie było czasu na odwiedzenie tego muzeum, a moje zdjęcie nie nadaje się do publikacji - załączam więc fotkę budowli z Wikimedia Commons.
 
Muzeum Agory. 

Na terenie starożytnej agory znajduje się wiele innych miejsc z odsłonięciami archeologicznymi po dawnych budowlach takich jak: Trybunał Peristylu, Metroon, Swiątynia Apollo Patroos, świątynia Afrodyty i inne - niestety są to jedynie fundamenty lub fragmenty ruin. Oto kilka zdjęć takich odsłonięć geologicznych.

      

 

 

Kończymy zwiedzanie starożytnej agory przy odeonie Agryppy wybudowanym w 15 wieku p.n.e przez Marka Agryppę w darze dla ludności ateńskiej.

Wejście do Odeonu Agryppy.Odeon pełnił funkcję sali koncertowej, wykładowej i teatralnej. Był dwupoziomowym kwadratowym  budynkiem o wymiarach boku 25 m nakrytym dachem.

 
    Ruiny Odeonu Agryppy na tle Akropolu.
Po zawaleniu się dachu w połowie II wieku n.e. odeon został przebudowany, a widownię pierwotnie na 1000 widzów zmniejszono do 500. Od frontu ustawiono posągi trzech gigantów i trzech trytonów. Prace wykopaliskowe na Agorze ateńskiej były prowadzone już od roku 1859 z małymi przerwami do dnia dzisiejszego. Trzeba sobie uzmysłowić, że aby można było oglądać dzisiejszy obszar Agory trzeba było zburzyć około 400 nowoczesnych budynków na łącznej powierzchni 12 hektarów.
 
Po zwiedzeniu Agory ateńskiej wychodzimy na plac Monastiraki będący centrum Starówki Aten. W południowej części placu spoza straganów wyłania się Meczet Tzistarakis zwany również "Meczetem Dolnej Fontanny", "Meczetem na Dolnym Rynku" lub "Meczetem na Placu Monastiraki". Został zbudowany w 1759 roku przez wojewodę otomańskiego Mustapha Agha Tzistarakisa.
 

Meczet Tzistarakis na placu Monastiraki w Atenach.

Zaś po stronie północnej placu Monastiraki znajduje się kościół Pantanasa - naprzeciwko stacji metra Monastiraki. Kościół był już znany w 1678 roku jako Wielki Klasztor. Jest jednym z najstarszych kościołów w Atenach. Z wykopalisk wynika że pierwszy kościół w tym miejscu istniał już w XI wieku.
Kościół Pantanasa na placu Monastiraki w Atenach.
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA 
 
 
                             >Grecja - Ateny. Część III -Narodowe Muzeum Archeologiczne.