FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      JURA      Góra Zborów

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska  -  Góra Zborów

                                                                        wycieczka z dnia 29 września 2014r. 
 
        
Góra Zborów widziana ze Skały Biblioteka w paśmie Gór Podlesickich.
 
Proponuję obejrzeć kilkadziesiąt zdjęć ze spaceru odbytego na Górę Zborów zwaną niekiedy Berkową Górą. Jest to najwyższe wzniesienie o wysokości 462 m n.p.m. leżące w paśmie Skał Kroczyckich.
Wycieczkę na Górę Zborów najlepiej rozpocząć z bezpłatnego parkingu usytuowanego przy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.
 
 
  
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i kulturowego Jury znajduje się ok. 2 km od miejscowości Podlesice jadąc drogą nr 792 w kierunku Żarek.
 
 
Dojazd od Podlesic obrazuje załączony obok fragment mapy.
 
 
Całą mapę można zakupić w Centrum za 15 zł. Jest to mapa wydana przez wydawnictwo Compass, skala 1:15000.
Obejmuje tren Góry Zborów i okolic.
 
 
Warto kupić, gdyż mapa jest w dobrej skali i obejmuje:
  • Skały Kroczyckie
  • Skały Podlesickie
  • Skały Rzędkowickie
  • Skały Morskie
 
Zawiera również  plany tych skałek z nazwami w skali 1:7500.
 
Poniżej prezentuję taki planik dotyczący Góry Zborów - bardzo pomocny w odnajdywaniu poszczególnych skałek.
 
 
 
1. Dwoista  
2. Grań nad Kamieniołomem
3. Kruk
4. Omszała
5. Sadek
6. Podparta Sosną
7. Młynarz
8. Biała Baszta
9. Młyny
10. Nad Kaskadami
11. Z Mysim Trawersem
12. Koguty
13. Big Boulder
14. Dziurki i Skała Gąsieckiego
15. Długa Ściana
16. Złomy w Lesie
17. Kciuk
18. Dolna Baszta
19. Skała z Tablicą
20. Długa Grań
21. Mała Baszta
22. Skała za Szlakiem
23. Skała na Rozdrożu
24.Blocheńska
25. Rygiel
26. Sowa
27. Minogi
28. Duży Wielbłąd
29. Mały Wielbłąd
30. Chomicza Skała
31.Wielki Głaz
32. Z Blokiem
33. Pod Słupem
34. Sfinks
35. Dziurawy Blok
36. Baszta z Sosną     37. Z Sosnami,Pochyła Ściana        38. Zakonnica  
 
Zanim wyruszymy na szlak prowadzący na Górę Zborów warto wiedzieć, że przy Centrum Dziedzictwa znajdują się doskonałe warunki aby spożyć posiłek w budynku lub na zewnątrz. Z parkingu, przechodząc na drugą stronę drogi nr 792 wchodzimy na czarny szlak pieszy prowadzący w kierunku Góry Zborów.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuż po wejściu na szlak czarny oglądamy ciekawe lapidarium (wystawę) z typowymi skałami występującymi na Jurze - każda skała opisana na znajdującej się przy niej tablicy informacyjnej.
 
 
Za ostatnią skałą wystawy, po prawej stronie otwiera się widok na pierwsze wapienne ostańce tzw. Krucze Skałki należące do masywu Góry Zborów.
 
 
 
Łatwe wejście i wydeptana ścieżka kusi żeby wejść na Skały, ale tablice na dole i zagrodzony wstęp na górze tego zabraniają. Teren Skał Kruczych objęty jest zakazem wchodzenia i wspinaczki.
 
         
 
Idąc dołem po prawej stronie robię kilka zdjęć tym urokliwym skałom. Najładniej prezentuje się ostatnia formacja o nazwie "Kruk" (3).
 
           
 
 
 
Skała Kruk
 
Jedynie do tej ostatniej skały wspinacze mają  dostęp - bez możliwości wejścia na szczyt turni. Wszystkie drogi wspinaczkowe są zakończone ok. 2 m poniżej górnej krawędzi ściany.  Z pod Kruka ładnie widać wyrastającą ponad drzewami Skałę Apteka w paśmie Gór Podlesickich.
 
 
 
          
 
Wracam do szlaku którym podążam w kierunku następnej atrakcji jaką jest niewątpliwie Jaskinia Głęboka. Wejście do niej znajduje się w starym kamieniołomie w pobliżu Skały Dwoistej (1)  i Grani nad Kamieniołomem (2).
 
           
                                                Skała Dwoista                                                                                                                          Grań nad Kamieniołomem
 
 
Jaskinię odkryto w 1942 roku podczas eksploatacji wapieni. Ma długość 190 metrów, deniwelacja 22,4 m, temperatura 5 - 8 oC. Trasa turystyczna jest oświetlona.
 
         
 
 Okolica jaskini oraz jaskinia to najbardziej zmieniony fragment rezerwatu przyrody "Góra Zborów" z uwagi na dawną eksploatację surowców mineralnych.
 
W okresie II wojny światowej Niemcy uruchomili tu kamieniołom wapieni m.innymi wykorzystywanej do budowy drogi Kroczyce - Żarki.
 
Niestety nie udało mi się zwiedzić Jaskini Głębokiej, gdyż skończył się sezon turystyczny i byłem jedynym turystą a musi być grupa osób chętnych - może innym razem.   Szlakiem czarnym, wygodną ścieżką dochodzimy po ok. 1 km do skrzyżowania szlaków.Szlak czarny się kończy. Należy skręcić w prawo na szlak czerwony prowadzący do skałek Góry Zborów.
 
          
  
Po ok. 200 metrach po prawej stronie, jeszcze w lesie,  ukazują się dwie pierwsze skałki. Są to Blocheńska zwana również Babą (24) i Rygiel (25).
 
Skałka Blocheńska lub Baba
 
 
Skałka Rygiel
Po następnych ok. 200 metrach wychodzimy z lasu na polanę usłaną głównym ciągiem skał Góry Zborów.
 
         
 
Z regulaminu wstępu na obszar rezerwatu przyrody "Góra Zborów" wynika że teren stanowi własność prywatną i jest administrowany przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, które udostępnia go  zwiedzającym do celów turystycznych oraz do uprawniania wspinaczki skałkowej.
Wstęp jest płatny, a do pobierania opłat upoważnione są osoby posiadające ważną legitymację której wzór przedstawiam poniżej. Ja nie spotkałem takiego pracownika - widać po sezonie nie opłaca się go zatrudniać.
 
 
Nie dziwi fakt że utworzono tu rezerwat przyrody chroniący charakterystyczne dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wapienne ostańce o przedziwnych formach. Po wyjściu z lasu nie pozostaje nam nic innego jak spacerować pomiędzy skałkami i je podziwiać.
 
 
Od lewej Duży Wielbłąd (28), w środku Minogi (27), po prawej Sowa (26)
 
 
Duży Wielbłąd (28)
 
 
Sowa (26) strona południowo-wschodnia

 
Przez sam środek Góry Zborów przebiega czerwony pieszy Szlak Orlich Gniazd: Góra Janowskiego - Podzamcze - Karlin - Żerkowice - Morsko - Góra Zborów - Zdów - Młyny - Bobolice - Mirów - Niegowa
 
oraz zielony szlak pieszy tzw. Rzędkowicki: Myszków Mrzygód - Myszków - Góra Włodawska - Rzędkowickie Skały - Góra Zborów.
 
Oprócz szlaków pomimo że jest to rezerwat dozwolone jest chodzenie po ścieżkach prowadzących do podnóży skałek (dojścia dla wspinaczy), a to oznacza że można praktycznie dojść wszędzie. 
 
 
      
 
Po drodze mijamy dużo skał o różnych kształtach i wysokościach.Najwyższe z nich mają ok. 30 m wysokości.Prawie wszystkie skały mają swoje nazwy, przeważnie nadane z racji swojego wyglądy, kształtu. Ta po lewej stronie to Sfinks.
Jak wcześniej wspomniałem najwyższym punktem Góry Zborów jest wysokość 468 m n.p.m. i to w tym miejscu ustawiono w czasie okupacji hitlerowskiej wieżyczkę triangulacyjną.
 
 
Z wierzchołka Góry Zborów można podziwiać rozległą panoramę na wszystkie strony. Na dolnych zdjęciach widać Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Hucisku gmina Włodowice.
 
 
 
Pośród drzew dojrzeć można drugą część rezerwatu Wzgórze Kołoczek do którego dostęp jest bardziej utrudniony z uwagi na gęste drzewa i krzaki.
 
         
 
 
 
Widać również dwa ostańce należące do grupy Skał Podlesickich tj: Turnię Motocyklistów (na zdjęciu jedynie malutki czubeczek) oraz za nią Skałę Aptekę. Obie skali odwiedziłem przed wejściem na Górę Zborów - relację pokażę oddzielnie.
 
 
 
 
Zbliżenie na Skałę Apteka .
 
Schodzimy  trochę niżej i oglądamy duży masyw połączonych skałek a wśród nich:Nad Kaskadami, Młyny, Młynarza. Raj dla wspinaczy skałkowych.
 
 
 
            
 
 
                                 
 
 
 
 
 
I jeszcze kilka innych skałek na zakończenie aby zachęcić do odwiedzenia tych okolic.
 
 
 
         
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA 
 
 
 
http://www.polskieszlaki.pl/lapidarium-w-podlesicach.htm
http://www.polskieszlaki.pl/gora-zborow.htm
http://www.it-jura.pl/pl/rezerwat.php?go=gorazbor