FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      RADOM I OKOLICE RADOMIA (w promieniu do 100km)      Bliżyn cz.II - rezerwat Brama Piekielna i Piekło Dalejowskie

Bliżyn  cz. II.  -  wycieczka rowerowa trasa Bliżyn - pomniki przyrody nieożywionej "Brama Piekielna" i "Piekło Dalejowskie.

                                                                        zdjęcia z wycieczki z dnia 24 listopada oraz 29 grudnia 2013r.

Po obejrzeniu obiektów w Bliżynie oraz zjedzeniu obiadu w "Jesiennych Liściach" ruszamy w lasy Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajoznawczego.
 
Tym  razem naszym głównym celem jest dotarcie do dwóch pomników przyrody nieożywionej jakim jest:
  • Brama Piekielna
  • Piekło Dalejowskie
Do obu tych miejsc prowadzi z Bliżyna oznakowany pieszy szlak turystyczny koloru zielonego. Przebiega duktami leśnymi. Pokonując ok 6 km  odwiedzi się oba obiekty.   Przebieg szlaku zielonego oraz trasy naszej wycieczki rowerowej pokazany na mapce poniżej.
 
 
Mając na uwadze krótki dzień i to że w dalszym ciągu oddalamy się od parkingu gdzie zostawiliśmy samochód postanawiamy pojechać pierwsze ok. 3,5 km asfaltem w kierunku wsi Jastrzębia i odszukać  interesujące nas obiekty z  drugiej strony.  Trasę naszej trasy zaznaczyłem czarnymi kropkami. Profil naszej trasy poniżej - za Bliżynem jest spore i długie wzniesienie  ale powrotny zjazd wynagradza trud podjazdu.
 
 
Nasz wariant zaczyna się na ul. Staszica przy ośrodku "Jesienne Liście". Ulicą Staszica jedziemy w dół i dalej obok ruiny upadłych zakładów "Unifarb" z charakterystycznym wysokim 86 m kominem. Po minięciu zakładów wjeżdżamy w las i cały czas prosto w kierunku wsi Jastrzębia.
 
 
 
 
 
 
 
1,6 km - dojeżdżamy do cmentarza jeńców radzieckich zamordowanych przez hitlerowców  w latach 1941 - 1944.
 
 
W czasie II wojny światowej w roku 1941 na terenie Bliżyna został przez Niemców utworzony obóz dla jeńców radzieckich.
 
Następnie  w roku 1942 został przekształcony w obóz karny dla Polaków i Żydów.
 
Pod koniec wojny w roku 1944 obóz ten stał się filią obozu koncentracyjnego w Majdanku.
 
 
Jak podają źródła w obozie zginęło 7 - 8 tysięcy jeńców radzieckich, około 3 tysiące Żydów i około 200 Polaków.
 
 
Cmentarz jest ogrodzony a do pomnika upamiętniającego śmierć pomordowanych prowadzi szpaler drzew.
 
 
 
 
 
 
 
         
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 żamy do skrzyżowania dróg. W prawo odchodzi droga do m. Jastrzębia. My jedziemy dalej prosto - wjeżdżamy w granice Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajoznawczego.
 
 
 
2,7 km - docieramy do następnego rozgałęzienia dróg. Na wprost droga z tłucznia prowadzi do m. Jastrzębia. My skręcamy w lewo i asfaltem wjeżdżamy w granice obszaru Natura 2000 - lasy suchedniowskie. Od tego miejsca zaczyna się prawdziwa zima.
 
 
Uwaga praktyczna - jeżeli ktoś dojedzie tu samochodem musi przy drodze z tłucznia pozostawić samochód gdyż droga asfaltowa jest zamknięta dla ruchu samochodowego. Zaraz za zakrętem jest szlaban a wjazd mają jedynie pojazdy leśników. Od tego miejsca pozostaje rower lub pieszo.
 
3,3 km - dojeżdżamy asfaltem do niewielkiej polany gdzie jest składowisko drzewa. W tym miejscu jeszcze przed zakrętem drogi  należy skręcić w lewo na drogę leśną która zaprowadzi nas do szlaku zielonego.
 
 
 
 
 
Jak widać droga leśna jest całkiem przyzwoita i nie nastręcza żadnych trudności technicznych. Będziemy nią jechać ok. 1 km podziwiając urok zimowego lasu.
 
 
 
 
 
 
 
4,2 km - dojeżdżamy do bardzo charakterystycznego miejsca jakim jest niewielka polana z metalową myśliwską amboną. Polana służy również jako skład drzewa.
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi praktyczne - pomnik przyrody nieożywionej "Piekielna Brama" a zarazem zielony szlak jest już bardzo blisko pod warunkiem że właściwie odnajdziemy drogę z polanki:
  • nie skręcamy pod żadnym pozorem w dróżkę tuż przed amboną
  • mijamy ambonę i dopiero na końcu polanki skręcamy w dróżkę w prawo. W tym miejscu nie ma jeszcze zielonego szlaku.
4,5 km - dróżką w którą skręciliśmy dochodzimy do oznakowanego szlaku zielonego. Po prawej stronie ok. 50 m od ścieżki którą jedziemy należy wypatrywać pierwszych skałek. Należy uważać gdyż można je minąć. 
 
 
 
 
Dojechaliśmy do pierwszych skałek i oczywiście po osiągnięciu pewnego wyznaczonego celu  towarzystwo sięga po zapasy płynów, słodyczy oraz ustala trasę dalszej wycieczki.
 
 
Brama Piekielna jest pomnikiem przyrody nieożywionej znajdującym się w leśnictwie Jastrzębia gm. Bliżyn. Z Bliżyna prowadzi do niego pieszy szlaki zielony do którego my dojechaliśmy z przeciwnej strony.
 
 
 
 
 
Piekielna Brama to wysokie do 4 m bloki z piaskowca triasowego z leżącym na nich głazem szczytowym.  Zagadką jest czy głaz szczytowy umieścił na skalnym przejściu człowiek czy jest to wytwór natury.
 
 
Przez Piekielną Bramą prowadzi szlak zielony. Aby  z tego miejsca dojechać do pomnika przyrody nieożywionej "Piekło Dalejowskie" musimy powrócić na ścieżkę którą opuściliśmy i dalej jechać w kierunku Bliżyna pilnując szlaku zielonego.
 
 
Właściwy kierunek do "Piekła Dalejowskiego" pokazuje zdjęcie górne - jeżeli widzimy oznaczenie pomnika przyrody na górnym głazie oraz skręt szlaku zielonego na drzewie należy przejść (przejechać rowerem) pod głazem i podążać za szlakiem zielonym.
 
Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie naszej rodziny i ruszamy w kierunku drugiego pomnika przyrody nieożywionej jakim jest "Piekło Dalejowskie"
 

 
 
 
Mijamy małą przeszkodę terenową w postaci strumienia.  Na szczęście leżą głazy po których można przedostać się bez trudu na drugą stronę.
 
 
 
 
 
5,2 km - dojeżdżamy do krzyżówki dróg leśnych, szlak skręca w lewo. Podążamy za nim przez dużą polankę, następnie droga prowadzi przez młodnik.
 
5,9 km - jesteśmy przy pomniku przyrody nieożywionej "Piekło Dalejowskie". Schodzi  do niego mały wąwóz skalny przez który przebiega szlak zielony.
 
 
 
 
Skałki w odróżnieniu od wcześniej odwiedzonych są bardziej urozmaicone, zajmują większy teren po obu stronach drogi szlakowej. Znajduje się tu o wiele więcej formacji skalnych które tworzą liczne szczeliny, piętra i kształty.
 
 
 
 
 
Jak widać na zdjęciach skałki porośnięte paprociami, mchami w otoczeniu większych drzew przeważnie dębów, jodeł i brzóz.
 
 
 
 
 
 
 
Teren jest na tyle urozmaicony że znajdziemy tu kilka małych wąwozów skalnych  a nawet małe jaskinie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest też jeden większy wąwóz skalny o długości kilkudziesięciu metrów gdzie wśród  2 - 3 metrowych zboczy przebiega ścieżka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My opuszczamy ten uroczy zakątek. Ostrzeżeni przez leśniczego o bardzo rozjeżdżonej podczas wywózki drzewa  drodze szlaku zielonego w kierunku Bliżyna  wracamy tą samą trasą co przyjechaliśmy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reasumując, ten drugi odcinek wycieczki z Bliżyna do dwóch pomników przyrody i powrót do Bliżyna to ok.  12 km. Ponieważ zapadał już zmrok z Bliżyna pędzimy asfaltem do parkingu w Szałasach przez Ubyszew, Majdów, Hucisko. Ostatni odcinek z Hucisk asfaltową drogą tzw. "linią strażacką".
 
 
Wycieczka pomimo zmiennej pogody b. udana. Przejechaliśmy rowerami około 38 km i kończona po ciemku na parkingu w Baraku k/Szydłowca. Tam załadunek rowerów do samochodu i powrót do Radomia.
 
 
 
Aneks do wycieczki:
 
Podczas drugiej wyprawy w dniu 29 grudnia 2013r. wyżej opisaną wycieczkę  powiększyliśmy o ok. 10km odwiedzając niedaleko położony rezerwat przyrodniczy "Świnia Góra". Prowadzi do niego z "Piekielnej Bramy" szlak zielony. Oto kilka zdjęć z tego rezerwatu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA