FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      JURA      Sanktuarium w Leśniowie k/Żarek

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.  Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w miejscowości Leśniów k/Żarek.

                                                                        wycieczka z dnia 11 czerwca 2014r. 
 
        
 
Będąc na wycieczce rowerowej odwiedziłem oddalone o około 1,2 km od centrum Żarek Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie. Dojazd z parkingów znajdujących się w okolicy cmentarza komunalnego obrazuje planik poniżej.
 
 
 
W relacji z wycieczki rowerowej zamieściłem jedynie trzy zdjęcia z Sanktuarium, a mając jeszcze kilkadziesiąt postanowiłem je pokazać w osobnej fotorelacji która może zachęci do odwiedzenia tego miejsca.
 
Leśniów to właściwie dzielnica Żarek, a Sanktuarium oddalone jest od Rynku o około 1,2 km. Same Żarki oddalone są od Częstochowy o około 35 km. Przy ul. Leśniowskiej znajduje się duży bezpłatny parking z którego poprzez ogrodzenie widać park otaczający Sanktuarium.
 
        
 
Mijając ten parking, za wejściem głównym do Sanktuarium, przy kamiennym murze otaczającym park znajduje się dodatkowo kilkanaście miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
 
 
... parking i figura Archanioła Michała przy murze Sanktuarium w Leśniowie.

Na cały kompleks Sanktuarium w Leśniowie składają się:
 1. Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej  Marii Panny
 2. Klasztor Ojców Paulinów
 3. Ołtarz polowy
 4. Dzwonnica
 5. Figura Archanioła Michała
 6. Stacje Drogi Krzyżowej
 7. Kapliczki Różańcowe
 8. Źródełko i kaplica pw. Matki Boskiej Anielskiej
 9. Kawiarnia,księgarnia, dom pielgrzyma
 10. Stara willa
 11. Ogród
Dla lepszej orientacji załączam fotografię planszy informacyjnej znajdującej się w parku - po wejściu po prawej stronie (tu jesteś).

 
Bezpośrednio z głównego parkingu przy ulicy Leśniowskiej przechodzimy obok kapliczki pw. Matki Bożej Anielskiej, a tuż za nią wchodzimy bramą na teren Sanktuarium.
 
 
Kapliczka pw.Matki Bożej Anielskiej w Leśniowie.        Główne wejście na teren Sanktuarium w Leśniowie.
 
Kaplica Matki Bożej Anielskiej w Leśniowie jest zbudowana na planie w kształcie elipsy, zwieńczona na szczycie wieżyczką na sygnaturkę. Jest to niezwykła kapliczka, gdyż w jej wnętrzu bije cudowne źródło.
 
      
... kapliczka pw.Matki Bożej Anielskiej, w tle Dom Pielgrzyma z kawiarenką i księgarnią.
 
Ze źródłem bijącym w Leśniowie wiąże się piękna legenda z którą można się zapoznać z tablicy informującej stojącej w pobliżu kaplicy pw. Matki  Bożej Anielskiej.

"Lato Roku Pańskiego 1382 było okrutnie gorące. Najstarsi ludzie takowego nie pamiętali. Deszczu ani poświeć. Wysychały studnie i strumienie, w rzekach ledwie połowa i to mętnej wody. Bydło nie pojone ryczało w głos. Brakowało wody i dla ludzi.
 
A zdarzyło się, że w owym czasie, przy wioseczce Leśniów nazwanej, wedle miasteczka Żarki, stanął na popas ze znacznym pocztem zbrojnych dworzan pan onej wsi, Piast ze Śląska, książę opolski imieniem Władysław, co go Opolczykiem zwano.
 
Awanturnik to był i szaławiła, chytry jako lis, ale też i wojownik znamienity. Jechał wtedy do się, na Śląsk, z Bełza na Rusi Czerwonej, której to zarządcą był przez lat kilkoro z poręki króla polskiego i węgierskiego, imieniem Ludwik, z francuskiego rodu Andegawenów, syna siostry króla Kazimierza Wielkim zwanego, z Piastów ostatniego na polskim tronie.
 
Miał ów książę ze sobą wozy ładowne dobrem wszelakim, w które się na Rusi wzbogacił. Wiózł do Opola wschodnie kobierce, futra kosztowne, szaty haftowane, kamienie drogocenne w złoto kunsztownie oprawne, naczynia złote i srebrzyste, broń rozmaitą, a pomiędzy najcenniejszymi precjozami piękną, starożytną ikonę Matki Najświętszej z Dzieciątkiem na ręku.
 
Jakowym ją nabył trybem tym się nie chwalił. Powiadał za to, że ten konterfekt malował, za życia jeszcze Najświętszej Panienki, Łukasz Święty Ewangelista na desce ze stołu w Nazarecie co wyszedł spod ręki Świętego Józefa, ale to do prawdy niepodobne. Miał też książę na wozie figurę Bożej Matki w lipowym drewnie przedziwną sztuką uczynionej z Maleńkim Jezusikiem na ręku.
 
Ustawiono książęciu namiot, usłano kobierców, wzięto z wozów specjały i wino. Ale książę chciał wody. Pragnęli jej i dworacy. Konie takoż trza było napoić. A wody nie było. Znaleźli słudzy ledwie po trosze dla koni tylko i mętnej a brudnej. Dla ludzi nie starczało.
 
Co tedy czynić? Klęknął na ziemi książę z kapelanem i resztą orszaku.
 
Wszczęli modły do Panny Najświętszej: „Ześlij nam wodę, Pani Nasza, bo ustaniem w drodze albo i pomrzemy!” Kapelan pieśni intonował. Aż tu biegnie jeden z dworzan i woła: „Panie mój! Książę! Jest woda! Źródło wytryska tu, spod drzewa...”
 
Dopieroż się książę porwie! Za nim kapelan i reszta. Napili się. Napoili konie. A nazajutrz, przed odjazdem, rozkazał książę, by we pniu drzewa, spode którego źródło wytrysło, uczynić kapliczkę, a w niej figurę Matki Bożej ustawić na cudu owego pamiątkę. Tak głosi legenda.
 
 
A w każdej legendzie tkwi ziarno prawdy. Odjechał książę, ale źródło zostało. Bije do dziś. Od wieków modlą się przy nim ludzie nabożni do Matki Najświętszej, a wody napiwszy się albo nią miejsca chore obmywszy łaskę cudownego uzdrowienia bywa, że otrzymują ją.
 
 
A działo się to w roku 1382. Pozostawiona przez księcia Opolczyka cudowna figurka Matki Bożej z drewnianej kapliczki została przeniesiona do drewnianego kościoła parafialnego, a w roku 1559 gdy z fundacji Jana Korycińskiego, kasztelana oświęcimskiego, na miejscu drewnianego kościoła został wybudowany kościół murowany figurka została do niego przeniesiona.
 
Figura wykonana jest z drewna lipowego i bez korony mierzy 70 cm. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce i z berłem w lewej.
 
W roku 1967 Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, metropolita krakowski Karol Wojtyła oraz ordynariusz częstochowski biskup Stefan Bareła koronowali cudowną figurę jako Patronkę Rodzin.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura ta zwana figurą Matki Bożej Leśniowskiej pochodzi z XIV wieku i znajduje się w późnobarokowym ołtarzu głównym z I połowy XVIII wieku.
 
2 grudnia 2010 roku złote korony zostały skradzione.
 
Po kradzieży dzięki staraniom Ojców Paulinów i ofiarnych darczyńców korony zostały odtworzone i ponownie rekoronowane przez arcybiskupa Stanisława Nowaka, biskupa Antoniego Długosza oraz biskupa Jana Wątrobę.
 
Po minięciu bramy głównej znajdujemy się w przepięknie urządzonym parku - bardzo zadbany, kolorowy o każdej porze roku gdyż drzewa i krzewy są odpowiednio dobrane.
 
           
 
 
 

 
Idąc wzdłuż alejek oglądamy 15 kapliczek różańcowych wybudowanych w latach 1984 - 1986.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa wybudowano wzdłuż muru oddzielającego park od kościoła 14 stacji Drogi Krzyżowej oraz ołtarz polowy.
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
Na początku swojej fotorelacji przytoczyłem legendę o Władysławie Opolczyku powracającego w 1382 roku z Rusi z obrazem Czarnej Madonny i drewnianą figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą to figurkę pozostawił w Leśniowie w drewnianej kapliczce przy cudownym źródełku.
 
Natomiast faktem potwierdzonym historycznie jest to, że w roku 1559 kasztelan oświęcimski Jan Koryciński rozpoczął budowę kościoła murowanego w miejscu drewnianego, w którym w głównym ołtarzu umieścił cudowną figurkę Matki Bożej.

 
 
W roku 1700 kościół został rozbudowany przez właściciela Leśniowa Józefa Męcińskiego, który sprowadził  do klasztoru Karmelitów Bosych którzy po trzech latach opuścili Lesiów. W roku 1706 Józef Męciński sprowadził Ojców Paulinów którzy służyli tu do 1864 r. tj. czasu kasacji zakonu przez cara Aleksandra II. Paulini powrócili tu dopiero w roku 1936.
 

Przez bramę wejściową wchodzimy na teren kompleksu kościelno-klasztornego. Napis nad bramą "Przekroczyć próg nadziei" - dla wielu tu przybywających Matka Boża jest ostatnią nadzieją.
Rokrocznie przez bramę przechodzi ponad 100 000 wiernych.
 
 
 
W ogrodzonym kompleksie znajduje się murowany kościół gotycko-renesansowy którego budowę zakończono w 1610 roku, od północy graniczący z budynkiem klasztoru składającego się z czterech skrzydeł, oraz wolnostojącej dzwonnicy wybudowanej w 1994 roku.

Sam kościół pw. Nawiedzenia Marii Panny był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. W roku 1791 przedłużono jego nawę, a roku 1846-1847  przechodził  gruntowną konserwację.  Do wnętrza prowadzą piękne spiżowe wrota.
 
       
 

Jak widać przedstawiony jest na nich wizerunek figury Matki Bożej Leśniowskiej, jej ukrzyżowanego Syna zbawiciela świata, oraz sceny związane z legendą o cudownym źródełku i kultem Matki Bożej.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Oczywiście największym skarbem we  wnętrzu  kościoła jest wykonana z drzewa lipowego figurka Matki Bożej Leśniowskiej umieszczona w ołtarzu głównym.
 
 
 
 
 
       
 
Piękny główny ołtarz jest w stylu późnobarokowym, jest wkomponowany w półkoliste prezbiterium,  ma charakterystyczną  dla tego stylu bogatą snycerkę i złocenia.
 
W centralnym miejscu umieszczona figurka Matki Bożej Leśniowskiej, góra ołtarza zwieńczona obrazem przedstawiającym nawiedzenia świętej Elżbiety.
 
 
 
 
Oprócz ołtarza głównego w kościele są jeszcze cztery późnobarokowe ołtarze boczne:
 • ołtarz świętego Pawła Pierwszego Pustelnika
 • ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • ołtarz świętego Józefa
 • ołtarz świętego Antoniego
 
 
Warto również zwrócić uwagę na wspaniałe stalle pochodzące z 1782 roku, ambonę, konfesjonały czy współczesną polichromię na ścianach i suficie.
 
 
 
 
 
 
Polichromie przedstawiają sceny związane z tym miejscem, między innymi cudowne źródło (polichromię pokazałem na początku przy legendzie), sprowadzenie Paulinów do Leśniowa, błogosławienie rodziny jak również  osoby zasłużone dla Braci Paulinów.
 
 
 
 
      
 
 
      
 
Sanktuarium w Leśniowie, znajdujące się  w pięknym zakątku Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest odwiedzane przez wiele pielgrzymek idących do Częstochowy. Ja trafiłem tu w czasie wycieczki rowerowej którą pokazałem w osobnej relacji. Miejsce pełne uroku - warte odwiedzenia.
 
 
Powrót do strony głównej:   STRONA GŁÓWNA 
         
                                    >Rowerem Żarki-Leśniów-Przewodziszowice-Czatachowa-Jaroszów część II 
                                    >Piechotą wokół Przewodziszowic (Strażnica z XIVw,studnia) 
 
 
 
 
 
Przy opracowaniu relacji korzystałem z tablic informacyjnych rozmieszczonych w terenie, oraz niżej podanych stron internetowych:
http://pielgrzym.com.pl/archiwum/2011/01_2011.pdf
http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/odznaki-dla-paulinow-z-lesniowa-zdjecia,2122622,artgal,t,id,tm.html
http://www.it-jura.pl/pl/klasztor.php?go=zarki
http://www.nasza-arka.pl/2006/rozdzial.php?numer=7&rozdzial=1
 
 
 

Wspierane przez Hosting o12.pl