FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      ROZTOCZE      Roztocze - W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
 

Pomnik Chrząszcza w SzczebrzeszynieROZTOCZE - "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie".

                                                    Wycieczka z dnia 19 lipca 2020 r.

Szczebrzeszyn jest miastem w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. Położony na skraju malowniczej doliny rzeki Wieprz jest odwiedzany przez wielu turystów wędrujących Roztoczem.

 
     Restauracja Klemens w Szczebrzeszynie.
Szczebrzeszyn jest miastem liczącym ok. 5 tys. mieszkańców które prawa miejskie z nadania Kazimierza Wielkiego uzyskał w 1352 roku. Dzisiejszy Szczebrzeszyn urzeka turystów niepowtarzalnym charakterem, licznymi zabytkami i unikalną przyrodą. W swoich fotorelacjach takich jak:  >Roztocze - Rowerem wokół zalewu Niewisz. 
                                                                        >Roztocze - rowerem Szczebrzeszyn-Kawęczynek-Kawęczyn-Szczebrzeszyn.
pokazałem częściowo to miasto. W dzisiejszej fotorelacji w czasie spaceru po mieście odwiedzimy wszystkie istotne dla turysty miejsca, a przewodnikiem niech będzie plan Szczebrzeszyna z zaznaczonymi obiektami.
 
 
Pochodzenie nazwy miasta nie jest dokładnie znane i na jego temat krążą różne etymologie ludowe między innymi, że pochodzi od imienia jego założyciela Szczebrzesza chociaż żadne źródła pisane takiego imienia nie notują. Niektóre legendy mówią, że mieszkańcy byli tu zawadiaccy i kłamliwi - stąd z języka rosyjskiego powiedzenie: "Szcze breszut lub Szcze brzeszysz" oznaczające: brzechać, szczekać, kłocić się, kłamać.
 
Rzeźba chrząszcza przy źródle na ul. Klukowskiego.Niektórzy twierdzą, że nazwa wywodzi się z języka staroruskiego gdzie wyraz "Szcze-werszczyny" oznacza tereny wyżynne.
 
Jedno jest pewne, że nazwę miasta Szczebrzeszyn Polacy najbardziej znają z wiersza Jana Brzechwy pt. Chrząszcz  który zaczyna się słowami: "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie". 
 
Nic też dziwnego, że w tym mieście wszystko kręci się wokół chrząszcza co łatwo zauważymy spacerując po mieście. 
 
Nasz spacer proponuję rozpocząć na ulicy Doktora Zygmunta Klukowskiego przy rzeźbie chrząszcza - na planie oznaczona nr 14.
Autorem rzeźby jest miejscowy artysta rzeźbiarz Zygmunt Jarmuł a sama rzeźba powstała z okazji obchodów 650-lecia istnienia Szczebrzeszyna.
 
Wysoki na 3 metry chrząszcz powstał z drewna lipowego podczas pleneru w sierpniu 2002 roku w którym brali udział uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Zamościa.
 
Jak widać usytuowanie pomnika jest bardzo trafione i adekwatne do etymologii nazwy Szczebrzeszyna - stoi u podstawy wzgórza zamkowego.


Rzeźba chrząszcza u podnóża Góry Zamkowej.
 
Ciekawostka:
Obecny drewniany chrząszcz stojący u podstawy wzgórza zamkowego jest już kolejnym stojącym w tym miejscu - zastąpił pierwotną rzeźbę z 2002 roku zniszczoną przez warunki atmosferyczne. Ten obecny został ustawiony 26 października 2018 roku dziełem uczniów Liceum Sztuk Plastycznych z Zamościa - nadzorowanych przez autora projektu Zygmunta Jarmuła.
Nie jest to jedyne miejsce powiązane z chrząszczem - w czasie dalszego spaceru spotkamy między innymi: drugą rzeźbę chrząszcza na rynku, "Restaurację Chrząszcza" we wschodniej pierzei rynku, czy kilka rzeźb chrząszczy ustawionych na tarasie przy budynku synagogi.
 
Naprzeciwko drewnianej rzeźby chrząszcza w oczy rzuca się ciekawa budowla z początku XX wieku, a jest to tzw. Młyn wielki wodny - na planie oznaczony nr 15.  Został wybudowany przez przedostatniego ordynata, hrabiego Maurycego Zamoyskiego. Kompleks składa się z dwóch połączonych budynków wybudowanych z miejscowych materiałów tj. z kamienia i cegły. Pierwotnie młyn posiadał własną śluzę z turbiną napędzaną siłą wody przepływającego obok Wieprza. Całe wyposażenie wewnętrzne było wykonane z drewna.
 
Rzeka Wieprz i zabytkowy młyn w Szczebrzeszynie.
Po pierwszej wojnie światowej młyn kupili od Ordynacji Zamoyskich dwaj prywatni właściciele i pod ich zarządem stał się największym młynem na Lubelszczyźnie i jednym z największych w Polsce.

       Młyn w Szczebrzeszynie.
Turbina wodna dostarczała również energię do oświetlenia Szczebrzeszyna. W czasie II wojny światowej młyn cały czas pracował, zaś po wojnie został znacjonalizowany i zaczęły się jego kłopoty.
 
Oddany w dzierżawę Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", nie konserwowany ulegał coraz większej dewastacji. Zniszczona śluza i urządzenia młynarskie spowodowały w 1978 roku przerwanie produkcji.
 
Powstał projekt przemienienia go w hotel, wszystkie maszyny złomowano a całe rzeźbione drewniane wnętrze  zniszczono. W ostateczności z projektu zamiany na hotel zrezygnowano. W roku 1983 budynek kupił prywatny właściciel, wyposażył go w maszyny i uruchomił młyn. Obecnie dzierżawiony młyn działa w zabytkowych murach które zachowały swój pierwotny wygląd.
 
Wracając w kierunku centrum miasta, w odległości ok. 100 metrów od młyna po prawej stronie ul. Klukowskiego miejsce spływu kajakowego na Wieprzu - na planie oznaczone nr 13.  Dodatkowa atrakcja dla turystów przebywających w Szczebrzeszynie.
 
Spływa kajakowy - Szczebrzeszyn. 
 
Po przeciwnej stronie ul. Klukowskiego ciągnie się wzgórze zamkowe, w lewo odchodzi ślepa uliczka doprowadzająca pod posesję z zamkiem - na planie oznaczony nr 12. Niestety jego pozostałości w postaci ruiny wieży zamkowej znajdują się na terenie prywatnym zamkniętym.
 
Pozostałości zamku na wzgórzu zamkowym w Szczebrzeszynie - stan na 2020 r.
 
Pozostałości zamku na wzgórzu zamkowym w Szczebrzeszynie - stan na 2020 r.Na wzgórzu zamkowym w latach 1978-1981 były prowadzone badania archeologiczne podczas których stwierdzono że w tym miejscu już pięć tysięcy lat temu zamieszkiwał neolityczny lud zajmujący się rolnictwem i hodowlą.
 
Z niewiadomych powodów ok. VI wieku wzgórze zostało opuszczone przez mieszkańców i dopiero w VII wieku ponownie zasiedlone - potwierdziły to znalezione przedmioty codziennego użytku oraz cmentarzysko.
 
Na ich podstawie można stwierdzić, że Szczebrzeszyn już wtedy był sporą osadą leżącą na szlaku handlowym do Sandomierza i Krakowa.
 
Wykopaliska sugerują, że istniał tu gród obronny wykorzystujący naturalne skarpy od strony południowej i wschodniej, zaś od zachodu  i północnego zachodu odnaleziono pozostałości głębokiej fosy oraz wysoki wał ziemny wzmocniony kamieniami.
 
W XVI wieku za panowania Kazimierza Wielkiego w części wzgórza zbudowano zamek w postaci wieży mieszkalno-obronnej, której zadaniem była obrona przeprawy przez Wieprz.
 
Wzmocniono wtedy umocnienia fosy oraz wybudowano solidną bramę wprowadzająca w obręb umocnień.  W czasie pożaru miasta w 1583 roku zamek spłonął a wraz z nim dokumenty z jego historią.
 
 
 
Niestety pozostałości zamku w postaci ruiny wieży zamkowej znajdują się na terenie prywatnym zamkniętym i są ledwo widoczne ze ślepej uliczki bez nazwy po dojściu do jej końca.
 
 Wieża zamkowa w Szczebrzeszynie - litografia z połowy XIX wieku (A.Lerue)
 
Jak wyglądała wieża w połowie XIX wieku można zobaczyć na litografii Adama Lerue rysownika i litografa absolwenta Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, który w latach 1850-1855 brał udział jako rysownik w Delegacji do opisywania zabytków starożytności w Królestwie Polskim powołanej w celu inwentaryzacji zabytków.  Między innymi opublikował Album lubelskie a w nim znalazła się powyższa litografia.
 
Ślepa uliczka bez nazwy prowadząca w kier.ruin wieży.
 
 
Pomimo, że na wzgórze zamkowe z ruiną wieży nie można wejść, to w ślepą uliczkę warto przejść ok. 100 metrów chociażby żeby z tej perspektywy ujrzeć kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - na planie oznaczony nr 7, oraz zobaczyć ciekawy zaułek który tworzy ślepa uliczka - między innymi stara chałupa przytulona do stoku wzgórza.
 
    
Widoczny na górnych zdjęciach kościół św. Katarzyny ma ciekawą wielowiekową historię.
 
Już 1398 roku stał w tym miejscu drewniany kościół pw. Świętej Trójcy ufundowany przez Dymitra z Goraja dla przybyłych do Szczebrzeszyna Franciszkanów. W okresie reformacji uległ zniszczeniu, a obecny murowany kościół ufundowała rodzina Zamoyskich. Budowa rozpoczęta w 1610 roku zakończyła się w 1638 roku. Był to cały kompleks składający się z kościoła, klasztoru i budynków gospodarczych. Od roku 1783 aż do 1917  w kompleksie funkcjonowały koszary, szpital, cerkiew prawosławna, sale szpitalne, szkoła kształcąca personel medyczny, schronisko dla ubogich.
 
Kościół św. Katarzyny widziany od strony rynku. 
 
W czasie I wojny światowej, po zajęciu tych terenów przez wojska austriackie w 1917 roku kościół zwrócono wyznawcom religii rzymsko-katolickiej z tym że od tej pory jest pw. św. Katarzyny.  Jednak to nie koniec gdyż podczas II wojny światowej kościół zamieniono na cerkiew i dopiero po zakończeniu wojny ostatecznie powrócił do katolików pełniąc dzisiaj rolę kościoła szkolnego.
 

Zaczynając spacer od rzeźby chrząszcza przy Wzgórzu Zamkowym dalszy spacer można kontynuować skręcając na lewo w ulicę Zamkową - na planie oznaczona nr  10.   Pozwoli to najszybciej dojść do cmentarza żydowskiego i katolickiego - na pewno warto je odwiedzić.
Ulica Zamkowa biegnie lekko pod górkę, a w połowie swej długości, po prawej stronie jeszcze raz ukazuje się w prześwicie drzew sylweta kościoła św. Katarzyny - na planie oznaczony nr 7.
 
       Kościół św.Katarzyny widziany z ul. Zamkowej.       
 
Na końcu ulicy Zamkowej skręcamy w lewo i wzdłuż nowo wybudowanego kamiennego ogrodzenia dochodzimy do bramy wejściowej cmentarza żydowskiego (kirkut) - na planie oznaczony nr 16. Ten fragment trasy z cmentarzem żydowskim, cmentarzem katolickim i punktem widokowym zaprezentowałem w fotorelacji z wycieczki rowerowej  >Roztocze - rowerem Szczebrzeszyn-Kawęczynek-Kawęczyn-Szczebrzeszyn.. W tej fotorelacji je powtarzam dla zwiedzających Szczebrzeszyn.
Pierwsze udokumentowane wzmianki o Żydach w Szczebrzeszynie pochodzą z 1507 roku. Była to dość licząca się grupa ludności Szczebrzeszyna stanowiąca w roku 1815 ok. 31% ogółu mieszkańców, a przed II wojną światową ok. 40 % ogółu mieszkańców.  Tak jak w większości miast polskich w czasie okupacji nienieckiej prawie wszyscy mieszkańcy Szczebrzeszyna pochodzenia żydowskiego zostali wymordowani.
 
Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie. 
 
Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie został założony w XVI wieku. W czasie II wojny światowej został zniszczony a po wojnie nagrobki były rozkradane w celach budowlanych. Do dnia dzisiejszego zachowało się na nim ok. 400 kamiennych macew, z których najstarsza pochodzi z 1545 roku.  W 1991 roku Ziomkostwo Żydów Szczebrzeszyna ufundowało pomnik upamiętniający męczeństwo Żydów - na planie oznaczony nr 17.  Znajduje się w centralnej części cmentarza.
 
Współczesny pomnik martyrologii Żydów.
 
Cmentarz żydowski (kirkut) jest ogrodzony ale wejście jest możliwe przez niezamykaną furtkę od strony ul. Cmentarnej. Warto tam zajrzeć nie tylko dla zobaczenia ocalałych nagrobków w postaci macew, ale również w celu zobaczenia wielu kilkuwiekowych drzew będącymi dzisiaj pomnikami przyrody.
 
Cmentarz żydowskie w Szczebrzeszynie.
 
 
 
 
 
Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie. 
 
Idziemy dalej ulicą Cmentarną, która w tym miejscu przebiega lessowym wąwozem - w pewnym miejscu wąwóz rozdziela się na dwie odnogi.
 
Ulica Cmentarna w Szczebrzeszynie. Na moment skręcamy w odnogę lewą prowadzącą na duży parking przy katolickim cmentarzu parafialnym - na planie oznaczony nr 18.

     Wąwozy lessowe ul. Cmentarna. Lewa odnoga do cmentarza parafialnego.
 
Cmentarz położony jest na wzgórzu poza Szczebrzeszynem i stał się cmentarzem grzebalnym na przełomie XVIII/XIX wieku.
 
Jako że Szczebrzeszyn zamieszkiwali obywatele o różnych wyznaniach początkowo na cmentarzu grzebano zmarłych wyznania rzymsko i greckokatolickiego, a pod koniec XIX wieku również prawosławnych.
 
Najstarsze nagrobki pochodzą z I połowy XIX wieku. Odnajdziemy tu kwaterę żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku - na planie oznaczoną nr 19, oraz groby powstańców styczniowych - na planie oznaczone nr 20.

 
Kwatera w hołdzie poległym we wrześniu 1939 roku.
 
Na cmentarzu znajduje się grób rodzinny Kaczorowskich tj. rodziny z której wywodzi się Jan Paweł II. Feliks Kaczorowski to w linii żeńskiej dziadek naszego papieża i ojciec jego matki Emilii z Kaczorowskich Wojtyłowej.
 
Obecna kaplica cmentarna św. Leonarda.Bardzo ciekawym obiektem na cmentarzu parafialnym jest obecna kaplica cmentarna św.Leonarda - na planie oznaczona nr 21. Prowadzi do niego główna alejka przy której znajdują się najstarsze nagrobki.
 
        Główna alejka prowadząca do kaplicy św.Leonarda.
      
Pierwotnie w tym miejscu stała drewniana kaplica na dawnym cmentarzu cholerycznym - o której źródła piszą w 1630 roku.
 
Przetrwała ona do końca XVIII wieku, kiedy to proboszcz parafii św.Mikołaja wybudował w tym miejscu murowany kościółek. To wokół niego utworzono cmentarz grzebalny. Kościółek uległ całkowitej ruinie w 2 połowie XIX wieku i jego miejscu w latach 1908-1910 ordynat Maurycy hr. Zamoyski ufundował obecnie istniejący kościół w stylu gotyckim.
 
Obecna kaplica cmentarna św. Leonarda.
 
 
Cmentarz parafialny w Szczebrzeszynie.
 
 
Cmentarz parafialny w Szczebrzeszynie. 
 
 
Cmentarz parafialny w Szczebrzeszynie. 
 
Z parkingu przy cmentarzu parafialnym wracamy do rozgałęzienia wąwozu lessowego i jego prawą odnogą kontynuujemy dalszy spacer zgodnie ze szlakiem rowerowym czerwonym "Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza" oraz czerwonym pieszym tzw. "Partyzanckim". Przy wyjeździe z wąwozu po lewej stronie ładny widok z drogi na kaplicę cmentarną św. Leonarda na cmentarzu parafialnym - na planie oznaczona nr 21.
 
Wąwóz za cmentarzem parafialnym w Szczebrzeszynie. 
 
 
Widok z drogi szlaku rowerowego na kaplicę cmentarną św.Leonarda. 

Ok. 100 metrów po minięciu cmentarza katolickiego znajduje się punkt widokowy - na planie oznaczony nr 22, umożliwiający podziwianie panoramy doliny Wieprza w kierunku południowo-wschodnim. Widoczne wioski nad Wieprzem i zalesione obszary Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.


Widok w kierunku doliny Wieprza. 
 
 
Widok na dolinę Wieprza - wieś Brody. 
 
Patrząc na przeciwną stronę drogi (północ) widać malownicze wzgórza i dolinki tzw. Miejskie Dołki.
 
Miejskie Dołki. 
 
Ulicą Cmentarną wracamy w kierunku centrum Szczebrzeszyna, idziemy ok. 800 metrów i skręcamy na lewo w ulicę Sądową. Przy ul.Sądowej 13 dawny budynek sądu grodzkiego. Niedawno odremontowany pełni rolę Centrum Muzealno-Edukacyjnego - na planie oznaczony nr 11.  Za budynkiem ukryty nowy amfiteatr służący mieszkańcom i turystom.
 
Dawny bydynek sądu grodzkiego.
 
Podczas wyprawy Kazimierza Wielkiego przeciw Litwinom w 1352 roku obozował on wraz z wojskiem pod Szczebrzeszynem i w tymże roku miasto uzyskało prawa miejskie z nadania Kazimierza Wielkiego. Wtedy to po raz pierwszy pojawia się pisana nazwa miasta Szczebrzeszyn, gdyż w pismach łacińskich nazywano go Scebresinum.
 
W czasie swojego istnienia było ośrodkiem różnych kultur i wyznań - mieszkali tu katolicy, żydzi, arianie, kalwini. Do dnia dzisiejszego pozostały po nich cenne zabytki architektoniczne zlokalizowane przy ulicy Sądowej - pierwszą z nich jest unicka cerkiew  - na planie oznaczona nr 9.
 
 Synagoga w Szczebrzeszynie.     Cerkiew w Szczebrzeszynie.
 
Cerkiew-Kościół Unicki pod wezwaniem Zaśnięcia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajduje się naprzeciwko Centrum Muzealno-Edukacyjnego. Założona pod koniec XII wieku o czym świadczą odnalezione w czasie prac archeologicznych fundamenty pierwotnej świątyni.  W 1596 roku świątynię zniszczył pożar a po odbudowaniu pełniła rolę kościoła unicko-parafialnego. W 1867 roku kościół zamieniono w cerkiew prawosławną.
Kilkadziesiąt metrów dalej  kolejny cenny zabytek w postaci murowanej  żydowskiej synagogi - na planie oznaczona nr 8, wybudowanej po 1659 roku na miejscu wcześniejszej drewnianej. Obecnie mieści się w niej Miejski Dom Kultury.
 
 Synagoga w Szczebrzeszynie.
 
 
Wnętrze synagogi w Szczebrzeszynie. 
 
Na tarasie przed synagogą (od strony ul. Sądowej) kilka rzeźb przedstawiających symboliczne dla Szczebrzeszyna postacie chrząszczy.
 
Chrząszcze przed synagogą. 
 
Od synagogi już tylko kilkadziesiąt metrów do centrum Szczebrzeszyna jakim jest duży Plac Kościuszki czyli rynek - na planie oznaczony nr 1. Niestety, ten czworoboczny plac w czasie rewitalizacji uległ modnej wśród rajców miejskich "betonozie" tzn. został cały wyłożony płytami z namiastką kilku drzewek w donicach.
 
Rynek i ratusz w Szczebrzeszynie - widok od strony kościoła św. Mikołaja. 
 
W centralnym miejscu rynku znajduje się wybudowany w 1840 roku ratusz - na planie oznaczony nr 2. Obecnie znajduje się w nim siedziba władz miasta.
 
Pomnik chrząszcza na rynku w Szczebrzeszynie. Od roku 2018 w południowo-zachodniej części ratusza ma swoją siedzibę Muzeum Starych Zegarów - na planie oznaczone nr 3.
 
Natomiast przed wejściem głównym do ratusza stoi pomnik chrząszcza - na planie oznaczony nr 4.
        Pomnik chrząszcza na rynku w Szczebrzeszynie.
 
To już drugi chrząszcz mający zwój pomnik w Szczebrzeszynie - tym razem jest odlany z brązu.  Ten wykonany w 2011 roku jest również autorstwa artysty rzeźbiarza Zygmunta Jarmuła.
Jak widać na zdjęciu górnym jest oblegany przez turystów robiących sobie pamiątkową fotografię.
 
W Szczebrzeszynie na każdym kroku pojawiają się motywy z chrząszczem przyciągające turystów do tego miasteczka. W pierzei wschodniej (ul.Zamojska) odnajdziemy "Restaurację Chrząszcza" - na planie oznaczona nr  5.
 
Restauracja Chrząszcza na rynku.
 
W mieście odbywają się również imprezy "Dni Chrząszczowego Grodu"  oraz "Bieg Chrząszcza" którego trasy przebiegają przez malownicze wąwozy lessowe.  Na początku spaceru oglądaliśmy kościół św. Katarzyny od strony zabytkowego młyna i drewnianego chrząszcza natomiast ten sam kościół od strony rynku i chrząszcza z brązu pokazuje zdjęcie dolne.
 
Kościół św. Katarzyny widziany z rynku
 
Za budynkiem ratusza, na zadrzewionym skwerze znajduje się Pomnik Partyzantów - na planie oznaczony nr 6.
 
Pomnik Partyzantów.
 
Patrząc z rynku w kierunku północno-wschodnim widać bryłę kościoła w stylu Renesansu Lubelskiego tj. kościoła św. Mikołaja - na planie oznaczony nr 7.
 
Kościół św. Mikołaja - widok od strony ratusza.
 
Kościół św. Mikołaja został wzniesiony w latach 1610-1620 w stylu "renesansu lubelskiego". Wcześniej w tym miejscu stał kościół drewniany  który spłonął  w czasie pożaru miasta w 1583 roku, ufundowany w 1394 r. przez Dymitra z Goraja -  od 1377 r. właściciela Szczebrzeszyna.
 
Brama i dzwonnica widziana od strony rynku.Kościół murowany również przechodził różne losy między innymi na przełomie lat 1614-1754 był dwukrotnie spalony, najpierw przez Tatarów a po odbudowaniu ponownie przez Żydów.
 
 
         Pomnik Jana Pawła II na placu kościelnym św.Mikołaja.
 
 
Pomimo tego  przetrwał dwie wojny światowe i po wyzwoleniu w lipcu 1944 roku wznowił działalność jako kościół parafialny.
 
Od strony rynku wprowadza do niego barokowa brama z XVIII wieku, a w dzwonnicy kościelnej znajduje się kaplica grobowa wybudowana w tym samym czasie co kościół.
 
         Barokowa brama i oraz dzwonnica widziane od strony placu kościelnego.           Kościół św. Mikołaja.
 
Kościół św. Mikołaja - wejście od strony ul. Zamojskiej. 
 
Idąc ulicą Zamojską, ok. 100 metrów od kościoła św. Mikołaja stoi w chodniku ciekawa figurka w formie kamiennej kolumny - na planie oznaczona nr 27. Jest ustawiona w tym miejscu w 1655 roku i upamiętnia opuszczenie miasta przez ostatniego arianina w czasie pogromu arian.
 
Kolumna upamiętniająca wypędzenie arian ze Szczebrzeszyna. 
 
Bardzo ważnym dla turystów zwiedzających Szczebrzeszyn jest jego obszar pomiędzy rzeką Wieprz a ulicami Targową i Zwierzyniecką. To w tym miejscu znajduje się:
 
Widok od strony miejsca wypoczynkowego w kier. kościoła św.Katarzyny.
  • dworzec autobusowy - na planie oznaczony nr 23 z którego można wyruszyć busami do pobliskich miejscowości
  • duży supermarket - na planie oznaczony nr 24 ułatwiający turyście szybkie uzupełnienie zapasów żywności
  • doskonałe miejsce wypoczynkowe za tymi obiektami - na planie oznaczone nr 25, gdzie w otoczeniu zieleni przy starorzeczu Wieprza można odpocząć po trudach zwiedzania.

        

 
Miejsce wypoczynkowe za dworcem PKS.
 
 
Miejsce wypoczynkowe za dworcem PKS.
 
 
 
Powrót do strony głównej:   STRONA GŁÓWNA 
 
Powrót do podstrony "Wycieczki różne":   WYCIECZKI RÓŻNE 
 
 

https://www.szczebrzeszyn.pl/category/o-miescie/

https://www.szczebrzeszyn.pl/2014/12/historia-miasta/#more-6670

https://www.szczebrzeszyn.pl/2010/03/mlyn-wielki-wodny/#more-1163

https://www.szczebrzeszyn.pl/2014/12/synagoga-3/#more-6664

https://www.szczebrzeszyn.pl/category/o-miescie/

https://www.szczebrzeszyn.pl/2009/03/kosciol-sw-mikolaja-1610-1620/#more-1147

https://www.szczebrzeszyn.pl/2009/03/zabytkowy-dom-dyrektora-w-zespole-cukrowni-klemensow/

http://www.szczebrzeszyn.info/gmina/zabytki/kirkut/