FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik

Wycieczka do zamku w Niedzicy

W tej relacji odwiedziliśmy z wnuczką malowniczą miejscowość Niedzicę. Jest to miejscowość typowo letniskowo-turystyczna, położona w dolinie rzeczki Niedziczanki nad sztucznym zbiornikiem zwanym Jeziorem Czorsztyńskim.
Nie ulega wątpliwości, że największą atrakcją tej miejscowości jest Zamek Dunajec.

 
 
 
 
Zamek wchodzi w skład Zespołu Muzealnego w Niedzicy, a mianowicie:
1.Zamek Dunajec
2.Spichlerz
3.Celnica
4.Leśniczówka
5.Powozownia
Z uwagi że nie wszyscy wiedzą gdzie te obiekty się znajdują, poniżej pokazuję mapkę topograficzną z oznaczeniem tych obiektów. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie są w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku - najdalszy ok. 200m.
 
 
 
 
 
Około 150 m od Zamku, przy głównej ulicy dojazdowej, na wysokiej skarpie stoi jeden z trzech budynków z dawnego folwarku zamkowego - jest to Spichlerz z przed przeszło 200 lat. Obecnie znajduje się w nim stała ekspozycja sztuki Spisza, oraz na piętrze magazyn-pracownia.

Wśród licznych eksponatów znajdują się maszyny, narzędzia rolnicze, pokazana jest zrekonstruowana izba spiska.
 
 
Widok od strony ulicy dojazdowej
 
 

Widok z tyłu
 
Idąc uliczką za Spichlerzem, po ok. 50m pokazuje się  po lewej stronie budynek Celnicy. Budynek ten ma b.ciekawą historię. Został zbudowany w 1924r i pierwotnie znajdował się na granicy polsko-czechosłowackiej.
 
Takich i podobnych budynków spełniających rolę celnic granicznych było wiele - ale tylko ten jeden zachował się do dzisiejszych czasów.
 
 
 
 
Jeszcze po wojnie Celnica pełniła na granicy swą funkcję. W latach siedemdziesiątych z uwagi na przesunięcie granicy państwa i budowę zbiornika wodnego budynek został przejęty przez Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej i uległ dewastacji.
 
Dzięki Stowarzyszeniu Historyków Sztuki budynek został przeniesiony na teren dawnego folwarku i odrestaurowany. Obecnie mieszczą się tu pokoje gościnne muzeum.
 
W bezpośrednim sąsiedztwie parkingu płatnego widać następny zachowany budynek z dawnego folwarku zamkowego - jest to Leśniczówka.
 
Nazwę zawdzięcza z czasów kiedy była siedzibą leśniczych i gajowych.
Tu też mieszkała służba zamkowa.
 
Pierwotnie budynek był parterowy murowany, później dobudowano piętro tzw. murem pruskim. Po wojnie budynek został zdewastowany, w latach piędziesiątych odremontowany i przez wiele lat na na piętrze znajdowały się pokoje dla gości zamkowych, a na parterze mieszkali pracownicy muzeum.
 
 
 
 
W latach dziewiędziesiątych budynek Leśniczówki ponownie wyremontowano i przystosowano do nowych funkcji. Dzisiaj na parterze mieści się karczma Hajduk.
 
 
 
 
Tuż obok przy parkingu znajduje się niski parterowy budyneczek tzw. Wozownia. Po starej wozowni zamkowej nie pozostały żadne ślady.
 
 
 
 
Po zaparkowaniu samochodu uważny obserwator zauważy ciekawy obiekt. Jest to kapliczka św. Jerzego stojącego na straży niedzickiego zamku wkomponowana w pień wielowiekowego dębu.
 
 
 
Wszystkie te obiekty są warte zobaczenia, ale najbardziej malowniczy jest główny cel naszej wycieczki - Zamek Dunajec.
 
 
 
 
Pierwsza historyczna wzmianka o murowanym zamku pochodzi z roku 1330. Zamek na przestrzeni wieków był przez kolejnych właścicieli przebudowywany, powiększany.W roku 1945 po wkroczeniu Armii Czerwonej został zdewastowany i rozgrabiony.
 
Dzisiejszy wygląd zawdzięcza Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, które od roku 1950 stało się gospodarzem tego obiektu. Na przestrzeni tych 60 lat zamek przeszedł wiele prac - od inwentaryzacji obiektu, zabezpieczenia, uporządkowania, odbudowy zniszczonych fragmentów, urządzania pomieszczeń itp.
 
Z parkingu do zamku prowadzi szeroka aleja. Po ok. 60m dochodzimy do wejścia głównego.
 
 

 

 
Na portalu nad głównym wejściem do zamku widnieje napis  upamiętniający zakończenie  odbudowy zamku w 1601r  przez Jerzego Horvata.
 
W roku 1589 stał się on właścicielem zamku, rozbudował go przez co fortyfikacja stała się nowoczesną rezydencją.
 
Wybudowano wtedy skrzydło zachodnie, nową bramę wejściową którą właśnie wchodzimy. Budynek zwieńczono attyką, a okna i drzwi obudowano kamiennymi obramieniami.
 
Właśnie wtedy powstał przepiękny arkadowy dziedziniec - dzisiaj nazywany dziedzińcem dolnym.
 
 
Dość tej krótkiej historii - po sprawdzeniu biletów wchodzimy na dziedziniec dolny Zamku Dunajec.
 
 
 
 
 
 
 
Jesteśmy na dziedzińcu dolnym, przed nami baszta kapliczna. Dawniej w tym miejscu znajdowała się baszta bramna. Po roku 1817 baszta bramna została nadbudowana i do niej przeniesiono kaplicę z zamku górnego.
 
 
 
 
Tu na zamku dolnym znajdują się pokoje dla członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki - można je wynajmować na konferencje i sesje.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Po obejrzeniu dziedzińca dolnego udajemy się na dziedziniec górny, gdzie atrakcją jest 60 m studnia wykuta w litej skale.
 
 

 
 
 
 
 
Bramą zamku średniego wchodzimy do części muzealnej zamku Niedzickiego.
 
 
 
Ekspozycje muzealne znajdują się na trzech piętrach. Najniżej  w dawnych lochach zamkowych pokazana jest izba tortur.
 
 
 
 
W innych pomieszczeniach muzealnych pokazana jest historia zamku, fotografie, monety oraz inne przedmioty znajdywane podczas prac wykopaliskowych.
Pokazane są również całe pomieszczenia takie jak "Sala Rycerska", 'Izba Żupana Spiskiego", "Izby Pańskie" czy też "Izba Straży".
 
 
 
 
 
 
 
Natomiast z tarasów górnych można obejrzeć rozległe panoramy na Pieniny, Gorce i Tatry. Dzisiaj jest mgła więc z panoram dalszych nic nie wyjdzie. Pokażę kilka bliższych fotek.
 
 
 
 
 
 
 
... tu widać ruiny zamku Czorsztyn opisane w poprzedniej relacji ...
 
 
 
 
 
 
 
Mam nadzieję, że jeżeli ktoś obejrzy naszą wycieczkę do tej malowniczej miejscowości, chętniej ją odwiedzi. Naprawdę warto - w okolicy jest masę innych atrakcji turystycznych m.innymi: wędrówki po Pieninach, spływ Dunajcem.
 
 
Przy opracowywaniu tej relacji korzystałem z publikacji p. Zofii Baranowskiej - "Muzeum Zespół Zamkowy w Niedzicy"
 
 
Klikając w poniższy odnośnik wracamy do strony głównej: