FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik

PIENINY

 
 
Pieniny to pasmo górskie o długości ok. 30 km leżące w południowej części Polski i północnej  Słowacji. Są  górami których szczyty nie przekraczają wysokości 1000 m n.p.m. Wyjątkiem jest szczyt Wysoka (Wysokie Skałki) w Małych Pieninach który osiąga wysokość 1052 m n.pm.
 
 

Całe pasmo Pienin znajduje się w zlewni rzeki Dunajec który dzieli je na trzy części:

 • Pieniny Spiskie
 • Pieniny właściwe (Pieniny Środkowe)
 • Małe Pieniny
   

PIENINY SPISKIE

Pieniny Spiskie ciągną się po południowej stronie Dunajca na długości ok. 14 km pomiędzy doliną rzeki Białki a Nidzicą, a ściślej od ujścia rzeki Nidziczanki do Dunajca aż po przełom rzeki Białki pod skałą Kramnicą.
 
W tym  paśmie wyróżniają się szczyty:                                  
 • Cisówka - 779 m n.p.m
 • Krempaszankowa - 843 m n.p.m
 • Hombark - 829 m n.p.m.
 • Żar - 879 m n.p.m.
Idąc dalej w kierunku zachodnim grzbiet Pienin Spiskich obniża się i przechodzi w pojedyńcze grupy skałek takich jak:
 • Dursztyńskie Skałki
 • Lorencowe Skałki
 • Kramnica
 • Obłazowa.
 Dwie ostatnie to tzw. przełom rzeki Białki.                          
 

PIENINY WŁAŚCIWE

Pieniny Właściwe często zwane Pieninami Środkowymi ciągną się na długości ok. 12 km. Od strony zachodniej przechodzą w Pieniny Spiskie, natomiast od strony wschodniej przechodzą w Małe Pieniny.
 
Najwyższym szczytem Pienin Właściwych są Trzy Korony, a konkretnie jedna z pięciu szczytowych turni tj. Okrąglica - 982 m n.pm. Na niej znajduje się metalowa platforma widokowa. Pozostałe turnie szczytowe Trzech Koron to:
 • Płaska Skała - 950 m n.p.m.                                                                                        
 • Nad Ogródki - 940 m n.p.m. 
 • Pańska Skała (Bryłowa) - 920 m n.p.m
 • Niżnia Okrąglica (Ganek) - 902 m n.p.m.  
Pieniny Właściwe charakteryzują się łagodnymi zboczami od strony północnej, natomiast od strony południowej zboczami prawie pionowymi opadającymi w krótkie i wąskie wąwozy. Najlepiej to widać w czasie spływu przełomem Dunajca.
 
Pieniny Właściwe dzielą się na trzy części:
 • Pasmo Pieniny Czorsztyńskie ze szczytami Majerz (689m n.p.m.), Macelak (857m n.p.m.), Macelowa Góra (802m n.p.m.), Nowa Góra (903m n.pm.)
 • Pasmo Trzech Koron ze szczytami Trzy Korony (982m n.p.m.), Zamkowa Góra (799m n.pm.), Facimiech (783m n.pm.)
 • pasmo Pieninki ze szczytami Ociemnego (745m n.p.m.) i Czertezika (722m n.p.m)
 
                               
 
 
                                                     

  MAŁE PIENINY 

Małe Pieniny ciągną się od Przełomu Dunajca w Kierunku wschodnim. Ich grzbietem przebiega granica polsko-słowacka. To właśnie w Małych Pieninach znajduje się najwyższy szczyt Pienin - Wysoka zwana też Wysokimi Skałkami(1052m n.pm.)
 
Małe Pieniny tworzą zwarte pasmo z dużą ilością pastwisk górskich z wystającymi skałami. Oprócz Wysokiej ważniejsze kulminacje to:
 • Szafranówka - 742m n.pm.
 • Wysoki Wierch - 901m n.p.m.
 • Dubraszka - 942m n.p.m.
 • Palenica - 722m n/pm.
 • Jarmuta - 779m n.pm
                                      
 
 
                                                         

                        
Całe Pieniny są b.atrakcyjne dla uprawiania turystyki zarówno pieszej jak i rowerowej. Istnieje wiele szlaków turystycznych z rozległymi widokami na Tatry, Gorce, Beskid Sądecki i Wyspowy.
 
 
 
 
 
 
Zapraszam na podstrony Pienin, gdzie opisałem kilka naszych wycieczek w te przepiękne okolice. Starałem się tam zamieścić dużo zdjęć, które obrazują że warto się tam wybrać - szlaki nie są trudne techniczne i mają wiele wariantów w zależności od czasu i kondycji.
 
Zapraszam na podstrony gdzie można obejrzeć fotorelacje z poszczególnych wycieczek.
 
 
 
 
 
Klikając w poniższy odnośnik wracamy do strony głównej:
 STRONA GŁÓWNA