FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      WYCIECZKI RÓŻNE      Nowy Wiśnicz cz.II

Wycieczka do Nowego Wiśnicza - zamek Lubomirskich i spacer uliczkami.    Część II.

                                                                        Wycieczka w dniu 19 czerwca 2013r.


 
 
Po zwiedzeniu zamku warto zadać sobie mały trud i odwiedzić Dwór Koryznówka znajdujący się ok. 200 m od górnego parkingu. Jest on usytuowany na tzw. szlaku drewnianej architektury.
 
 
 
 
Dwór Koryznówka w Nowym Wiśniczu wybudowano w latach 50-tych XIX w.
 
Usytuowany jest pomiędzy zamkiem Lubomirskich a dawnym Klasztorem Karmelitów Bosych. (obecnie zakład karny)
 
Dworek został wybudowany  dla rodziny Serafińskich na gruntach kupionych od dworzanina Lubomirskich - Kuryzny.
 
Właśnie dlatego nazwa dworku wywodzi się od nazwiska  pierwotnego właściciela gruntu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budynek jest parterowy o konstrukcji zrębowej.
 
Z zewnątrz oszalowany, dach pokryty gontem. Od strony ulicy wybudowany niewielki ganek.
 
Całe otoczenie dworku tonie w zieleni i kwiatach co stwarza przyjemną atmosferę na krótki odpoczynek po zwiedzaniu zamku. Przy wejściu na posesję po lewej stronie ogrodu ustawione w zieleni popiersie Jana Matejki. Jan Matejko często przebywał w Koryznówce gdyż tu mieszkała siostra jego żony.
 
 
 
Latem 1863r. Matejko wykonał wiele rysunków i szkiców drewnianej architektury Nowego Wiśnicza. Po wielkim pożarze w dniu 3 lipca 1863r cała drewniana zabudowa Wiśnicza spłonęła.
 
Rysunki wykonane przez Matejkę są jedynym świadectwem jak ona wyglądała. Oto kilka przykładów tej drewnianej zabudowy.
 
Domy drewniane w Wiśniczu 1863.Drzeworyt wg rys.Jana Matejki.Dom Jana Matejki w Krakowie. 
 
Domy drewniane w Wiśniczu w czasie deszczu 1863. Drzeworyt wg rys.Jana Matejki. Dom Jana Matejki w Krakowie. 
 
 
 
Dzięki staraniom spadkobierców a szczególnie Pani Marii Serafińskiej-Domańskiej w roku 1981 powstało w Koryzmówce prywatne muzeum pamiątek po Janie Matejce.
 
Do zwiedzania udostępniono pomieszczenia od strony ulicy tj. sień i dwa pomieszczenia - gabinet Stanisławy Serafińskiej autorki pamiętnika o Matejce oraz salonik.
 
 
 
 
 
W saloniku najważniejszym meblem jest fortepian na którym grywał Matejko. A na ścianach szkice i portrety wykonane przez Matejkę m. innymi karykatury, portrety teściów, portrety dzieci Matejki. Po drugiej stronie sieni wchodzimy do gabinetu Stanisławy Serafińskiej którą Matejko często malował.
 
 
 
Wejście do muzeum:  normalny 5 zł,  ulgowy 3 zł.     Czynne wtorek-sobota od 10 do 14.
                                                                                                               niedziela od 11 do 15.
                                                                                                               poniedziałki nieczynne
Na posesji można spotkać cały zwierzyniec: pawie, kurki, perliczki, gęsi a nawet konia. Mnie pożegnały gęsi z małymi.
 
 
 
Opuszczamy wzgórze zamkowe i udajemy się na uliczki Nowego Wiśnicza. Największy rozwój Nowego Wiśnicza nastąpił dzięki Stanisławowi Lubomirskiemu który po odziedziczeniu ogromnego majątku po swoim ojcu stał się fundatorem wielu przedsięwzięć budowlanych na terenie Wiśnicza - klasztor Karmelitów, ratusz, kościół parafialny, szpital oraz rozbudowa zamku.
 
Wszystkie te przedsięwzięcia projektował i nadzorował nadworny architekt Maciej Trapola. W tym miejscu załączam plan Nowego Wiśnicza z zaznaczonymi obiektami wartymi obejrzenia. Pozwoli to na szybsze ich odnalezienie.
 
 
  1. Zamek Lubomirskich                                              15. Kościół parafialny 
  2. Hotel                                                                           16. Nowa dzwonnica
  3. Restauracja i kawiarnia                                         17. Pomnik Chrystusa Króla
  4. Brama wejściowa na dziedziniec zamkowy       18. Pomnik Jana Pawła II
  5. Parking górny przy zamku                                     19. Pomnik Matki Bożej Apokaliptycznej
  6. Dawny cmentarz epidemiologiczny                     20. Stara dzwonnica
  7. Koryznówka - muzeum Jana Matejki                   21. Ratusz              
  8. Dawny klasztor Karmelitów                                  22. Pomnik Stanisława Lubomirskiego
  9. Pomnik "Tęcza Przymierza"                                  23. Pomnik Jana Matejki
 10. Kapliczka św.Nepomucena                                  24. Studnia miejska
 11. Parking dolny                                                           25. Pomnik Stanisława Fischera
 12. Muzeum Ziemi Wiśnickiej                                     26. Kolumna lotników
 13. Pomnik Janusza Korczaka                                    27. Liceum Plastyczne
 14. Dom Macieja Trapoli
 
 We wschodniej części rynku znajduje się dom w którym w XVII w mieszkał nadworny architekt Stanisława Lubomirskiego  - MACIEJ TRAWOLA. (na planie nr 14)
 
W roku 1998 budynek został odremontowany a na ścianie frontowej zawisła pamiątkowa tablica wykonana przez prof.Czesława Dźwigaja.
 
 
 
Na tablicy napis - "W tym domu od 1622 do śmierci w 1637 roku mieszkał Maciej Trapola. Wybitny włoski architekt. Budowniczy zamku, kościoła parafialnego, ratusza i klasztoru Karmelitów. Autor pierwszych pomiarów i założeń urbanistyczno-przestrzennych miasta Nowy Wiśnicz".
 
Niedaleko od domu Macieja Trapoli dochodzimy przez ładny skwer do kościoła parafialnego (na planie nr 15)
 
 
 
 
 
Po środku skweru usytuowany jest jeden z wielu pomników autorstwa prof. Czesława Dźwigaja - figura Chrystusa Króla (na planie nr 17)
 
 
 
Jest to najwyższy z wiśnickich pomników mający prawie 8 m. Sam marmurowy cokół ma 4 m wysokości.
 
 
 
Został ufundowany z okazji Roku Jubileuszowego 2000 o czym świadczy okrągły medal umieszczony na cokole z napisem "Jubileusz Roku 2000"
 
 
 
Potwierdza to też napis pod nim "Na progu trzeciego tysiąclecia wotum wdzięczności Bogu w Trójcy Jedynemu za wiarę i rodzinny dom".
 
 
 
My przez jedną z dwóch bram wchodzimy na plac kościelny.
 
 
 
 
 
 
Kościół parafialny, plebania i stara dzwonnica zostały zbudowane w latach 1616 - 1621 z fundacji Stanisława Lubomirskiego wg planów Macieja Trapoli.
 
 
Elewacja frontowa  z ładnym portalem i dwoma figurami świętych Piotra i Pawła umieszczonych w niszach.
 
 
Kościół jest wybudowany z kamienia z półkolistym prezbiterium. 
 
 
Od strony północnej dobudowana jest przybudówka.
 
 
Na placu kościelnym stoją dwa pomniki tj. Jana Pawła II (na planie nr 18) który został ufundowany przez parafian w 75 rocznicę jego urodzin oraz figura Matki Bożej Apokaliptycznej (na planie nr 19). Oba te pomniki wykonane przez prof.Czesława Dźwigaja.
 
 
                                                        
 
Na tyłach placu kościelnego stoi jeszcze jeden ciekawy obiekt - budynek plebanii i stara wieża nazywana "Starą Dzwonnicą". (na planie nr 20)
 
Stara dzwonnica została wzniesiona w południowo-wschodnim narożniku muru otaczającego teren kościelny. Zbudowana podczas wznoszenia kościoła ok. 1620r i prawdopodobnie pełniła funkcje obronne - o czym świadczą otwory strzelnicze.
 
 
 
 
 
Zniszczona podczas pożaru w 1863r stała niezagospodarowana i dopiero w latach 80-tych XX wieku została wyremontowana. Obecnie pełni rolę galerii sztuki którą można zwiedzać.
 
Obecne dzwony umieszczone są na nowej murowanej z kamienia dzwonnicy która jest wkomponowana w kamienny mur otaczający cały teren kościelny. W murze znajdują się również dwie kruchty umożliwiające wejście na teren kościelny.
 
 
 
       
 
Z przyjemnością spaceruje się po placu kościelnym, duża ilość zgromadzonych obiektów do zobaczenia, dużo zadbanej zieleni a idąc na tyły placu ładne widoki na największe obiekty Nowego Wiśnicza tj. zamek Lubomirskich (na planie nr 1) oraz na były Klasztor Karmelitów Bosych ( na planie nr 8)
 
 
 
 
 
 
Zaglądamy na rynek. Tu po środku wyróżnia się budynek Ratusza (na planie nr 21). Wybudowany w latach 1616 - 1620 z funduszy Stanisława Lubomirskiego.
 
 
 
Pierwotnie był to budynek parterowy, po wielkim pożarze Nowego Wiśnicza w 1863r dobudowano piętro i przebudowano wieżę. W bezpośrednim sąsiedztwie ratusza możemy obejrzeć następne dwa pomniki ufundowane i wykonane przez prof.  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Czesława Dźwigaja.
 
W alei prowadzącej do ratusza stoi pomnik Stanisława Lubomirskiego założyciela Nowego Wiśnicza przedstawiający go z dokumentami nadającymi prawa miejskie (na planie nr 22)
 
 
 
Drugi z pomników to pomnik Jana Matejki patrzącego w kierunku zamku i kreślącego szkic w trzymanym szkicowniku. (na planie nr 23)
 
 
 
Tuż obok ratusza znajduje się zabytkowa studnia miejska (na planie nr 24) pamiętająca lata założenia Nowego Wiśnicza gdyż był to warunek nadania praw miejskich miastu.
 
 
 
Z rynku idąc ul. Grunwaldzką a następnie ul. Bocheńską dojdziemy do budynku Liceum Plastycznego w |Nowym Wiśniczu. (na planie nr 27)
 
 
Przed głównym wejściem stoi pomnik upamiętniający Stanisława Fischera (na planie nr 25) który był inicjatorem powstania szkoły oraz jej długoletnim pedagogiem.
 
Oczywiście autorem tego pomnika jak większości ustawionych w Nowym Wiśniczu jest prof.Czesław Dźwigaj.
 
Pomnik został odsłonięty w 1997r w rocznicę 50-lecia istnienia Liceum Plastycznego.
Przy budynku Liceum na rogu ul. Bocheńskiej z ul.Głowackiego stoi jedna ze słynnych kamiennych kolumn których w okolicach Wiśnicza jest kilka m. innymi w Bochni, Olchawie, Bukowcu.
 
  
 
Z kolumnami wiąże się legenda o tureckich jeńcach których po zwycięstwie pod Chocimiem sprowadził Stanisław Lubomirski do budowy zamku. Podobno próbowali uciekać z wieży zamkowej na skonstruowanych skrzydłach.
 
W miejscu gdzie któryś z nich spadł stawiano kamienną kolumnę. Prawda historyczna to taka że Lubomirski ufundował w roku 1646r kolumnę w Nowym Wiśniczu która podkreślała jego zamożność i zasługi w obronie chrześcijaństwa.
 
Kolumna  ta była wzorowana na ustawionej w 1644r przed Zamkiem Królewskim w Warszawie kolumnie króla Zygmunta III.
 
Kończąc wędrówkę po ulicach Nowego Wiśnicza warto zerknąć z pod budynku Liceum Plastycznego w kierunku zamku Lubomirskich.
 
 
 
 
 
Myślę, że umiejscowienie ważniejszych obiektów na planie Nowego Wiśnicza oraz pokazanie sporej ilości zdjęć zachęci do odwiedzenia tego miasteczka i ułatwi zwiedzanie.
 
Do zobaczenia na szlakach.
 
Powrót do części I:  >Nowy Wiśnicz cz.I 
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA 
 
 
Przy opracowywaniu korzystałem z:
1.www.zamekwisnicz.pl - strona zamek Nowy Wiśnicz
2.www.nw.com.pl - strona Urzędu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz
3.www.bochenskie.republika.pl
Wspierane przez Hosting o12.pl