FOTOGRAFIA AMATORSKA
Zbigniew Wójcik
   STRONA GŁÓWNA      BAŁKANY
 
B A Ł K A N Y
  Widok na Zatokę Kotorską.
 

Bałkamy – region Europy, obejmujący w przybliżeniu obszar Półwyspu Bałkańskiego. Jednak nazwa ta mniej odnosi się do geografii, a bardziej do wspólnoty historyczno-kulturowej. Przy takim podejściu o przynależności danego kraju do Bałkanów decydują cechy kulturowe (np. język należący do ligi bałkańskiej, pewne elementy kultury ludowej), społeczne (np. wieloetniczność, współwystępowanie katolicyzmu, prawosławia i islamu) oraz historyczne (np. dawna przynależność do Cesarstwa Bizantyjskiego, zasiedlenie przez Słowian w VI wieku  naszej ery, a przede wszystkim doświadczenie panowania tureckiego.

  • Państwa bałkańskie:

Do państw bałkańskich niekiedy bywają również zaliczane:

      •  Rumunia (czasami zaliczana do państw bałkańskich ze względów historycznych i kulturowych, jedynie niewielki fragment terytorium leży na Półwyspie Bałkańskim)
    •  Słowenia (kojarzona z Bałkanami ze względu na wchodzenie w skład dawnej Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii Jugosławii, ale nie należąca do Bałkanów ani z geograficznego, ani z historyczno-kulturowego punktu widzenia)

Bałkany
 
Powyższe dane wg:   https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%82kany
 
 
Wycieczki odbyte w tej części Europy: 
 


 
        >Chorwacja - spacer murami obronnymi Dubrownika.                                        
 
 
          
 
 
                                              
 
            >Słowenia - Jaskinia Postojna.
                                       
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          >GRECJA. Meteory - pomiędzy ziemią a niebem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           >Grecja Środkowa - Delfy. 
 
           >Grecja - Saloniki 
 
Przy opisach w/w wycieczek korzystałem:
1.  Z ogólnodostępnych informacji w Wikipedii
2.Przewodnika "Chorwacja - w krainie lawendy i wina" wydawnictwa Ergo-Hestia autorstwa Zuzanny Brusić i Salomea Pamuła
3.Przewodnika "Chorwacja" wydawnictwa ExpressMap -praca zbiorowa 
                                  
 
   
      
 
 
Powrót do strony głównej:  STRONA GŁÓWNA